26.04.2017 - 31.12.2017

III Międzynarodowy Konkurs kompozytorski "Patri Patriae"

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Co 4 lata

www Wydarzenia: http://2st.zpsm.edu.pl/patri-patriae

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II dla uczniów średnich szkół muzycznych, studentów oraz młodych kompozytorów z Polski i zagranicy. Założeniem konkursu jest promocja utalentowanych uczniów szkół muzycznych i studentów wyższychszkól muzycznych w Polsce i za granicą – twórców muzyki najnowszej z całego świata oraz ukierunkowanie ich na wartości wskazane przez Ojca Świętego. Regulamin i program konkursu określający formę i skład wykonawczy kompozycji poświęcony Ojcu Świętemu zostanie ogłoszony 26 kwietnia 2017 roku na uroczystym Koncercie. Uczestnicy mogą brać udział w dwóch kategoriachwiekowych: I – uczniowie szkół muzycznych II st.; II – studenci i kompozytorzy urodzeni po 1.01.1992 roku. Jury oceni prace uczestników konkursu na posiedzeniu w styczniu 2018 roku. Laureaci otrzymająnagrody pieniężne i rzeczowe, a wyróżnione utwory zostaną wykonane przez profesjonalnych artystówna koncercie laureatów w kwietniu 2018 roku.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe, a wyróżnione utwory zostaną wykonane przezprofesjonalnych artystów na koncercie laureatów w kwietniu 2018 roku. Każdy z nagrodzonych uczestników otrzyma statuetkę Liry (Godło Konkursu) i zapis wykonania jego kompozycji na płycie DVD.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele strategiczne projektu, elementy koncepcji oraz przewidywane rezultaty:1. Idea Konkursu jest innowacyjna i uniwersalna. To jedyny na świecie konkurs, który od 25 lat ukierunkowuje talenty młodych ludzi w stronę wielkiego autorytetu, jakim był i jest Ojciec Święty Jan Paweł II.

2. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie umożliwiają ich autorom wykorzystanie nabytych umiejętności wpraktyce oraz gwarantują utworom ich publiczną prezentację (na koncertach laureatów, jak również nainnych koncertach organizowanych przez: Akademię Muzyczną w Katowicach, IPIUM Silesia oraz Szkołę).

3. Projekt umożliwia wymianę doświadczeń i staje się ważnym wydarzeniem kulturalnym w Polsce,promuje ważne dla naszej kultury sylwetki oraz wspiera rozwój dziedzictwa narodowego.

4. Ocenę prac konkursowych od początku trwania konkursu powierzano najwyższym autorytetom w dziedzinie kompozycji (W. Lutosławski, W. Kilar, E. Knapik, A. Lasoń, J. Kornowicz)

5. Konkurs od początku swojego istnienia pozwalał na prezentacje utworów z muzyką eksperymentalną ielektroniczną.

6. W ramach działań konkursowych podejmowana jest od wielu lat współpraca z uczelniami muzycznymi(AM Katowice, AM Poznań, AM Łódź, AM Kraków, AM Wrocław, Academy of Arts Budapest),środowiskiem plastycznym, dziennikarzami i aktorami.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W skład jury wchodzą kompozytorzy: Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Sławomir Czarnecki, Marcel Chyżyński oraz dyrygenci: Massimiliano Caldi, Jarosław Wolanin.

Jury oceni prace uczestników konkursu na posiedzeniu w styczniu 2018 roku.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Regulamin i program konkursu określający formę i skład wykonawczy kompozycji poświęcony Ojcu Świętemu zostanie ogłoszony 26 kwietnia 2017 roku w sali koncertowej im. B. Szabelskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach na Uroczystym Koncercie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy mogą brać udział w dwóch kategoriach wiekowych: I – uczniowie szkół muzycznych II st. oraz II – studenci i kompozytorzy urodzeni po 1.01.1992 roku.

Konkurs jest anonimowy.

Czas trwania kompozycji 5-12 minut.

Nie publikowane wcześniej prace, oznaczone godłem, nadsyła się pocztą na adres szkoły.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „III Międzynarodowy Konkurs kompozytorski "Patri Patriae"” (ID 1001) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.