23.03.2017 - 24.03.2017

II Śląski Konkurs Saksofonowy wraz z seminarium

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty

Specjalność: Saksofon

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: http://2st.zpsm.edu.pl/ssaks

II Śląski Konkurs Saksofonowy wraz z seminarium odbędzie sie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach w dniach 23-25 marca 2017 roku

Konkurs wraz z seminarium adresowany będzie do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych i utalentowanych, którzy pragną rozwijać swoje zdolności na wybranym przez siebie instrumencie i w przyszłości wykonywać zawód związany z wybranym profilem kształcenia, a także dla nauczycieli szczególnie zainteresowanych harmonijnym rozwojem uczniów i pragnących doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I i II stopnia i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

• Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia, którzy do dnia 23.03.2017 roku nie ukończyli 15 lat

• Kategoria II – uczniowie klas I, II, III szkół muzycznych II stopnia • Kategoria III – uczniowie klas IV, V, VI szkół muzycznych II stopnia.

O kolejności prezentacji uczestników zdecyduje losowanie, które odbędzie się 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu, a w którym uczestnicy zobowiązani są wziąć udział.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem II Śląskiego Konkursu Saksofonowego wraz z seminarium jest wskazanie na najistotniejsze problemy związane z metodyką nauczania gry na saksofonie i poprzez promowanie utalentowanych uczniów, a także nauczycieli osiągających szczególne wyniki nauczania, wskazanie na właściwe kierunki pracy tak, by stale wzrastał zasób umiejętności wykonawczych i interpretacyjno- twórczych młodych wykonawców. Opracowano regulamin konkursu, w którym młodzieży zaproponowany będzie interesujący i inspirujący program do wykonania, który na pewno przyczyni się on do wzbogacenia literatury saksofonowej a także znacząco wpłynie na harmonijny rozwój uczniów (program konkursu wraz z proponowanym programem w załączeniu).

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury konkursu: prof. Mieczysław Stachura AM Wrocław, prof. Tomasz Miczka AM Katowice; prof. Daniel Gauthier – Uniwersytet Köln - Niemcy (Kanadyjczyk); dr Rafał Rachwał AM Poznań; mgr Bartłomiej Duś AM Katowice. Sekretarz jury mgr Tomasz Kajkowski

Wykładowcy: - prof. Tomasz Miczka AM Katowice; prof. Mieczysław Stachura AM Wrocław.

Prowadzący zajęcia warsztatowe (lekcje otwarte); dr Rafał Rachwał AM Poznań; mgr Bartłomiej Duś AM Katowice; prof. Daniel Gauthier – Uniwersytet Köln - Niemcy (Kanadyjczyk)

Uczestnikom, nauczycielom i słuchaczom proponujemy następujące wydarzenia towarzyszące konkursowi: trzy koncerty, a więc koncert solowy jurora konkursu, koncert ucznia Pawła Paw – laureata wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją J. M. Błaszczyka, koncert laureatów II Śląskiego Konkursu Saksofonowego. Odbędą się dwa wykłady związane z metodyką nauczania, a jurorzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe – lekcje otwarte. Proponujemy również wystawy instrumentów i akcesoriów saksofonowych.

Recital: Bartłomiej Duś (AM Katowice)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania następujących programów:

Kategoria I

• utwór obowiązkowy: Clay Smith – Italiana lub Jules Massenet – Meditation (transc. Daniel Deffayat) – dopuszcza się możliwość wykonania z nut

• oraz utwór dowolny – należy wykonać z pamięci Łączny czas prezentacji: do 12 minut

Kategoria II

• utwór obowiązkowy: Robert Schumann – Adagio et Allegro op. 70 (transc. Alain Bouhey) – dopuszcza się możliwość wykonania z nut

• oraz utwór dowolny lub części utworu cyklicznego – należy wykonać z pamięci Łączny czas prezentacji: do 17 minut

Kategoria III

I etap:

• Georg Philipp Telemann – Fantaisie nr 2 lub nr 4 (transc. Jean-Yyves Fourmeau lub Sidney Forrest)

• Marcel Bitsch – Aubade

Dopuszcza się możliwość wykonania z nut.

II etap:

• dowolny koncert napisany na saksofon lub jego części – należy wykonać z pamięci.

Czas prezentacji II etapu: do 15 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zgłoszenia należy kierować elektronicznie lub listownie na dokładnie i czytelnie wypełnionych kartach zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku pod następujący adres:

• ZPSM-POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice

• email szkoły: sekretariat@zpsm.edu.pl 10.

Wpisowe w wysokości 100 złotych od każdego uczestnika należy wpłacić do dnia 28 lutego 2017 roku na konto:

ZPSM, 40-887 Katowice, ul. Ułańska 7b NBP o/o w Katowicach 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000 z dopiskiem ,,II Śląski Konkurs Saksofonowy”

Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.

Koszty podróży i pobytu ucznia, nauczyciela i akompaniatora ponoszą szkoły delegujące uczestników

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „II Śląski Konkurs Saksofonowy wraz z seminarium” (ID 1002) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.