08.12.2017 - 10.12.2017

XVI Festiwal Telemannowski

Miejscowość Wydarzenia: Żary

Zasięg: Transgraniczny

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Wystawy

Specjalność: Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: psm.zary.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Na grudzień 2017 zaplanowany jest już XVI Festiwal Telemannowski, impreza cykliczna, nastałe wpisująca się w pejzaż kulturalny Żar i województwa lubuskiego i od początku współorganizowana oraz współfinansowana przez CEA i Urząd Miejski w Żarach. Jest on rezultatem rzeczywistej i stale rozwijającej się współpracy ze szkołami partnerskimi z Niemiec, gdzie bardzo rozbudowane jest muzykowanie zespołowe. Od I Festiwalu Telemannowskiego odbyło się ponad 100 wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć – warsztatów, koncertów, obozów muzycznych i zgrupowań nauczycieli mających dla obu stron duże znaczenie edukacyjne w zakresie muzykowania zespołowego. Od roku 2012 do działań festiwalowych zostały wprowadzone warsztaty orkiestrowe, a od 2013 roku także Polsko-Niemiecki Konkurs Zespołów Kameralnych oraz 3 koncerty w wykonaniu kameralistów od zespołów po orkiestrę kameralną

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna w Żarach

Adres: Al. Wojska Polskiego 2A

68-200 Żary

Tel.: +48.68.3634413

e-mail: psmteleman@interia.pl

www: http://www.psm.zary.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

- uświadomieniespołeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i rodzicom, poprzez czynny udział wfestiwalu, ważności i rangi muzykowania zespołowego w kreowaniu osobowości artystycznej ucznia,a poprzez oryginalną, urozmaiconą i spójną formułę przekazywania wartości kameralistyki,

- podwyższanie poziomu dydaktycznego uczniów PSM w Żarach przez wspólną realizację programu w zaangażowanych w realizację projektu polsko-niemieckich zespołach kameralnych,

- rozwój integracji młodzieży polskiej i niemieckiej,

- poznawanie przez uczniów i nauczycieli wybitnychdzieł epoki baroku oraz ich wykonań przez wybitnych kameralistów,

- wykorzystanie materiału video zfestiwalu w celach edukacyjnych,wymianadoświadczeń edukacyjnych i specyfiki nauczania, w szczególności w zakresie muzykowania zespołowego między uczniami i nauczycielami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach i partnerskimi szkołami muzycznymi z Magdeburga i Musikschule Dreiländereck,

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

- jurorzy V Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, wybitni kameraliści z Polski i Niemiec zaakceptowani i zatwierdzeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Lech Bałaban - skrzypek i altowiolista, kameralista, koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Agnieszki Duczmal, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Szkoły Talentów w Poznaniu jako Przewodniczący Jury,

- Thomas Stapel - skrzypek, kompozytor i dyrygent orkiestry kameralnej, dyrektor filii Musikschule Dreiländereck Löbau w Niesky.

- Dorothea Wollstadt - flecistka, kameralistka, dyrektor filii Musikschule Dreiländereck Löbau w Weißwasser, współpracująca z PSM od 15 lat,

- Stephan Schuh – pianista, kameralista, Dyrektor Konservatorium Georg Philipp Telemann w Magdeburgu

- Cezary Traczewski - flecista, kameralista, juror konkursów, wieloletni solista Opery Wrocławskiej, nauczyciel klasy fletu w ZSM we Wrocławiu i Wałbrzychu,

- Andrzej Wróbel - wiolonczelista i kameralista, profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie,

- Katarzyna Helwing - Osuch - skrzypaczka, kameralistka, członek wielu zespołów kameralnych, absolwentka PSM w Żarach, uczestniczka wielu projektów kameralnych i orkiestrowych, m. in członek Polish Festival Orchestra pod dyrekcją Krystiana Zimermana. Nauczyciel ZSM w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu.

I dzień festiwalu: 8 grudnia 2017 - Inauguracja: Koncert w wykonaniu Orkiestry i połączonych chórów "Con Anima" i "Con Forza" oraz zespół kameralny Filharmonii Zielonogórskiej. w programie m. in. utwory G. Ph. Telemanna oraz utwory twórców baroku europejskiego i kompozytorów późniejszych epok

II dzień festiwalu – 9 grudnia 2017 - warsztaty orkiestrowe z udziałem uczniów i nauczyciele partnerskich szkół muzycznych z Żar, Musikschule Dreiländereck i Magdeburga, Koncert w wykonaniu Polsko-Niemieckiej Orkiestry Kameralnej uczniów z partnerskich szkół oraz absolwenta PSM I s t . w Żarach z akompaniatorem. Wprogramie muzyka G. Ph. Telemanna i kompozytorów późniejszych epok, spotkanie integracyjne uczniów partnerskich szkół, I dzień V Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych

III dzień festiwalu 10 grudnia 2017 - II dzieńV Polsko - Niemieckiego Konkursu Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych , przesłuchania uczestników, wieczorem na Koncercie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

V Polsko - Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych.Zespołów Kameralnych:

- konkurs odbędzie się w formule 2 dniowej w drugi i trzeci dzień festiwalu. - w konkursie mogą brać udział zespoły smyczkowe, obojowe i fletowe od duetu do kwintetu, dopuszcza się zespoły mieszane: smyczkowo- fletowe, smyczkowo-obojowe, fletowo- obojowe, również z towarzyszeniem fortepianu, klawesynu i akordeonu – jako basso continuo. - uczestnicy polscy, to uczniowie klas III(II) - VI/6 i II - IV/4 szkół muzycznych I stopnia, - uczestnicy niemieccy - uczniowie w wieku 9-17 lat – od II do VI roku nauki (brak podziału w Niemczech na cykle). - Możliwy jest udział absolwentów szkół muzycznych I stopnia roku szkolnego 2016/2017. - Wyklucza się udział nauczyciela, jako członka zespołu lub dyrygenta. W konkursie nie może brać udziału zespół, który zajął I miejsce w poprzednich edycjach.

PROGRAM:

1.A) Duety- Utwór Georga Philippa Telemanna lub część/części utworu cyklicznego B) Większe składy zespołowe –utwór, część/ części utworu cyklicznego G. Ph. Telemanna, bądź innego kompozytora epoki baroku: - pisane w oryginale na zespół smyczkowy lub fletowy lub dowolna transkrypcja na zespół smyczkowy, fletowy, obojowy, bądź mieszany – smyczkowo-obojowo-fletowy.

2. 1 lub 2 utwory dowolne do wyboru przez nauczyciela prowadzącego Czas trwania programu – 6-10 min.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

XVI Festiwal Telemannowski jest organizowany w ramach pprogramu operacyjnego MKiDN Edukacja, Priorytet Edukacja artystyczna oraz programu "Kultury dostępnej".

Udział w koncertach iest bezpłatny.

Zespoły kameralne wpłacają wpisowe - 100 zł. na zespół, niezależnie od jego składu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XVI Festiwal Telemannowski” (ID 1005) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.