12.12.2016 - 30.01.2017

1981 ROK PRZEŁOMU - "TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ"

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Regionalny

Dziedzina: Inne

Rodzaj: Wystawy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: http://2st.zpsm.edu.pl/

Na wystawie z okazji 35-lecia wydania "Tygodnika Solidarność" przedstawiane są 22 ramy wypełnione oryginalnymi egzemplarzami "Tygodnika Solidarność", dokumentami związkowymi, pismami ulotnymi oraz czasopismami regionalnymi NSZZ "Solidarność" z roku 1981.

"Każdy człowiek i każdy naród potrzebuje nadziei. Nie można żyć bez nadziei. W historii rzadkie są jednak momenty kiedy coś na naszych oczach staje się wyrazem nadziei całego narodu." Tak rozpoczął artykuł wstępny w pierwszym numerze "Tygodnika Solidarność" z 3 kwietnia 1981 roku Tadeusz Mazowiecki, redaktor naczelny nowego, pierwszego niekomunistycznego pisma związkowego na wschód od Łaby.

1981 to był rok przełomu. Wszystkie ważne rzeczy, które zdarzyły się w Polsce między kwietniem a grudniem zostały zarejestrowane i opisane przez dziennikarzy TS.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Wystawa o charakterze edukacyjnym, której celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z wydarzeniami roku 1981.

W sierpniu 1980 r. na terenie Stoczni Gdańskiej wydawano specjalny biuletyn, którego zadaniem było dotarcie z najświeższymi wiadomościami do strajkujących pracowników. Przywódcy strajku mieli świadomość, że rozpowszechnianie informacji, jeśli ma ona być rzetelna, przy tej masie ludzi nie może opierać się o przekaz ustny. Szła za tym także determinacja Solidarności, aby zapewnić całemu tworzącemu się ruchowi prawo do posiadania swojego wydawnictwa, co ku zdumieniu wielu ludzi udało się wynegocjować z wicepremierem Jagielskim. Po zakończeniu strajku postulat pozostał jednak zapisem martwym, a to stało się punktem zapalnym pomiędzy Związkiem a władzami PRL. Doszło do strajku ostrzegawczego, listów i wystąpień, w końcu – wielogodzinnych spotkań z delegacjami rządowymi. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Biuro Polityczne PZPR wydało zgodę na wydawanie pisma związkowego. Trzeba było jeszcze zgody Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, ponieważ mowy być nie mogło, by pismo ukazywało się bez „ogólnie obowiązujących zasad cenzury”. 10 lutego 1981 naczelny organ cenzorski w PRL wydał zgodę na druk i rozpowszechnianie pisma o nakładzie do 500 tys. egzemplarzy i o objętości 24 stron w formacie A-3.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowca: mgr Tomasz Stańczyk, bibliotekarz, dziennikarz. Twórca wszystkich opisów i tekstów pod eksponatami: mgr Marek Ciepierski.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny wystawy obejmuje historię powszechną roku 1981, dokumentowaną przez oryginalne materiały prasowe i archiwalne, głownie Tygodnik Solidarność". "Tysol" jako czasopismo od początku diagnozował stan polskiej gospodarki, informował, edukował, propagował wizję przemian i opisywał możliwe środki zaradcze. Niektóre tematy ewoluowały spontanicznie – artykuł początkowo poruszający cele związku zawodowego stopniowo przerodził się w rozciągniętą na wiele numerów debatę o Polsce i drogach jej naprawy. Niektóre felietony stały się cyklem wykładów o prawach obywatelskich. Podkreślano znaczenie i konieczność przywrócenia niezawisłych sądów, upominano się o poprawę warunków w więzieniach. Wiele miejsca poświęcano rolnikom i problemom polskiej wsi, sprawom społecznym. Cykl artykułów o Śląsku i górnikach był jedną z pierwszych głębokich analiz tego problemu jakie się ukazały.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Wystawa została otwarta 12 grudnia 2016 r. na I piętrze budynku ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b.

Adresatami jest społeczność Zespołu Państwowych Szkół Muzycznch im. W. Kilara w Katowicach oraz całe środowisko regionalne.

Wstęp jest wolny.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „1981 ROK PRZEŁOMU - "TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ"” (ID 1013) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.