08.02.2017 - 09.02.2017

XVIII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy, Warsztaty, Spotkania, Forum

Specjalność: Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://miodowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=620

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM organizowany jest corocznie od 2000 roku przez Fundację im. Józefa Elsnera oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień oraz przy wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej w ramach festiwalu Uczniowskie Forum Muzyczne. Jest to zarazem nadłużej odbywająca się impreza tego typu w Polsce i pierwsza, w której wszystkie nagrody przyznawane są dopiero po wykonaniu konkursowych kompozycji. W jury konkursu zasiadają uznani kompozytorzy różnych generacji oraz znawcy muzyki współczesnej. Przewodniczącymi jury w poprzednich latach byli między innymi Rafał Augustyn, prof. Zygmunt Krauze, Andrzej Kurylewicz, prof. Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, dr hab. Krzysztof Szwajgier.

Organizatorzy każdego roku we wrześniu ogłaszają regulamin, w którym określane są zasady bieżącej edycji konkursu - w tym jego przedmiot oraz sposób zgłaszania się uczestników. Impreza przebiega w dwóch etapach. W I etapie uczestnicy nadsyłają anonimowo (posługując się godłami) prace w formie partytur. Jury zapoznaje się z nimi, ocenia i dokonuje wyboru utworów do publicznego wykonania w II etapie. Dopiero po tym wykonaniu przyznawane są nagrody jury (którego skład ulega poszerzeniu o osoby oceniające utwory jedynie na podstawie wrażeń słuchowych) i osobna nagroda publiczności. Przy okazji finału konkursu odbywają się warsztaty dla wykonawców utworów (z zakresu kameralistyki oraz problematyki wykonawstwa muzyki współczesnej) oraz dla młodych kompozytorów (z zakresu współczesnej literatury muzycznej i technik kompozytorskich - w tym prawidłowej notacji muzycznej). Corocznie organizowane jest również spotkanie uczestników konkursu z przedstawicielami Zarządu Związku Kompozytorów Polskich w siedzibie Związku, podczas którego młodzi twórcy poznają zasady funkcjonowania kompozytora i dzieła muzycznego na współczesnym rynku sztuki.Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych (partytury i nagrania muzyki XX i XXI wieku) uczestnicy otrzymują profesjonalne nagranie finałowego koncertu.

Dotychczasowi laureaci konkursu w większości z powodzeniem podjęli studia kompozytorskie, a najstarsi z nich (Wojciech Błażejczyk, Piotr Mateusz Bukowski, Mateusz Dębski, Paweł Hendrich, Dobromiła Jaskot, Mikołaj Majkusiak, Tomasz Jakub Opałka, Ignacy Zalewski) stanowią dziś czołówkę polskich twórców młodego pokolenia w bardzo różnorodnych obszarach muzyki.

ORGANIZATOR

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Adres: ul. Miodowa 22 C-D

00-246 Warszawa

Tel.: +48.22.8311623

e-mail: sekretariat@miodowa.edu.pl

www: http://www.miodowa.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Propagowanie edukacji kompozytorskiej oraz wiedzy o muzyce współczesnej i jej technikach

2. Promocja najmłosdszego pokolenia kompozytorów.

3. Stworzenie miejsca spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń dla komponującej młodzieży oraz opiekujących się nią pedagogów.

4. Oswajanie uczniów szkoły muzycznej II stopnia z problematyką wykonawstwa muzyki najnowszej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowany skład Jury

przewodniczący jury: dr hab. Rafał Augustyn (ZKP, Uniwersytet Wrocławski) – I i II etap

członkowie jury:

dr Wojciech Błażejczyk (UMFC Warszawa) – I i II etap

dr Michał Łukasz Niżyński (ZPSM nr 1 Warszawa) – I i II etap

dr Jan Oleszkowicz (ZPSM nr 1 Warszawa) – I i II etap

Iwona Waga-Parafiniak (dyrektor ZPSM nr 1 w Warszawie) – tylko II etap

dr Paweł Hendrich (AM Wrocław) – tylko II etap

dr hab. Dariusz Przybylski (UMFC Warszawa) – tylko II etap

sekretarz jury - Mateusz Fandri (ZPSM nr 1 Warszawa) – I i II etap

wykonawcy:

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

wykładowcy:

dr Wojciech Błażejczyk - techniki kompozytorskie

Mateusz Fandri - literatura muzyczna XX wieku

prof. Andrzej Guz - kameralistyka

dr Paweł Hendrich - techniki kompozytorskie

Paweł Kamasa - kameralistyka

dr Michał Łukasz Niżyński - techniki kompozytorskie

Tatiana Orłowska - kameralistyka

Agnieszka Stachurska - kameralistyka

Maria Sterczyńska - kameralistyka

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Przedmiotem XVIII edycji konkursu jest utwór na trio instrumentalne trwający od 6 do 9 minut.

2. Skład tria:

  • skrzypce albo saksofon altowy albo trąbka
  • fortepian (obligatoryjnie)
  • perkusja (obligatoryjnie)

3. Utwór nie może być wcześniej publikowany, nagrywany oraz nagrodzony na żadnym innym konkursie.

4. Termin nadsyłania prac upływa 2. stycznia 2017 roku

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy konkursu - uczniowie szkół muzycznych II stopnia lub osoby, które w momencie zgłaszania pracy nie ukończyły 20. roku życia.

Koszt uczestnictwa obejmuje jedynie opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Publiczność - wstęp bezpłatny

Wykonawcy - zespoły złożone z uczniów ZPSM nr 1 w Warszawie - udział bezpłatny

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XVIII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM” (ID 1020) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.