25.03.2017

WARSZTATY KONTRABASOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II st. „BASUJMY RAZEM”

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Kontrabas

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.bacewicz.edu.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat CEA

Głównym założeniem programowym jest rozwój techniki gry na kontrabasie, przy równoczesnym zwiększeniu możliwości wykonawczych. Kontakt z wybitnymi pedagogami i instrumentalistami. Ogólny rozwój muzyczny uczniów. Warsztaty są prowadzone w formie lekcji otwartych, wykładów i prezentacji artystycznych / recital /. Impreza jest jednodniowa. Przez cały dzień trwają lekcje otwarte. W czasie przerw w zajęciach odbywają się wykłady i występy artystyczne wykładowców. Całość kończą dodatkowe, indywidualne konsultacje z nauczycielami.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Po raz pierwszy Warsztaty Kontrabasowe odbyły się w 2007r. Następnie były organizowane w latach: 2008, 2010. Od 2013r. odbywają się co dwa lata. Głównym celem jest rozwój muzyczny uczniów klas kontrabasu szkół muzycznych II st. Jednocześnie poprzez wzajemne kontakty uczniów i nauczycieli pragniemy zintegrować środowisko kontrabasistów. Uczniowie i nauczyciele mają okazję poznać się, wymieniać poglądy i dzielić się swoimi problemami artystycznymi i pedagogicznymi. Warsztaty są także elementem przygotowania do kolejnej edycji Konkursu Kontrabasowego im. Profesora Tadeusza Pelczara.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. Wolfgang Güttler – laureat Konkursu w Genewie. Grał w Filharmonii Berlińskiej w czasach Karajana. I Solo-kontrabasista Orkiestry Radiowej SWR Baden-Baden. Był profesorem w Wyższych Szkołach Muzycznych w Kolonii i Karlsruhe. Twórca pierwszej w historii orkiestry kontrabasowej „The Geatles”. Gra w „Trio Basso”.

Prof. UMFC Adam Bogacki – I Solo-kontrabasista/lider Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Założeniem warsztatów jest przygotowanie uczniów do występów solowych, poprzez indywidualne lekcje i pracę z wykładowcą nad przygotowanym wcześniej materiałem muzycznym. Drugim elementem jest nauka czytania materiałów orkiestrowych a'vista, a także wspólne z pedagogiem opracowanie partii kontrabasowych z wybranych dzieł literatury światowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warsztaty są bezpłatne.

Uczestnicy (uczniowie, nauczyciele, obserwatorzy) we własnym zakresie finansują koszty: dojazdu, noclegów oraz wyzywienia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „WARSZTATY KONTRABASOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II st. „BASUJMY RAZEM”” (ID 1028) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.