13.01.2017 - 15.01.2017

III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla młodych wirtuozów im. Leopolda Godowskiego

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://godowski-konkurs.eu/

Drodzy Uczestnicy III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Leopolda Godowskiego,

Przed nami III Konkurs, którego patronem jest wybitny pianista, jeden z największych pianistów w historii światowej pianistyki. Leopolda Godowskiego pamiętamy z przekazów jako niezwykłego kolorystę o ogromnej żywiołowości i naturalności gry, fenomenalnej biegłości technicznej. Twórcę niezwykłych transkrypcji i opracować, wśród których specjalne miejsce zajmują opracowania 26 Etiud Fryderyka Chopina. Konkurs odbędzie się Warszawie, mieście wielu konkursów muzycznych. Przysłuchiwać się Wam będzie jury znakomitych muzyków. Mamy nadzieję, że Konkurs im. Leopolda Godowskiego zajmie zasłużone miejsce na mapie konkursowej nie tylko w Polsce, ale i w świecie. A dla laureatów Konkurs stanie się ważnym etapem międzynarodowej kariery pianistycznej. Zapraszamy najmłodszych pianistów. Witamy też doświadczonych laureatów innych konkursów pianistycznych.

Czekamy na Was Młodzi Wirtuozi!

Komitet Organizacyjny Konkursu

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Kawęczyńska 23/25

03-775 Warszawa

CELE WYDARZENIA

-propagowanie wydarzeń kulturalnych

-przybliżenie biografii Leopolda Godowskiego

-zachęcanie młodzieży do przedstawienia umiejętności muzycznych

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Rinko Kobayashi

Ekaterina Murina

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PROGRAM KONKURSU (ma być wykonany z pamięci).

KATEGORIA „A” (czas wystąpienia do. 20 min)Utwór epoki Baroku;Utwór charakterze wirtuozowskim;Utwór dowolny;

KATEGORIA „B” (czas wystąpienia do. 20 min)Utwór J. S. Bacha lub Sonata Scarlattiego;Utwór wirtuozowski lub Etiuda;Utwór dowolny;

KATEGORIA „C” (czas wystąpienia do 20 min)D.Scarlatti – Sonata wirtuozowska;Utwór wirtuozowski kompozytora polskiego;Allegro sonatowe lub Rondo lub Wariacje klasyczne (jako utwór samodzielny lub część Sonaty klasycznej);

KATEGORIA „D” (czas wystąpienia do 20 min)Jeden z następujących utworów:Inwencja dwu - lub trzygłosowa lub dwie części Suity o kontrastującym charakterze, lub Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”,lub:Wariacje lub Allegro Sonatowe z Sonaty klasycznej (Haydn, Mozart, van Beethoven, Schubert); lub Sonata wirtuozowska D. Scarlattiego;Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim;Utwór dowolny.

KATEGORIA „E” (czas wystąpienia do 25 min)J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier“ lub dwie kontrastujące części Suity lub Allegro Sonatowe z Sonaty Klasycznej (Haydn, Mozart, van Beethoven, Schubert) lub Wariacje Klasyczne lub dwie Sonaty wirtuozowskie D. Scarlattiego;Eiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, C. Debbusy, G. Ligetti;Utwór dowolny o znacznym stopniu trudności;

KATEGORIA „F” (czas wystąpienia do 30 min)Utwór epoki Baroku lub Allegro Sonatowe z Sonaty klasycznej (Haydn, Mozart, van Beethoven, Schubert) lub Wariacje Klasyczne;Etiuda wirtuozowska lub utwór o charakterze wirtuozowskim;Transkrypcja lub parafraza lub wariacje na fortepian - kompozytor dowolny;

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

SPRAWY ORGANIZACYJNE. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Zgłoszenia do udziału przesyłane są w komplecie dokumentów:karta zgłoszeniowa z wykonywanym programem (do pobrania ze strony www.godowski-konkurs.eu );kserokopia dokumentu potwierdzającego datę urodzenia;fotografia uczestnika (JPG, TIF);dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 Euro (lub równowartość w PLN);W przypadku rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:A) wpłata w polskich złotychING BANK ŚLĄSKI 77 1050 1054 1000 0023 1350 5105Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach, Łomianki 05 - 092 ul. Warszawska 73B) wpłata w euro:ING BANK ŚLĄSKI IBAN PL34 1050 1054 1000 0090 7431 1789Swift Address: INGBPLPWKonto: Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego - Piano Godowski Competition;Zgłoszenia nadsyłane są do dnia 30 listopada 2016r. - termin wydłużony do dnia 09.12.2016r .- na adres e-mail: godowski.konkurs@gmail.comLista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie ukaże się na stronie internetowej Konkursu: http://www.godowski-konkurs.eu do dnia - r.Rejestracja uczestników odbywa się - r. lub w dniu występu kandydata.Uczestnicy są odpowiedzialni we własnym zakresie za dojazd, kwaterunek i wyżywienie.Dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe są do odebrania wyłącznie w dniu Koncertu Laureatów.Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla młodych wirtuozów im. Leopolda Godowskiego” (ID 1031) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.