07.04.2017 - 09.04.2017

VII Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą

Miejscowość Wydarzenia: Cieszyn

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Harfa

Adresaci: Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.harfa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

VII Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą (wcześniej w randze ogólnopolskiej) posiada już dwunastoletnią tradycję i jest najstarszym i największym (ze względu na liczbę uczestników) cyklicznym konkursem adresowanym do środowiska uczniów i studentów grających na harfie w Polsce. Impreza ma od początku wymiar transgraniczny. Poza konkursem wykonawczym dla duetów z udziałem harfy, przedsięwzięcie kreuje powstawanie nowych kompozycji na harfę i inne instrumenty i ich pierwsze wykonania w formie konkursowej kategorii prawykonań. Konkurs będzie odbywał się w dniach 07 – 09 kwietnia 2017 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia i innych obiektach samorządowych instytucjach kultury w Cieszynie. Przesłuchania organizowane będą w Sali koncertowej Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia sąsiadującej z nowoczesnym obiektem Zamku w Cieszynie. Pozostałe wydarzenia odbędą się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” oraz w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Harfowe

Adres: Rynek 12

43-400 Cieszyn

Tel.: +48.60.3387249

e-mail: atrefon@hot.pl

www: www.harfa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do kameralistyki oraz stworzenie duetom z udziałem harfy możliwości prezentacji i porównania osiągnięć w skali międzynarodowej. Zasady konkursu uwzględniają podstawę programową kształcenia muzycznego w każdym ze stopni szkolnictwa muzycznego w Polsce i za granicą.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Polskie Towarzystwo Harfowe od pierwszego konkursu zaprasza jako jurorów wybitnych artystów krajowych i zagranicznych, którzy oceniają występy konkursowe według europejskich kryteriów konkursów muzycznych. Międzynarodowe jury konkursu jest powoływane przez organizatora i zgłaszane do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej/ MKiDN.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program wymagany od uczestników (postanowienia regulaminowe) jest zróżnicowany ze względu na wiek i zaawansowanie ucznia a założenia programowe konkursu uwzględniają wymagania podstawy programowej dla instrumentu harfa i zespoły kameralne (dwa przedmioty) praktykowanej w polskim szkolnictwie muzycznym, ze szczególnym naciskiem na wykonawstwo zgodne ze stylem epoki oraz wspólną kreację dwóch wykonawców utworu muzycznego. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach: Kategoria 1 - Duety uczniów w wieku do 13 lat - czas występu 6 – 10 minut Kategoria 2 - Duety uczniów w wieku do 16 lat - czas występu 8 – 12 minut Kategoria 3 - Duety uczniów w wieku do 19 lat - czas występu 12 – 17 minut Kategoria 4 - Duety studentów w wieku do 26 lat -czas występu 15 – 20 minut Kategoria 5 - Konkurs prawykonań utworów powstałych po 2015 roku i nigdy wcześniej nie wykonywanych.-Czas trwania do 10 minut (dla wszystkich grup wiekowych). WYMAGANIA REGULAMINOWE KONKURSU: - program dla kategorii 1 jest dowolny, - program dla kategorii 2 – 3 powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok a przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, - program dla kategorii 4 powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, w tym utwór z muzyki współczesnej XX/XXI wieku, dozwolona jest jedna transkrypcja.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zgłoszenia uczestników na formularzu PTH należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2017 r. Zgłoszenie jest traktowane jako kompletne gdy bank Organizatora przyjmie wpisowe 100 zł od duetu. Zgłoszony duet wpłaca wpisowe na konto: Polskie Towarzystwo Harfowe, Cieszyn, dla transakcji wykonywanych w Polsce 22 1500 1357 1213 5004 5643 0000 a dla transakcji zagranicznych konto (IBAN) PL 22 1500 1357 1213 5004 5643 0000 (kod SWIFT: WBKPPLPP). W treści wpłaty trzeba wpisać: Konkurs i nazwiska uczestników. Szczegółowy przebieg organizacji konkursu jest ogłaszany z 1 miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.harfa.pl , co wynika z terminu zamykania zgłoszeń. Harmonogram imprezy przewiduje w pierwszym dniu konkursu (07 kwietnia 2017 r.) rejestrację uczestników w biurze konkursowym. Kolejność występów ustalana będzie w kolejności alfabetycznej odrębnie dla każdej kategorii wiekowej, zaczynając od litery alfabetu wylosowanej w sposób publiczny. W związku z obserwowaną od lat praktyką towarzyszenia rodziców młodszym uczestnikom zdecydowaliśmy, że konkurs rozpoczyna grupa najstarsza (7 kwietnia 2017 - piątek) a młodsi uczestnicy z rodzicami dojeżdżają do Cieszyna na sobotę-niedzielę (8-9 kwietnia 2017). Konkurs prawykonań jest w niedzielę 9 kwietnia 2017 r. i jest ważnym wydarzeniem dla rozwoju literatury harfowej w Polsce. Konkurs prawykonań od wielu lat jest rejestrowany (dźwięk) dla celów dokumentacyjnych i archiwalnych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą ” (ID 1038) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.