25.10.2017 - 27.10.2017

VII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. W. Osadzina i E. Mandery

Miejscowość Wydarzenia: Bytom

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Fagot, Obój

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna.bytom.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

VII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. W. Osadzina i E. Mandery odbywać się będzie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

Głównym punktem festiwalu będzie konkurs fagotowo-obojowy im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery.

Fesyiwal jest dobrą okazją do zdobycia nowych doświadczeń muzycznych oraz wymiany doświadczeń artystycznych i pedagogicznych.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagoto-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery jest zachowanie pamięci znakomitych pedagogów, jak rownież stworzenie możliwości zdrowej konkurencji i obiektywnej oceny osiągnięć młodych fagocistów i oboistów. Droga rywalizacji konkursowej wyłoni najlepszych fagocistów i oboistów, którzy wna koncercie laureatow zagrają z towarzyzeniem Polskiej Mlodzieżowej orkiestry Symfonicznej. Dodatkowo zmotywuje do aktywnej pracy nad przygotowaniem repertuaru wymaganego regulaminem konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W przygotowaniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursowy w kategorii FAGOTU

I ETAP

1. Jeden utwór do wyboru spośród następujących:

 • Maurice Ravel - "Pièce en forme de Habanera" (transcription Fernand Oubradous) [LEDUC]
 • Claude Debussy - "The Little Negro" (transcription Fernand Oubradous) [LEDUC]

2. Utwór dowolny (W pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut.

II ETAP

Jeden koncert do wyboru spośród następujących: (Wykonany z pamięci)

 • Antonio Vivaldi – „Koncert B-dur” F. VIII/1 (RV 501, Pincherle 401) "La Notte"[RICORDI] lub [EULENBURG]
 • Antonio Vivaldi – „Koncert a-moll” F. VIII/7 (RV 497, Pincherle 72)[EDITIO MUSICA BUDAPEST] lub [RICORDI]

Program konkursowy w kategorii OBOJU

I ETAP

1. Jeden utwór do wyboru spośród następujących:

 • Romuald Twardowski – „Allegro rustico”[PWM]
 • Carl Nielsen – „Romanze & Humoresque" op. 2 [HANSEN 2452]

2. Utwór dowolny z innej epoki , w kontrastującym stylu

(W pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut.

II ETAP

Jeden utwór do wyboru spośród następujących: (Wykonany z pamięci)

 • Tomaso Albinoni – „Koncert d-moll" op. 9/2 [KUNZELMANN]
 • Domenico Cimarosa – „Koncert c-moll"[BOOSEY & HAWKES 8587]

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II st. klas fagotu i oboju. Ograniczenia wieku nie stosuje się.
 • Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne II st. Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor szkoły delegującej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na fagocie lub oboju, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia na karcie zgłoszenia uczestnika.
 • W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu. (miejsca I – III)
 • Zgłoszenia do udziału w konkursie wyłącznie na formularzu wraz z załącznikiem zawierającym stosowne oświadczenia, który można pobrać ze strony internetowej www.muzyczna.bytom.pl należy przesłać pocztą wraz z dowodem wpłaty kwoty 150 złotych na niżej podane konto w terminie do 22 września 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. W. Osadzina i E. Mandery” (ID 1044) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.