30.11.2017 - 01.12.2017

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego

Miejscowość Wydarzenia: Zambrów

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psm.zambrow.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Konkurs organizowany od 2007 r., kierowany jest do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia oraz klas I –II szkół muzycznych II stopnia z kraju i z zagranicy. Konkursowi patronuje Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, władze samorządowe: Powiatu, Miasta i Gminy Zambrów. Ponadto w IV i V Edycji konkursu patronat honorowy pełnił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnikami konkursu dotychczas byli uczniowie ze szkół muzycznych z całego kraju, a także z zagranicy – Białorusi, Litwy, Łotwy, Federacji Rosyjskiej (Kaliningrad i Republika Tuwa -Azja) i Ukrainy. W ramach konkursu organizowane są również koncerty pianistyczne wybitnych muzyków a także koncert laureatów konkursu. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu jest wycieczka do Drozdowa – dawnej siedziby rodziny Lutosławskich, gdzie obok lekcji muzealnej i zwiedzania muzeum, odbywa się również koncert laureatów konkursu. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego jest też bardzo dużym wydarzeniem muzycznym w środowisku lokalnym. Przesłuchania konkursowe otwarte są dla publiczności, koncerty organizowane w ramach konkursu gromadzą liczną publiczność złożoną z uczestników konkursu, przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnych melomanów.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Adres: Al. Wojska Polskiego 4

18-300 Zambrów

Tel.: +48.86.2713091

e-mail: psm.zambrow@wp.pl

www: http://www.psm.zambrow.org

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównymi celami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego są:

- popularyzacja muzyki fortepianowej,

- stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności,

- konfrontacja poziomu osiągnięć pianistycznych na poziomie międzynarodowym,

- promocja muzyki polskiej, w tym twórczości Witolda Lutosławskiego,

- doskonalenie metod nauczania gry na fortepianie, wymiana doświadczeń pedagogicznych,

- promocja PSM I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, a także Powiatu, Miasta i Gminy Zambrów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prezentacje konkursowe uczniów oceniać będzie Jury w następującym składzie:

1. Prof. Bronisława Kawalla – UMFC w Warszawie – przewodnicząca Jury

2. Prof. Anna Jastrzębska-Quinn – UMFC w Warszawie

3. Prof. Anto Pett – Akademia Muzyczna w Talinie (Estonia)

4. Prof. Jerzy Maciejewski – UMFC w Warszawie

5. Prof. Mariusz Ciołko – UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – uczniowie urodzenia w 2007 r. i młodsi

Grupa II – uczniowie urodzenie w 2005 r. i młodsi

Grupa III – uczniowie urodzeni w 2003 r. i młodsi

Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.

Program konkursu

Grupa I - uczniowie urodzeni w 2007 r. i młodsi.

1. Dowolny utwór Witolda Lutosławskiego.

2. Dowolny utwór kompozytora polskiego.

Program należy wykonać z pamięci.

Czas trwania prezentacji do 8 minut.

Grupa II - uczniowie urodzeni w 2005 r. i młodsi.

1. Utwór obowiązkowy: Witold Lutosławski – „Zalotny” ze zbioru „Melodie ludowe”.

2. Dowolny utwór kompozytora polskiego.

Program należy wykonać z pamięci.

Czas trwania prezentacji do 10 minut.

Grupa III - uczniowie urodzeni w 2003 r. i młodsi.

1. Utwór obowiązkowy: Witold Lutosławski – „Panie Michale” ze zbioru „Melodie ludowe”.

2. Dowolny utwór Witolda Lutosławskiego lub innego kompozytora polskiego XX w.

3. Dowolny utwór kompozytora polskiego, lub utwór z kraju uczestnika konkursu.

Program należy wykonać z pamięci.

Czas trwania do 12 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać tylko drogą e-mail do dnia 31 października 2017 r. na adres: e-mail: psm.zambrow.kp@wp.pl

Karta zgłoszenia wypełniona drukiem komputerowym i zeskanowana powinna zawierać:

- imię i nazwisko uczestnika,

- datę urodzenia,

- pełną nazwę i adres szkoły, tel/fax, e-mail,

- klasę/cykl, grupę wiekową,

- imię i nazwisko pedagoga,

- program konkursu, czas trwania programu,

pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć skan legitymacji szkolnej lub skan odpisu aktu urodzenia oraz skan wpłaty wpisowego. Zgłoszenia wypełnione pismem odręcznym nie będą przyjmowane.

Ustala się wpisowe w wysokości 100 zł od każdego uczestnika, które należy wpłacić na konto: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 4, 18-300 Zambrów. Nr 83 1010 1049 0013 3913 9134 0000 z dopiskiem: VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego, a dowód wpłaty (skan) przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres e-mail organizatora. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z konkursem (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Laureaci konkursu, tj. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie, otrzymają nagrody oraz dyplomy. Dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia i nagrody poza regulaminowe. Jury zastrzega sobie również prawo do nieprzyznania pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w danej grupie.

Pedagodzy laureatów otrzymają dyplomy. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Laureaci mają obowiązek wystąpienia nieodpłatnie w koncercie laureatów, prezentując utwory wybrane przez Jury.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego fotografowania i nagrywania, a także swobodnej emisji utworów konkursowych oraz koncertu laureatów przez radio, telewizję, internet.

Czas trwania występu konkursowego podany w programie konkursu powinien być bezwzględnie przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu prezentacji może spowodować przerwanie występu uczestnika. W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego” (ID 1065) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.