28.03.2017

I Międzynarodowy Festiwal Szkolnych Zespołów Orkiestrowych w Olecku

Miejscowość Wydarzenia: Olecko

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Orkiestra

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: psmolecko.pl

-

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Plac Wolności 22

19-400 Olecko

CELE WYDARZENIA

-Wyłonienie najatrakcyjniejszej prezentacji spośród zespołów orkiestrowych biorących udział w Festiwalu- konfrontacja poziomu artystycznego- propagowanie muzykowania w zespołach orkiestrowych oraz przeznaczonej dla nich literatury muzycznej- spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli i młodzieży- prezentacja dorobku własnego nauczycieli w obszarze opracowań literatury muzycznej na zespół orkiestrowy- umożliwienie zaprezentowania efektów pracy zespołów orkiestrowych w środowisku pozaszkolnym- zewnętrzna ocena wyników pracy zespołów orkiestrowych - promocja PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku- promocja miasta OLECKO- wzrost zainteresowania lokalnej społeczności efektami działalności szkolnictwa artystycznego

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Przewodniczący Jury: Jan Miłosz Zarzycki

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Podczas festiwalowych prezentacji, zespoły wykonują dowolny program z zakresu muzyki klasycznej, rozrywkowej, filmowej lub musicalowej. Utwory wykonywane w ramach festiwalu mogą być zarówno kompozycjami oryginalnymi jak i ich transkrypcjami. Czas prezentacji nie może być krótszy niż 10 minut i nie może przekraczać 20 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

ORGANIZATOR ustala wpisowe w wysokości 300 PLN (w przypadku uczestników z zagranicy 70 EURO) od zespołu orkiestrowego, które należy przekazać na rachunek nr: 34 1010 1397 0011 3713 9120 0000. W razie rezygnacji z udziału w festiwalu wpisowe nie podlega zwrotowi. Wypełnione Karty Zgłoszenia Udziału w festiwalu (do pobrania na stronie www.psmolecko.pl) należy nadesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: psm.olecko@gmail.com (Organizatora festiwalu) wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do 18 lutego 2017 roku.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „I Międzynarodowy Festiwal Szkolnych Zespołów Orkiestrowych w Olecku” (ID 1069) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.