12.05.2017 - 30.11.2017

V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych "WIDZIEĆ WIĘCEJ"

Miejscowość Wydarzenia: Gdynia

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Wystawy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.zsplast.gdynia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Wiodący temat V Międzynarodowego Biennale Fotografii Szkół Plastycznych to „Widzieć więcej”. Hasło to ma zwrócić uwagę młodych twórców na położenie nacisku na intensywność spojrzenia połączonego z umiejętnością zarejestrowania poprzez aparat fotograficzny, aby finalnie pojawiło się zdjęcie, które będzie przekonujące i wyjątkowe dla widza. Biennale ma charakter konkursu rozstrzyganego na podstawie przesłanych prac. Publicznej oceny nadesłanych prac konkursowych dokona jury, które wyłoni zestaw prac do ekspozycji na wystawie pokonkursowej oraz przyzna przewidziane regulaminem nagrody. Organizatorzy przygotują wystawę i ilustrowany katalog.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Adres: ul. Orłowska 39

81-522 Gdynia

Tel.: +48.58.6248213

e-mail: sekretariat@zsplast.gdynia.pl

www: http://www.zsplast.gdynia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny ewaluacji osiagnięć uczniów i nauczycieli fotografii w Polsce i zagranicą. Liczny udział młodzieży szkół artystycznych służy kolejnemu założeniu, jakim jest popularyzacja fotografii rozumianej jako dyscyplina sztuk plastycznych. Nagrody i wyróżnienia wskazują na najwartościowsze kierunki rozwoju w edukacji fotograficznej na poziomie średnich szkół artystycznych w Polsce.Wystawie pokonkursowej towarzyszy katalog na wysokim poziomie edytorskim rozsyłany do wszystkich szkół uczestniczących w Biennale, jego opracowanie i dystrybucja służy utrwaleniu istotnych osiągnięć artystycznych oraz promocji najzdolniejszych uczestników Biennale.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do udziału w pracach Jury zaproszeni zostali: prof. Grzegorz Przyborek - ASP w Łodzi oraz PWSFTviT w Łodzi; dr Janusz Oleksa - UA w Poznaniu; Katerina Mistal – artystka wizualna, Sztokholm, Szwecja (www.katerinamistal.com); art. fot. Krzysztof Jakubowski - inicjator i wieloletni kurator Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego“Twórczość Młodych” ZSP w Gdyni; mgr Michał Szlaga - ASP w Gdańsku.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Otwarte Jury dokona wyboru prac eksponowanych na wystawie pokonkursowej. Następnie wyłonieni zostaną laureaci Biennale. Obrady Jury będą okazją do dyskusji, wymiany opinii z jurorami.Wystawa pokonkursowa (październik/listopad 2017) da możliwosć porównania poziomu i kierunków nauczania w szkołach bioracych udział w Biennale, stanowić też będzie punkt odniesienia dla uczniów i nauczycieli nie biorących udziału w konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapraszamy uczniów szkół plastycznych w przedziale wiekowym od 16 do 21 lat do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół Plastycznych pod hasłem „Widzieć więcej”. Zgodnie z Regulaminem Biennale oczekujemy na prace do 12 maja 2017r. Konkurs jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.zsplast.gdynia.pl lub http://www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/5_biennale/index_PL.html

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych "WIDZIEĆ WIĘCEJ"” (ID 1090) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.