01.09.2016 - 24.03.2017

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – EKSLIBRIS „Bajki, Baśnie i Legendy Polskie”

Miejscowość Wydarzenia: Radom

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://plastyk.radom.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=77

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu ekslibrisu okazjonalnego - znaku bibliotecznego w formie ozdobnej winiety na temat: „Bajki, Baśnie i Legendy Polskie”.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Adres: Al. Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Tel.: +48.48.3402838

e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl

www: http://www.plastyk.radom.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest: zapoznanie uczniów z różnymi technikami wykonywania ekslibrisu i przypomnienie elementów, które powinien zawierać ten znak; pozyskanie interesujących realizacji plastycznych, o oryginalnych rozwiązaniach artystycznych i technicznych; umiłowanie ojczyzny i zachęcanie do poznania regionalnej twórczości literackiej; rozbudzanie samodzielności, kreatywności i zdolności twórczych młodzieży; rozwijania umiejętności refleksyjnego i krytycznego odbioru treści artystycznych; poszerzanie zainteresowań młodzieży, pobudzanie jej wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie zdolności twórczych; podniesienie poziomu kształcenia w zakresie realizacji graficznych; kształcenia umiejętności interpretacji twórczości literackiej jako inspiracji do tworzenia realizacji plastycznych w dziełach graficznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Skład Jury:

Przewodniczący: prof. Romuald Kołodziej Wydział Sztuki UTH Radom

członkowie Jury:

prof. Sławomir Kosmynka ASP Łódź

prof. Andrzej Grenda ASP Łódź

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

grafika warsztatowa: przyjmowane będą prace wykonane w tradycyjnych technikach graficznych: wklęsłodrukowych, wypukłodrukowych, płaskodrukowych oraz technikach unikatowych.

grafika komputerowa: przyjmowane będą wydrukowane prace wykonane za pomocą komputera w technikach grafiki bitmapowej, wektorowej lub 3D.

Format prac dostarczonych na konkurs: min. 9cm x 9 cm, max. 9cm x 12 cm

Elementy wyróżnione na znaku książkowym – napis: ex libris oraz napis: „Bajki, Baśnie i Legendy Polskie”, grafika związana z tematem konkursu.

Prace dostarczone na konkurs powinny być umieszczone na formacie A5, (ekslibris podklejony na dwóch górnych rogach). Na konkurs można dostarczyć do trzech prac jednego autora.

Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: - imię, nazwisko i wiek autora, - adres szkoły, tel., fax. adres e-mail szkoły.

Prace należy przesyłać na adres: Zespół Szkół Plastycznychim. Józefa Brandta Al. Grzecznarowskiego 13, 26 - 600 Radom z dopiskiem na kopercie /Konkurs - Ekslibris/ w terminie do 10 lutego 2017r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 marca 2017r.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół plastycznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (http://www.plastyk.radom. pl/) i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – EKSLIBRIS „Bajki, Baśnie i Legendy Polskie”” (ID 1108) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.