23.04.2017 - 26.04.2017

XI Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów

Miejscowość Wydarzenia: Głubczyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://www.psm.glubczyce.info/page/Miedzynarodowy-Festiwal-Mlodych-Pianistow

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Historia Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów sięga 1994 roku. Inicjatorem i organizatorem pierwszych edycji tego wydarzenia był Józef Kaniowski – ówczesny dyrektor szkoły. Wraz z początkiem Festiwalu rozpoczyna się również współpraca szkoły z wybitnymi pianistami i pedagogami, między innymi Wierą Nosiną, Eleonorą Tkacz, Celiną Heller i Elżbietą Hoffman. W ramach imprezy odbywają się nie tylko przesłuchania konkursowe, ale też seminaria, warsztaty i koncerty. Warto wspomnieć, że laureatką pierwszego głubczyckiego konkursu w 1994 roku była Julianna Awdiejewa, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2010 roku. Natomiast laureatem V głubczyckiego festiwalu został Szymon Nehring – finalista Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2015 roku.

Kolejne edycje festiwalu odbywały się początkowo co trzy lata i przyciągały głównie uczestników z Rosji, Ukrainy, Polski. W kolejnych latach stopniowo zwiększała się liczba uczestników także z innych krajów (Czechy, Litwa, Łotwa, Chiny). W tym czasie do grona jurorów i gości festiwalu dołączyli Monika Sikorska – Wojtacha, Waldemar Wojtal, Alena Vlasakova, Alicja Paleta – Bugaj i Aleksandra Zvirblyte.

W 2003 roku dyrektorem festiwalu zostaje Krystyna Michalik (dyrektor szkoły od 1999 roku). Począwszy od szóstej edycji w 2007 roku konkurs zostaje rozszerzony o nową kategorię wiekową i odbywa się co dwa lata. Stałym punktem programu od tej pory jest również koncert w Głogówku połączony z wizytą w tamtejszym zamku, miejscu pobytu na Opolszczyźnie Ludwiga van Beethovena. Tradycją festiwalu jest promowanie młodych muzyków pochodzących z regionu opolskiego. Podczas festiwalowych koncertów wystąpili między innymi Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska), Dominik Zabłocki, Piotr Kupka, Rafał Łuszczewski, Maria Ołdak, Jagoda Krzemińska, Sylwia Michalik.

Od XI edycji w 2013 roku festiwalem kieruje obecny dyrektor szkoły – Adam Kopyto. W roku 2015 Festiwal odbył się po raz dziesiąty. Festiwal miał podobny przebieg jak jego wcześniejsze edycje. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili laureaci pierwszych miejsc z IX Festiwalu – Julia Czajka (Polska), Pavol Prazenica (Czechy) i Piotr Alexewicz (Polska). Gościem specjalnym koncertu była Sylwia Michalik – pochodząca z Głubczyc pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie obecnie pracuje. Niezapomnianym wydarzeniem był koncert Viola Organista Sławomira Zubrzyckiego – krakowskiego pianisty, wirtuoza. Przedstawił on festiwalowej publiczności program wykonany na zbudowanym przez siebie instrumencie, którego rysunki pozostawił Leonardo da Vinci.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Podnoszenie jakości nauczania gry na fortepianie

Wymiana doświadczeń pedagogicznych

Promocja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży

Popularyzacja muzyki artystycznej wśród dzieci i młodzieży

Promocja miasta i regionu

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury festiwalu

Waldemar Wojtal – (Polska) - przewodniczący

Pavel Dombrovskij (Rosja)

Hana Vlasáková (Czechy)

Dragomir Bratic (Serbia)

Marian Sobula (Polska)

Agnieszka Hautz – sekretarz

Artyści:

Koncert inauguracyjny

Wystąpią Laureaci, którzy zdobyli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach podczas X edycji Festiwalu:

Anna Urzędowska

Michał Chałupczak

Maciej Skrzeczkowski

Ponadto festiwalowej publiczności zaprezentuje się pochodzący z Opolszczycny trąbacz - Lennard Czakaj

Drugiego dnia festiwalu wystąpi w Głubczycach Łukasz Krupiński, znalazł się w prestiżowym gronie 20 najlepszych pianistów XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

Grupa I - do 10 (urodzeni w 2007 r. i młodsi)

Grupa II - do lat 12 (urodzeni w 2005 r. i młodsi)

Grupa III - do lat 15 (urodzeni w 2002 r. i młodsi)

Przesłuchania uczestników grupy I i II są jednoetapowe. Przesłuchania uczestników grupy III odbędą się w dwóch etapach.

Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów w poszczególnych etapach jest dowolna. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

Uczestnicy wykonują następujący program:

Grupa I do 10 lat (urodzeni w 2007 i młodsi)

1. Utwór z epoki baroku

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej

Grupa II do lat 12 (urodzeni w 2005 i młodsi)

1. Barokowy utwór polifoniczny

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej

4. Utwór dowolny

Grupa III do lat 15 (urodzeni w 2002 i młodsi)

Etap 1.

1. Barokowy utwór polifoniczny

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Utwór z epoki romantyzmu

Etap 2.

1. Sonata lub sonatina klasyczna – całość

2. Utwór kompozytora z XX w.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony www.psm.glubczyce.info. Wypełnione zgłoszenia należy wysyłać do dnia 17.03.2017 r. wyłącznie elektronicznie na adres email festiwal@psm.glubczyce.info

Do zgłoszenia należy dołączyć

- skan aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego datę i miejsce urodzenia

- zdjęcie paszportowe (format jpg)

- skan potwierdzenia wpłaty wpisowego

- skan zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające wymaganiom.

Wpisowe w wysokości 150 zł należy wpłacić do dnia 17.03.2017 r. na konto:

Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne

ul. Warszawska 18, 48-100 Głubczyce

80 8868 0004 2000 0000 3056 0001

Bank Spółdzielczy w Głubczycach BIC / SWIFT: POLUPLPRXXX z dopiskiem XI Festiwal

Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą uwzględniane.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie. Koszty przelewu pokrywają uczestnicy.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XI Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów” (ID 1110) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.