24.06.2017 - 02.07.2017

XIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy

Miejscowość Wydarzenia: Szamotuły

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Seminaria

Specjalność: Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.procello.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

XIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy to najstarszy w Polsce kurs muzyczny dedykowany wyłącznie wiolonczelistom, który będzie miał miejsce w dniach 24 czerwca – 2 lipca 2017 w Szamotułach. Tak precyzyjnie określona grupa odbiorców daje gwarancję optymalnych warunków pracy oraz w naturalny sposób integruje środowisko. Program Kursu przewiduje lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, koncerty, a także szereg zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje artystyczne, wychodząc naprzeciw potrzebom wiolonczelistów rozpoznanych dzięki wieloletniej pracy w tym środowisku. Kurs odbywa się z udziałem międzynarodowej kadry pedagogów oraz artystów i jest adresowany do uczniów, studentów, a także – z uwagi na reformę szkolnictwa artystycznego – do pedagogów z całej Polski. Zróżnicowana oferta programowa oraz stale rosnąca frekwencja i uznanie wśród dotychczasowych uczestników czynią z niego ważne i unikalne wydarzenie na mapie mistrzowskich kursów muzycznych w kraju.

ORGANIZATOR

Fundacja PRO CELLO

Adres: Brzechwy 71

60-195 Poznań

Tel.:

e-mail: martyna.runowska@fundacjafabrykasztuki.pl

www: http://www.procello.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Wroniecka 30

64-500 Szamotuły

CELE WYDARZENIA

Celami wydarzenia są:

• rozwój kompetencji związanych z praktyką wykonawczą gry na wiolonczeli

• rozwój kompetencji związanych z techniką wykonawczą gry w zespołach (zespoły wiolonczelowe, studia orkiestrowe)

• podnoszenie wiedzy na temat budowy i właściwej konserwacji instrumentu (otwarte warsztaty i wykłady artystów lutników)

• rozwój ogólnych kompetencji muzycznych – (wykłady, kształcenie słuchu)

• upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych w gronie pedagogów z całej Polski (sympozjum metodyczne)

• popularyzacja wykorzystania nowych technologii w procesie podnoszenia kwalifikacji i świadomości wykonawczej wśród uczestników Kursu (reżyseria dźwięku)

• umożliwienie Kursantom artystycznej ekspresji i zaprezentowania swoich umiejętności w gronie szerszej publiczności (koncerty)

• integracja instytucji kulturalno-oświatowych związanych ze środowiskiem wiolonczelistów, takich jak wyższe uczelnie artystyczne, szkoły średnie i podstawowe, organizacje pozarządowe

• integracja środowiska wiolonczelistów – wzajemne inspirowanie się i budowanie sieci kontaktów

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

KADRA: WIOLONCZELA – LEKCJE INDYWIDUALNE

Prof. Markus Nyikos

Prof. Kazimierz Michalik

Prof. Stanisław Firlej

Dr hab. Maciej Mazurek

Dr hab. Katarzyna Polonek

Dr hab. Adam Klocek

Dr Arkadiusz Dobrowolski

Dr Tomasz Lisiecki

Dr Jarosław Thiel

WIOLONCZELA – LEKCJE ZESPOŁOWE

Mgr Halina Buszyńska

AKOMPANIAMENT

Dr hab. Krzysztof Sowiński

Dr Wojciech Kubica

Mgr Paweł Mazur

PROJEKT STUDIA ORKIESTROWE

Dr hab. Maciej Mazurek

Dr Arkadiusz Dobrowolski

LUTNICTWO, WARSZTATY LUTNICZE

Jan Mazurek

REŻYSERIA DŹWIĘKU

Dr Michał Garstecki

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program Kursu został opracowany z myślą o nabyciu szerokiego spectrum kompetencji artystycznych, włączając w to praktykę wykonawczą.

I. LEKCJE MISTRZOWSKIE – zajęcia indywidualne z pedagogami: przewidujemy dwa rodzaje kursu – podstawowy, w którym każdy z uczniów i studentów odbędzie 4 lekcje mistrzowskie z wybranym pedagogiem oraz intensywny (6 lekcji mistrzowskich). Będzie mógł również uczestniczyć biernie wzajęciach pozostałych profesorów. Jak co roku przewidziano również lekcje z pianistą.

II. PROJEKTY WARSZTATOWE

1. PROJEKT STUDIA ORKIESTROWE – warsztaty przeznaczone dla studentów, przygotowujące do egzaminów do profesjonalnych orkiestr symfonicznych i operowych, odkrywające arkana profesjonalnego warsztatu i podejścia do literatury partii orkiestrowych. Zajęcia oparte przede wszystkim o kanon literatury operowej i symfonicznej.

2. PROJEKT WIOLONCZELA BAROKOWA – zajęcia i prezentacja wiolonczeli barokowej, prowadzone przez wiolonczelistę, pedagoga i dyrygenta, stanowiące niezwykle ważne i cenne nawiązanie do coraz częściej podkreślanej konieczności poszerzania kompetencji wykonawczych dotyczących świadomości problematyki stylistycznej.

3. LUTNICTWO, WARSZTATY LUTNICZE - podczas których wszyscy chętni uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat budowy instrumentu i jego właściwej konserwacji.

4. REŻYSERIA DŹWIĘKU – ich głównym celem i zadaniem będzie wzrost świadomości wykonawczej kursantów oraz wiedzy dotyczącej istotnych parametrów nagrania dzieła muzycznego

5. KSZTAŁCENIE SŁUCHU – skierowanie głównie do uczestników w wieku 7-18 lat, prowadzone przez doświadczonego wykładowcę Akademii Muzycznej w Poznaniu warsztaty uświadamiające wiolonczelistom rolę pracy nad intonacją.

6. ZESPOŁY WIOLONCZELOWE – przeznaczone dla uczestników w wieku 7-18 lat, prowadzone przez długoletniego koncertmistrza Filharmonii Jeleniogórskiej oraz doświadczonego i cenionego pedagoga.

7. ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE - basen, piłka nożna i aerobik oraz zajęcia ćwiczeniowe prowadzone przez prof. Markusa Nyikosa dot. świadomości postawy ciała w technice gry na wiolonczeli – tematu niezmiernie ważnego dla właściwego przygotowania technicznego, niestety pomijanego w obecnym programie nauczania.

III. WYKŁADY METODYCZNE

Dr Arkadiusz Dobrowolski „Praktyczne korzyści w grze na wiolonczeli wynikające z zastosowania Techniki Alexandra.”

Dr Tomasz Lisiecki „J.S. Bach Suity wiolonczelowe. Od libro secondo po wydania współczesne”

PROGRAM KONCERTÓW:

Niedziela, 25.06.2017, Aula Szkoły Muzycznej w Szamotułach

Godz. 18.00, Koncert Inauguracyjny

Juliusz Zarębski – Kwintet fortepianowy g – moll op. 34

Philipp Scharwenka – kwartet smyczkowy nr op. 120

Xavier Scharwenka Pieśni

W 100 rocznicę śmierci kompozytora.

Godz. 18.00, - Wielkopolskie dziedzictwo - Wykład poświęcony Philippowi Scharwence – dr Mikołaj Rykowski

Poniedziałek, 26.06.2017, Muzeum Zamek Górków

Godz. 19.00, Koncert Kameralny

W programie utwory kompozytorów polskich m.in. K. Wiłkomirskiego i D. Danczowskiego

Godz. 19.00, - Polska sztuka wiolonczelowa - Wykład poświęcony D. Danczowskiemu i K. Wiłkomirskiemu - prof.Kaziemierz Michalik

Wtorek, 27.06.2017, Muzeum – Zamek Górków

Godz. 19.00, Koncert Fundacja Pro Cello promuje

Laureaci polskich konkursów wiolonczelowych

Środa, 28.06.2017, Muzeum Zamek Górków

Godz. 19.00, Koncert Kameraln

yXavier Scharwenka Tańcepolskie

Johannes Brahms Trio klarnetowe a-moll op. 114

Czwartek, 29.06.2017, Muzeum – Zamek Górków

Godz. 13.00, Lunch Concert – koncert uczestników kursu

Czwartek, 29.06.2017, Muzeum ZamekGórków

Godz. 19.00, Koncert Kameralny

Piątek, 30.06.017, Muzeum – Zamek Górków

Godz. 13.00, Lunch Concert – koncert uczestników kursu

Piątek, 30.06.2017, Muzeum – Zamek Górków

Godz. 19.00, Koncert finałowy

100 rocznica śmierci kompozytora (Philipp Scharwenka)

Philipp Scharwenka kwartet op. 120 nr 2

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto jest uczniem szkoły muzycznej lub studentem akademii muzycznej klasy wiolonczeli.

Cena Kursu podstawowego wynosi 740 zł (4 lekcje z pedagogiem, zajęcia z akompaniatorem i wszystkie atrakcje kursu).

Szczegółowy cennik kursu znajduje się na stronie http://www.procello.pl/informacje-podstawowe-lato-2017

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy” (ID 1135) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.