28.07.2017 - 27.08.2017

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Miejscowość Wydarzenia: Gdańsk

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Formy rzeźbiarskie, Grafika, Malarstwo, Multimedia, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.asp.gda.pl

Patronat MKiDN

W dniach od 29 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r. w zabytkowych murach Wielkiej Zbrojowni oglądać będzie można IX Ogólnopolską Wystawę Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, organizowaną przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest to wystawa o charakterze konkursowym, w której udział biorą wybrani absolwenci kierunków malarstwa, grafiki, rzeźby i intermediów wszystkich publicznych uczelni artystycznych. Podczas tegorocznej edycji prezentowane będą także prace dyplomantów dwóch zagranicznych uniwersytetów: Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie i Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie Wystawa Najlepszych Dyplomów już od dziewięciu lat przyczynia się do promocji młodych talentów z całej Polski, wspiera ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz prezentuje szerokiej publiczności najciekawsze indywidualności twórcze i współczesne zjawiska w dziedzinie sztuki. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie konferencja krytyków sztuki Mecenasami wystawy będą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Miasto Gdańsk. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Adres: ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

Tel.: +48.58.3014440

e-mail: kontakt@asp.gda.pl

www: http://www.asp.gda.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to projekt kompleksowy, wykraczający poza standardowe ramy bieżącej działalności ASP w Gdańsku. Jest to pierwsza i jedyna tego typu impreza w Polsce, stanowiąca przegląd dokonań najwybitniejszych absolwentów kierunków artystycznych danego rocznika ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych na poziomie wyższym. W ciągu ośmiu edycji impreza systematycznie umacnia swoją pozycję w środowisku akademickim, u odbiorców sztuki, mieszkańców Trójmiasta oraz turystów odwiedzających Gdańsk. Powiększa się nie tylko zasięg imprezy, lecz także ilość mecenasów ją wspierających. Poza Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody finansowe fundują Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska. Łączna pula nagród w ósmej edycji wynosiła 61.000 złotych i podobny poziom będzie utrzymany przy kolejnych odsłonach wydarzenia. Zaangażowanie wyżej wymienionych mecenasów ze szczebla lokalnego i ogólnopolskiego przekłada się bezpośrednio na rangę i prestiż wydarzenia. Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych nie tylko umacnia prestiż polskiej edukacji artystycznej, ale wpływa bardzo pozytywnie na podnoszenie jej jakości. Konkurs w którym zaangażowane są wszystkie uczelnie artystyczne wyzwala ducha rywalizacji wśród młodych adeptów sztuki, umożliwia spotkanie młodym artystom i skonfrontowanie ze sobą swoich wizji artystycznych. To bardzo ważny impuls dla młodych ludzi, którzy wkrótce zaczną funkcjonować w obiegu galeryjnym i na rynku sztuki. Dodatkowo studenci, którzy odwiedzają wystawę, poprzez obserwację poczynań artystycznych swoich kolegów z różnych ośrodków często zostają zainspirowani do korzystania z programów współpracy i mobilności realizowanych pomiędzy uczelniami. Wystawa jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla studentów, ale i dla pedagogów. Dla grona nauczycieli uczestniczących w imprezie jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wypracowywania innowacyjnych metod pracy. Tym samym konkurencja pomiędzy poszczególnymi studentami i ich alma mater realizowana jest w środowisku, które dzięki wystawie lepiej się ze sobą komunikuje i integruje, a jego uczestnicy są mobilni wewnątrz sieci współpracy pomiędzy uczelniami. Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to ważne wydarzenie artystyczne, które ma doniosłe znaczenie dla środowiska twórców kultury. Dla młodych adeptów sztuki stanowi znaczące doświadczenie na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz profesjonalnej kariery. W celu wzmocnienia oddziaływania wystawy w świecie sztuki przy okazji IX edycji zostanie po raz pierwszy zorganizowana konferencja z udziałem krytyków sztuk. Dzięki wystawie realizuje się także jeszcze jedno ogromnie ważne zadanie. Podczas Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych dokonywana jest promocja szkolnictwa artystycznego w Polsce na poziomie wyższym oraz popularyzacja sztuki wśród szerokich kręgów odbiorców, także tych osób które częstokroć nie mają z nią na co dzień żadnego kontaktu. Impreza dociera do bardzo szerokiej i różnorodnej publiczności. Wśród jej odbiorców jest młodzież szkolna i ich rodzice, którzy mają okazję zapoznać się z bardzo pozytywnymi aspektami wynikającymi z podjęcia kształcenia artystycznego. Są to choćby tak praktyczne korzyści, jak wysokie nagrody oraz społeczny prestiż osiągany przez artystów. Dzięki temu impreza stanowi dodatkową zachętę dla utalentowanych, lecz niezdecydowanych uczniów szkół średnich. Wydarzenie na stałe wpisało się w mapę wydarzeń artystycznych i kulturalnych Trójmiasta, jednak dzięki swojej skali oraz lokalizacji w centrum Głównego Miasta w Gdańsku dociera do o wiele szerszej publiczności niż środowisko kulturalne. Poprzez swój masowy charakter przyczynia się do zwiększania uczestnictwa w kulturze na obszarze gdańskiej metropolii. Czas trwania wystawy w okresie wakacyjnym otwiera dostęp do polskiej młodej sztuki współczesnej licznie odwiedzającym Gdańsk turystom z kraju i zagranicy. Wszystkim wyżej wymienionym grupom impreza ukazuje potencjał szkolnictwa artystycznego oraz tworzy niecodzienną okazję do porównań różnorodnych postaw, tendencji i poszukiwań artystycznych młodych twórców z całej Polski. Wystawa przyczynia się także do budowy pozytywnego wizerunku zawodu artysty we współczesnym świecie. Przez osiem kolejnych lat ASP w Gdańsku zgromadziła bardzo duże doświadczenie, m.in. poprzez współpracę z różnymi podmiotami, w tym takimi, które prowadzą działalność kulturalną na szczeblu lokalnym czy ogólnopolskim. Zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Dodatkowo rozgłos nadany imprezie oraz jej śledzenie przez lokalne i ogólnopolskie media (w tym czasopisma branżowe) pozwala na dużą promocję dokonań młodych artystów, zarówno w środowiskach branżowych, jak i wśród szerokiej publiczności.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prace przedstawione w konkursie oceniane są przez wybitne grono twórców: rektorów uczelni wyższych: z Katowic: prof. Antoni Cygan, z Krakowa: prof. Stanisław Tabisz, z Łodzi prof. Jolanta Rudzka Habisiak, z Poznania: prof. Wojciech Hora, z Warszawy: prof. Adam Myjak, z Wrocławia: prof. Piotr Kielan, ze Szczecina: prof. Dariusz Dyczewski, z Gdańska: dr hab. Krzysztof Polkowski, z Bratysławy: Stanislav Stankoci, oraz przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w z Wilnie. Ponadto w skład jury wejdą również: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wystawa ma charakter konkursowy – biorą w niej udział wybrani absolwenci kierunków malarstwa, grafiki, rzeźby i intermediów wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy prezentowane są także poza konkursem prace dyplomantów dwóch zagranicznych uniwersytetów: Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie i Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Oprócz fundowanej przez Rektorów nagrody głównej przyznane zostają: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie konferencja krytyków sztuki. Mecenasami wystawy zostali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Miasto Gdańsk. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Sztuk Pięknych ma za sobą już osiem edycji i w tym czasie zdobyła stałe grono odbiorców. Pierwszym adresatem jest środowisko akademickie uczelni artystycznej oraz odbiorcy sztuki, jednak zasięg oddziaływania jest dużo większy. Czas i miejsce organizacji wystawy, czyli szczyt okresu wakacyjnego z historycznym centrum w Gdańska, umożliwia dotarcie do masowej publiczności (w 2015 r. i 2016 r. zbadano dokładnie ilość odwiedzających, których liczba osiągnęła wartość przekraczającą 180 tysięcy.) W związku z obecnością dużej liczby turystów, urlopami wielu gdańszczan oraz braku opłat za wstęp wydarzenie dociera do szerokiego kręgu osób, o pełnym przekroju wiekowym. We wszystkich wyodrębnionych grupach podstawową funkcją wystawy jest budowanie zainteresowania sztuką i kulturą. Wśród młodzieży wystawa ma potencjał by przesądzić o późniejszych wyborach ścieżki edukacyjnej i podjęcia decyzji o złożeniu aplikacji do jednej ze szkół artystycznych. Dorośli, którzy obejrzą wystawę przypadkiem podczas urlopu, mogą zostać skłonieni do późniejszego odwiedzania galerii i innych wystaw. Dla seniorów z kolei to okazja do uczestnictwa w kulturze bez opłat, wielokrotne odwiedzenie wystawy i pogłębienie zainteresowań. Przy okazji projektu nie można także zapomnieć o jego oddziaływaniu w kręgach specjalistycznych; zajmujących się sztuką krytyków, kuratorów, kolekcjonerów. Te trzy grupy są silnie reprezentowane podczas wernisażu i ich obecność przekłada się na relacje prasie branżowej. Dla tego typu odbiorcy szczególnie atrakcyjny jest rokrocznie wydawany i rozsyłany do bibliotek, instytucji kultury oraz galerii katalog. Pozostaje on materialnym śladem po wystawie, który może posłużyć jako materiał badawczy i promocyjny. Ponadto warto wspomnieć, że w edycji 2015 i 2016 przyznano Nagrodę Publiczności, co pozwoliło mocniej zaangażować społeczność lokalną oraz turystów oraz zmobilizować ich do bardziej aktywnego udziału w wystawie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017” (ID 1167) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.