13.07.2017 - 23.07.2017

Guitar Masters Camp 2017

Miejscowość Wydarzenia: Krzyżowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Gitara

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.gitara.krzyzowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Guitar Masters Camp 2017 to 17. edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego, organizowanego dotychczas pod nazwą Letniego Kursu Gitary w Krzyżowej, w ramach którego odbywają się lekcje mistrzowskie i grupowe warsztaty z zakresu gry na gitarze klasycznej, jazzowej, rozrywkowej, fingerstyle i flamenco, prowadzone przez doświadczonych pedagogów z całego świata. Oferta kursu wzbogacona jest o multimedialne pokazy DVD, wykłady, wystawy, prezentacje akcesoriów muzycznych i koncerty z udziałem profesjonalnych muzyków­ wykładowców kursu, a także zaproszonych gości. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół muzycznych i studentów, choć mogą w nim uczestniczyć gitarzyści w każdym wieku bez względu na stopień zaawansowania gry na instrumencie. Udział w imprezie daje możliwość rozwoju umiejętności pod okiem doskonałych artystów z kraju i zagranicy oraz poszerzenie swojej wiedzy o nowe techniki wykonawcze, a także prezentacje swoich dokonań na scenie podczas finałowego koncertu.

ORGANIZATOR

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

Adres: Ruska 46a 14

50-079 Wrocław

Tel.: +48.71.7182917

e-mail: ns@gitaraplus.pl

www: www.gitaraplus.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Krzyżowa 7

58-112 Krzyżowa

CELE WYDARZENIA

 • podniesienie kompetencji artystycznych dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych
 • wsparcie uzdolnień, zamiłowań i talentów dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych (gitarze klasycznej, rozrywkowej, fingerstyle, flamenco) pod kierunkiem najlepszych artystów z kraju i zagranicy
 • wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży utalentowanych muzycznie poprzez pracę z nauczycielami z różnych krajów
 • poznanie i doskonalenie nowych technik (praca z kilkoma nauczycielami z różnych ośrodków nauczania)
 • wprowadzenie do samodzielnego opracowywania utworów oraz opracowanie własnych programów koncertowych pod kierunkiem doświadczonych muzyków
 • doskonalenie solowego i zespołowego opracowania i wykonania wybranych utworów – zajęcia indywidualne i grupowe
 • kształcenie umiejętności występów na scenie i przygotowanie pod kątem psychofizycznym do występów przed publicznością
 • umożliwienie praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności podczas publicznej prezentacji na scenie podczas finałowego koncertu w Krzyżowej oraz dodatkowego koncertu we Wrocławiu
 • skuteczne promowanie młodych gitarzystów wśród szerokiej publiczności poprzez stworzenie im możliwości do prezentacji swoich umiejętności w trakcie publicznych występów (podczas finałowego koncertu w Krzyżowej oraz dodatkowego koncertu we Wrocławiu)
 • wymiana informacji na temat możliwości edukacji muzycznej w zakresie gitary w różnych krajach, a także o odbywających się w Europie i na świecie znaczących festiwalach, warsztatach i konkursach muzycznych
 • wymiana doświadczeń dotyczących form kształcenia w zakresie szkolnictwa artystycznego poprzez osoby pedagogów zaproszonych do udziału w projekcie, którzy pochodzą z różnych krajów świata, reprezentują różnorodne podejścia i wykorzystują różne, często bardzo odmienne techniki nauczania
 • podniesienie poziomu polskiej edukacji artystycznej
 • umożliwienie osobistego spotkania i indywidualnej pracy z uznanymi artystami
 • wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację koncertów, warsztatów, kursów, spotkań z artystami
 • wypromowanie regionu jako ośrodka kulturalno - edukacyjnego
 • podniesienie poziomu gry na gitarze pośród uczestników projektu,doprowadzenie do twórczej konfrontacji, służące doskonaleniu umiejętności artystycznych młodych artystów i poszerzaniu ich horyzontówtwórcze i efektywne zagospodarowanie czasu wakacyjnego dzieci i młodzieży
 • popularyzacja i promocja twórczości muzycznej (przede wszystkim gitarowej), a także młodych artystów doskonalących swoje umiejętności gry na gitarze
 • wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego odbioru poprzez organizację koncertów i spotkań z artystami
 • wzbogacenie intelektualne mieszkańców regionu dolnośląskiego, w miejscowościach o utrudnionym dostępie do kultury
 • propagowanie i upowszechnianie idei dialogu międzykulturowego poprzez zgromadzenie i wspólną pracę młodzieży z różnych krajów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

 • Krzystof Pełech (Polska) - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Finn Svit (Dania) - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Reiner Maria Zehetbauer (Austria) - gitarzysta flamenco i pedagog
 • Pavel Steidl (Czechy) - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Robert Horna - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Andrea De Vitis - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Marek Pasieczny - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Leszek Potasiński - gitarzysta klasyczny i pedagog
 • Piotr Restecki - gitarzysta fingerstyle i pedagog
 • Magdalena Czwojda - gitarzystka jazoowa i pedagog

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W ramach Guitar Masters Camp 2016, w dniach 13.07­ - 22.07.2017 codziennie odbywać się będą zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe według wcześniej ustalonego planu. Każdego dnia po zakończeniu zajęć kursanci mają czas na ćwiczenie lub odpoczynek, a każdego wieczoru odbywają się koncerty oraz jam session z udziałem wykładowców i uczestników. Schemat dnia uczestnika wygląda następująco:

• 07:30 ­ 08:30 śniadanie

• 08:30 ­ 13:30 – wybrane zajęcia indywidualne i grupowe

• 13:30 – 14:30 – obiad

• 14:30 – 19:00 – wybrane zajęcia grupowe

• 19:00 – 20:00 kolacja

• 20:00 – 21:30 – koncerty

• od 21:30 – jam session w Piwnicy Dżemowej

W ramach kursu przewiduje się lekcje mistrzowskie oraz warsztaty grupowe. Zajęcia prowadzone będą przez siedmiu wykładowców specjalizujących się w gitarze klasycznej, jednego w rozrywkowej, trzech w gitarze flamenco oraz jednego w technice fingerstyle. Oprócz indywidualnych lekcji mistrzowskich odbywają się warsztaty: muzyki rozrywkowej, gitary flamenco, gitary fingerstyle, warsztaty perkusyjne, a także orkiestra gitarowa – zajęcia, które kształtują umiejętności pracy i gry w zespole, oraz warsztaty z podstaw kompozycji prowadzone przez uznanego gitarzystę i kompozytora Marka Pasiecznego. Harmonogram kursu przewiduje również zajęcia z gitarzystką – aktorką, która poprowadzi kurs obycia, prezencji oraz prezentacji scenicznej i kontaktu z publicznością, jak również ćwiczeń na rozwój koncentracji oraz ćwiczeń ruchowych, które korzystnie wpływają na ciało – rozgrzewka przed pracą z instrumentem, ćwiczenia rozluźniające itp. Każdy z uczestników sygnalizuje na początku swoje potrzeby i oczekiwania i wg nich układany jest harmonogram zajęć. Stałym punktem programu Kursu są prezentacje DVD, wykłady oraz wystawy gitar i akcesoriów muzycznych. Wieczorami odbywają się otwarte dla publiczności koncerty, podczas których prezentują się przede wszystkim wykładowcy (wyjątek stanowi koncert finałowy, podczas którego występują również kursanci). Następnie wszyscy spotykają się w "Piwnicy Dżemowej”, miejsca przeznaczonego dla wspólnego muzykowania, doskonalenia sztuki improwizacji i tworzenia. Scena udostępniana jest wszystkim, bez względu na wiek i umiejętności. Dodatkową możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych dla uczestników projektu stanowi koncert finałowy na zakończenie Guitar Masters Camp 2017, a także koncert specjalny organizowany we Wrocławiu po zakończeniu Guitar Masters Camp 2017 we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Beneficjentami projektu są przede wszystkim uczniowie i studenci szkół muzycznych i artystycznych z całej Polski, zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności gry na gitarze poprzez pracę z doświadczonymi i cieszącym się dużym autorytetem artystami­ pedagogami. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu można stwierdzić iż grupą dominującą będzie prawdopodobnie młodzież licealna. Pozostałe miejsca przewidziane są dla gitarzystów­ amatorów oraz uczestników z zagranicy a także opiekunów, bez limitów wiekowych. Odbiorcą koncertów towarzyszących warsztatom i lekcjom są mieszkańcy regionu oraz turyści, a także uczestnicy innych projektów, realizowanych w tym czasie w obiektach w Krzyżowej. Program koncertów towarzyszących kursowi stanowi atrakcyjne wydarzenie dla lokalnej społeczności, która nie posiada na co dzień łatwego dostępu do bogatej i zróżnicowanej oferty kulturalnej.

Każdy z kursantów sygnalizuje na początku swoje potrzeby i oczekiwania i wg nich układany jest harmonogram zajęć. Organizator przewiduje możliwość wykupienia tzw. pakietów uczestnictwa. Każdy z pakietów obejmuje udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, zakwaterowanie, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), wstęp wolny na koncerty, wykłady i pokazy odbywające się w ramach Kursu, wycieczkę krajoznawczą poza obiekt.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Guitar Masters Camp 2017” (ID 1170) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.