24.06.2017 - 01.07.2017

XI. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka, Taniec

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Spotkania, Sesje naukowe, Seminaria

Specjalność: Altówka, Fagot, Flet, Gitara, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Klawesyn, Kontrabas, Obój, Organy, Rytmika, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Wiolonczela, Taniec dawny

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół baletowych, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykadawna.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Od dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli. Stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego.

Kursy adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy:

 • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
 • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych,
 • uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia,
 • uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.,
 • uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
 • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną,
 • grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w:

 • Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie |ul. Bednarska 11|
 • Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie |ul. Moliera 4/6|
 • Teatrze Wielkim - Operze Narodowej |plac Teatralny 1|
 • Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

ORGANIZATOR

Fundacja Bednarska

Adres: Bednarska 11

00-310 Warszawa

Tel.: +48.22.8266314

e-mail: koncerty@bednarska.art.pl

www: http://fundacja.bednarska.art.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

• upowszechnienie świadomości oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwej stylistyki muzyki dawnej w polskiej edukacji,

• doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych w oparciu o repertuar solowy jak również kameralny okresu XVI - XVIII w.,

• prezentacja dokonań i wymiana doświadczeń artystycznych i dydaktycznych,

• wspieranie środowiska pedagogicznego w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji metodycznych,

• rozwijanie umiejętności improwizacji oraz pracy w zespole kameralnym,

• wzmożenie i wsparcie aktywności dydaktycznej w dziedzinie tańca dawnego

• integracja sztuk (muzyka, taniec, teatr),

• wprowadzenie do repertuaru dydaktycznego utworów mało znanych lub na bieżąco odkrywanych,

• podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychoedukacji i profilaktyki ruchowej a także właściwej prezentacji artysty na scenie,

• integracja i współpraca szkolnictwa muzycznego oraz baletowego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

WYKŁADOWCY XI. LKMMD

 • klawesyn - prof. dr hab. URSZULA BARTKIEWICZ * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • śpiew - prof. dr hab. MAREK RZEPKA (Polska, Niemcy) * Hochschule für Music und Theater Leipzig | Akademia Muzyczna w Krakowie | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Hochschule für Künste in Bremen
 • flet traverso, kameralistyka - prof. MICHAEL SCHMIDT-CASDORFF (Niemcy) * Orkiestra XVIII Wieku F. Brüggena | Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • obój barokowy, kameralistyka - prof. PETER FRANKENBERG (Holandia) * Dutch Bach Society | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • skrzypce barokowe, altówka barokowa, kameralistyka - prof. DANIEL DEUTER (Niemcy) * CordArte Ensemble z Kolonii | Koncertmistrz Batzdorfer Hofkapelle | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiegow Bydgoszczy
 • wiolonczela barokowa, kameralistyka - prof. MARKUS MÖLLENBECK (Niemcy) * Musica Antiqua Köln | Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • organy, klawikord, podstawy kompozycji - MARIA ERDMAN * Akademia Muzyczna w Krakowie | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • viola da gamba - KAROLINA KOŚLACZ * ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • lutnia, gitara, teorba, kameralistyka - ANTON BIRULA, ANNA KOWALSKA * LuteDuo | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie - dr hab. EWA MROWCA * Akademia Muzyczna im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi | Akademia Muzyczna w Krakowie
 • praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących - dr ANNA URSZULA KUCHARSKA * ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie
 • podstawy improwizacji, skrzypce, altówka, kameralistyka - MARCIN TARNAWSKI * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Opera Nova w Bydgoszczy | Toruńska Orkiestra Symfoniczna | Laboratoire de la Musique
 • realizacja basso continuo, kameralistyka - dr DOROTA ZIMNA * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Laboratoire de la Musique
 • basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych - drJAKUB KOŚCIUKIEWICZ * Akademia Muzyczna w Łodzi | ZPSM im F. Chopina w Warszawie | Musicae Antique Collegiae Varsoviense |Wrocławska Orkiestra Barokowa
 • taniec dawny, choreografia - ROMANA AGNEL * Balet Dworski - Cracovia Danza
 • taniec dawny, choreorelaksacja - DARIUSZ BROJEK * Balet Dworski - Cracovia Danza
 • psychoedukacja - EWA BIAŁY * Poznań – trener NLP
 • prezentacja sceniczna - dr MAŁGORZATA KACZMARSKA - FERENC * Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
 • kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu - JACEK GUZOWSKI * ZPSM im. F. Chopina | ZPSM im. K. Szymanowskiego| ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie
 • profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków - JAKUB SANIEWSKI * Klinika Carolina Medical Center w Warszawie, Gamma Medical Centre
 • pianista – korepetytor, akompaniament - dr KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA * Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • pianista – korepetytor, akompaniament - ALINA HOFFMANN * Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im F. Chopina w Warszawie ·
 • akompaniament basso continuo - WERONIKA JANYST * studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ·
 • wykłady muzykologiczno-historyczne: dr hab. SZYMON PACZKOWSKI * Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pozostali wykładowcy Kursu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Szeroka oferta dydaktyczna uporządkowana została według następujących bloków tematycznych:

I. Seminaria i warsztaty specjalistyczne dla muzyków – instrumentalistów - składające się z wykładów, lekcji otwartych oraz indywidualnych konsultacji artystycznych, dotyczących praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania. Zajęcia realizowane będą dla następujących specjalności:

 • flet traverso,
 • obój barokowy,
 • skrzypce barokowe,
 • altówka barokowa,
 • wiolonczela barokowa,
 • klawesyn,
 • lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba,
 • organy,
 • klawikord,
 • viola da gamba

Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne.

II. Mistrzowski Kurs Wokalny połączony z Seminarium muzyki wokalnej wieku XVII i XVIII dla uczniów, studentów i absolwentów klas śpiewu. Zajęcia odbywać się będą w formie lekcji otwartych.

III. Taniec dawny: Zajęcia skierowane są do dwóch rodzajów odbiorców: muzyków i tancerzy. Z uwagi na stopień zaawansowania i umiejętności ruchowych uczestników zajęcia zostaną utworzone osobne grupy:

1) Warsztaty dla muzyków (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy, tancerze, amatorskie grupy taneczne)

2) Seminarium metodyczne i warsztaty dla uczniów i nauczyciel szkół baletowych

• wykłady teoretyczne i warsztaty dla uczniów

• wykłady metodyczne i lekcje pokazowe dla nauczycieli

Realizowany będzie repertuar baletu barokowego oparciu o oryginalne zapisy choreograficzne.

IV. Wykłady otwarte:

1) wykłady muzykologiczno-historyczne - prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historycznomuzycznych, metody poszukiwania i praktycznego zastosowania treści traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium. Tematyka przewodnia XI LKMMD – „Dawna muzyka polska / Styl polski w muzyce baroku”

2) wykłady i pokazy praktyczne z zakresu psychoedukacji, prezentacji scenicznej oraz profilaktyki i rehabilitacji.

V. Seminaria i warsztaty uzupełniające:

1) Podstawy improwizacji - zajęcia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla instrumentów orkiestrowych.

2) Kameralistyka (instrumentaliści, wokaliści) - przydział do zespołu kameralnego na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów. W warsztatach kameralistyki mogą brać udział również uczestnicy grający na instrumentach spoza dyscyplin głównych.

3) Podstawy kompozycji - zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów barokowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

4) Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących (instrumenty klawiszowe) - zajęcia przeznaczone są dla klawesynistów, organistów i pianistów, którzy rozpoczynają naukę twórczej realizacji basu cyfrowanego. Tematyka spotkań obejmuje: odczytywanie cyfrowania, podstawy prowadzenia głosów przy realizacji akordów, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej). Zajęcia będą realizowane na klawesynie, w grupach 2-3 osobowych.

5) Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie - zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych. Przydziały uczestników na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.

6) Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych - zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli, violi da gamba i kontrabasie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

7) Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu - wykład i ćwiczenia warsztatowe z zakresu strojów muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

8) praca z akompaniatorem

VI. Warsztaty ogólnorozwojowe (międzywydziałowe)

1) Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykłady i ćwiczenia w warsztatowe)

 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna,
 • słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • modelowanie jako sposoby ćwiczenia sposoby
 • pobudzania kreatywności i motywacji (samomotywacja i motywowanie innych)
 • komunikacja w muzyce
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna

2) Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy – (wykład, pokaz, warsztaty oraz konsultacje indywidualne z rehabilitantem)

 • anatomia aparatu ruchu,
 • aspekt ergonomii w pracy,
 • profilaktyka,
 • sposoby przeciwdziałania złej postawie i korygowania ustawienia ciała podczas gry,
 • zwyrodnieniowa choroba zawodowa,
 • przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze,
 • niwelowanie przeciążeń.

3) Prezentacja sceniczna (wykład i ćwiczenia warsztatowe)

 • zasady ruchu scenicznego,
 • umiejętność poruszania się na scenie,
 • symbole i struktury ruchowe,
 • autoprezentacja

4) Warsztaty Choreorelaksacji (relaksacyjne ćwiczenia ruchowe)

VII. Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty.

 • Koncert wykładowców
 • Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 • Koncert Finałowy

ZADANIA DODATKOWE:

VIII. Praktyki basso continuo - zadanie skierowane do studentów bądź absolwentów klas klawesynu, organów, gitary, lutni lub wiolonczeli, którzy pragną doskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie akompaniamentu basso continuo.

IX. Staż w sektorze kultury - zadanie mające na celu aktywizację studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych i humanistycznych do tworzenia i realizacji projektów artystycznych – szczegółowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej są:

* nauczyciele szkół (muzycznych i baletowych) oraz wykładowcy uczelni artystycznych,

* uczniowie i absolwenci szkół muzycznych I i II stopnia,

* uczniowie i absolwenci szkół baletowych,

* studenci i absolwenci uczelni muzycznych,

* zespoły kameralne zajmujące się muzyką dawną,

* zespoły instrumentalno – wokalno – taneczne zorganizowane przy Miejskich Ośrodkach Kultury lub innych instytucjach kulturalnooświatowych,

* animatorzy kultury.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia wyłącznie drogą online, znajdującego się na stronie www.muzykadawna.org oraz dokonanie przelewu opłaty wpisowej do dn. 15 maja 2017r. Więcej informacji na stronie Kursów www.muzykadawna.org

HISTORIA

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak i konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli solistów i kameralistów (muzyków instrumentalistów, rytmików, wokalistów i tancerzy). Głównym założeniem formuły imprezy jest właściwe przygotowanie obecnej oraz przyszłej kadry pedagogicznej (dot. studentów oraz absolwentów uczelni) zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności wykonawczych muzyki okresu XVI – XVIII, zwłaszcza w oparciu o praktykę muzykowania kameralnego, stanowiącego integralność sztuk – muzyka, gest, taniec, prezentacja słowa.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XI. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej” (ID 1180) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.