10.05.2018 - 19.05.2018

XXV Ogółnopolski Plener Malarski-Jeżów 2018

Miejscowość Wydarzenia: Tarnów

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Plenery

Specjalność: Malarstwo

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Warsztaty artystyczne organizowane w renesansowym dworze. Założeniem organizatorów jest; stworzenie możliwości konfrontacji umiejętności artystycznych uczniów z rówieśnikami z całego kraju, a także sposobności autentycznego obcowania ze sztuką, historią, jego otoczeniem, nastrojem i legendą. Szeroki pejzaż, przestrzeń, wibrujące światło to elementy inspirujące twórcze poczynania. Przebywanie przez 10 dni w tak ciekawym miejscu rozwija i wzbogaca wrażliwość artystyczną uczniów- wyzwalając w nich zaskakujące nie raz dla nich samych doznania, które znajdują przełożenie w efektach ich pracy.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Adres: ul. Stanisława Westwalewicza 6

33-100 Tarnów

Tel.: +48.14.6222141

e-mail: szkola@zsp.tarnow.pl

www: http://www.zsp.tarnow.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

- Topograficzna orientacja w terenie i okolicy Dworu w Jeżowie,

- Zapoznanie młodzieży z kulturą regionu Beskidu Sądeckiego,

- Historyczne znaczenie zabytków architektury regionu – wycieczka: zwiedzanie muzeów, galerii, obiektów historycznych,

- Organizacja zajęć plenerowych oraz dodatkowych działań artystycznych,

- Organizacja zajęć integrujących młodzież – zajęcia kulturalno-wychowawcze, zajęcia sportowe, rozrywkowe, naukowe

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Mateusz Kijak-wykładowca, kierownik pleneru

Łukasz Wojtanowski- wykładowca

Anna Śliwińska- wykładowca

prof. Adam Brincken. – przewodniczący jury ASP Kraków

dr hab. Krzysztof Bartnik- zastępca przewodniczącego jury UMCS Lublin

prof. Marek Sak - członek jury ASP Łódż

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

- Wyrabianie umiejętności wnikliwej obserwacji i analizy rzeczywistości,

- Rozwijanie umiejętności manualnych i warsztatowych w zakresie technik malarskich i rysunkowych,

- Kształtowanie postawy kreatywnej – inwencji, wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz zainteresowań, a także indywidualnej potrzeby współtworzenia szeroko pojmowanej kultury plastycznej,

- Uświadamianie zmienności natury – światła i czasu, jako elementów kształtujących proces działań w plenerze,

- Stwarzanie możliwości poznawania dzieł sztuki ujmujących problem pejzażu w twórczości plastycznej, a w szczególności w malarstwie i rysunku,

- Umożliwianie poznania ciekawych, atrakcyjnych i unikatowych miejsc w Polsce pod kątem kultury, folkloru i specyfiki regionu a także przyrody,

- Poznawanie zwyczajów, tradycji, wierzeń, obrzędów i legend oraz historii dworu jeżowskiego i regionu,

- Uczestniczenie w tworzeniu i kontynuowaniu historii Dworu w Jeżowie w kontekście działań w plenerze, rozpoczętą w XIX w. przez Artura Grottgera i Stanisława Wyspiańskiego,

- Promocja ZSP w Tarnowie oraz integracja społeczno-kulturalna młodych twórców z różnych regionów w Polsce,

-Konfrontacja i prezentacja dorobku uczestników, także we własnych środowiskach artystycznych, społecznych, towarzyskich (wystawa, folder, katalog),

- Prezentacja odmiennych postaw artystycznych, konfrontacja indywidualności o różnych artystycznych korzeniach – wymiana doświadczeń, propagowanie idei tolerancji oraz szacunku dla pracy własnej i innych uczestników pleneru,

- Promocja wartości ekologicznych, przyrodniczych, etycznych i moralnych poprzez kulturę i sztukę,

- Dokumentowanie przebiegu pleneru, dokumentacja prac.

OD UCZESTNIKÓW PLENERU OCZEKUJE SIĘ:

- Zapoznania z zabytkami regionu,

- Uwrażliwienia na piękno i niepowtarzalność natury oraz wytworów kultury regionu,

- Umiejętności wspólnej a zarazem indywidualnej pracy artystycznej oraz kolektywnego współtworzenia twórczej atmosfery,

- Wzbogacania wiedzy oraz kształtowania umiejętności doboru środków wyrazu plastycznego w zależności od charakteru motywu zaczerpniętego z pejzażu,

- Wypracowywanie i wzmacnianie nawyku indywidualnej pracy z wykorzystaniem obserwacji natury,

- Umiejętności analizy i syntezy tematu z uwzględnieniem wyboru motywu rysunkowego lub malarskiego,

- Umiejętności realizacji podstawowych zagadnień studium pejzażu, studium przestrzeni w krajobrazie (kompozycja motywu krajobrazowego, wieloplanowość, rodzaje perspektyw, wyczulenie na zmienność aury, pór dnia)

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczniowie szkół plastycznych. Koszt 500,00 od uczestnika

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XXV Ogółnopolski Plener Malarski-Jeżów 2018” (ID 1184) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.