12.10.2017 - 13.10.2017

XIV Białostocki Festiwal Młodych Organistów

Miejscowość Wydarzenia: Białystok

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Organy

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: muzykbial.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku we współpracy z Fundacją Podlaskim Centrum Sztuki. Nasz Festiwal to spotkanie uzdolnionych organistów, uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz pedagogów klas organów.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Adres: ul. Podleśna 2

15-227 Białystok

Tel.: +48.85.7416507

e-mail: zsm@muzykbial.pl

www: http://www.muzykbial.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem powołania festiwalu było zachęcenie uczniów do publicznych występów, mobilizacja do gry już w pierwszych dniach roku szkolnego, konfrontacja z innymi uczestnikami oraz zaprezentowanie gry organowej mieszkańcom miasta. Po każdej edycji festiwalu odbywa się spotkanie metodyczne jury z nauczycielami, na którym omawiane są szczegółowo prezentacje wszystkich uczestników.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W XIV edycji Festiwalu przewodniczącym jury będzie dr hab. Jarosław Wróblewski. Nasze zaproszenie przyjęli także: dr hab. Hanna Dys oraz dr hab. Bogdan Narloch.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Przesłuchania uczestników są dwuetapowe, w dwóch grupach wiekowych:

· grupa młodsza – klasy I - III szkoły muzycznej II stopnia oraz szkoła muzyczna I stopnia

· grupa starsza – klasy IV - VI szkoły muzycznej II stopnia Wszyscy uczestnicy będą wykonywali program w obu etapach.

2. Program Festiwalu:

grupa młodsza:

I etap – utwór z dawnej muzyki polskiej (z wyłączeniem Mikołaja z Krakowa) – Preludium i fuga J. S. Bacha

II etap – utwór dowolny zróżnicowany w charakterze lub dwa kontrastujące utwory

grupa starsza:

I etap – Preludium chorałowe ze sfigurowanym cantus firmus z epoki baroku – Preludium i fuga J. S. Bacha (oprócz małych) lub D. Buxtehudego lub N. Bruhnsa

II etap – utwór romantyczny lub o charakterze romantycznym – Opracowanie chorałowe J. Brahmsa z op. 122

Łączny czas trwania programu w grupie młodszej nie powinien przekraczać 20 minut, a w grupie starszej – 30 minut.

Uczestnicy Festiwalu będą wykonywali program na dwóch instrumentach:

I etap – w Auli Zespołu Szkół Muzycznych – instrument mechaniczny II etap – w Kościele pw. św. Ojca Pio przy ul. Mickiewicza 54A – instrument mechaniczny

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Kandydaci są obowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 70 zł na konto: Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego 15-227 Białystok ul. Podleśna 2 NBP OO Nr: 22 1010 1049 0014 0113 9134 0000 z dopiskiem „XIV Festiwal organowy”

2. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu.

3. Kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 22 września 2017 r. na adres: Zespół szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku ul. Podleśna 2 15- 227 Białystok lub drogą elektroniczną: e-mail: krystyna.roslan@gmail.com lub zsm@muzykbial.pl fax: (085)74-16-507

4. Uczestnicy, nauczyciele i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIV Białostocki Festiwal Młodych Organistów” (ID 1192) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.