01.12.2017 - 03.12.2017

41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera

Miejscowość Wydarzenia: Zielona Góra

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Altówka, Kontrabas, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psm.zgora.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2017r. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest jednoetapowy. Uczestnicy Konkursu występują w trzech grupach:I grupa - klasy szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,II grupa - klasy I - III szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,III grupa - klasy IV - VI szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.

Założenia programowe obejmują: a) jedną część z Sonaty, Partity lub Suity J. S. Bacha na instrument smyczkowy solo z wyjątkiem Chaconne z IV Sonaty d-moll na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części Double bez tańca głównego),b) utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (z wykluczeniem wykonania utworów cyklicznych lub ich części: sonat, koncertów, suit).

Program prezentowany jest z pamięci i nie może przekroczyć 15 minut.Laureatami Konkursu zostają w każdej grupie trzej uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą punktację uwzględniającą wynik do trzeciego miejsca po przecinku, jednak nie mniej, niż 21 punktów. Jury Konkursu może wyróżnić dodatkowo do dwóch uczestników z każdej grupy. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Przesłuchania konkursowe odbywają się w PSM I i II st. przy al. Niepodległości 21 i trwają od piątku do niedzieli. Konkurs wieńczy Koncert Laureatów podczas, którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 26

65-052 Zielona Góra

Tel.: +48.68.4552233

e-mail: psmzg@wp.pl

www: http://www.psm.zgora.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera to impreza znana w całej Polsce, adresowana do uczniów wszystkich typów szkół muzycznych I i II stopnia, grających na instrumentach smyczkowych. Obecnie realizowana jest w cyklu dwuletnim. Głównym celem Konkursu jest prezentacja i doskonalenie sztuki wykonawczej przez uczniów szkół artystycznych. Twórcą Konkursu był Stanisław Hajzer – wybitny skrzypek, kameralista, wieloletni pedagog szkoły i koncertmistrz Filharmonii Zielonogórskiej. Formuła Konkursu od początku jego powstania do chwili obecnej jest taka sama, uczestnik wykonuje dwa utwory: jedną z części bachowskich Sonat, Partit lub Suit oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu. Ideą utworzenia Konkursu była wewnątrzklasowa rywalizacja skrzypków z klasy Stanisława Hajzera, potem do Konkursu włączyli się uczniowie Anny Tułasiewicz, a z biegiem lat uczniowie z całej szkoły. Przez długi czas zaletą Konkursu było to, że wykonawcy oceniali siebie nawzajem. Aktualnie Konkurs Bachowski ma zasięg ogólnopolski i zyskał w środowisku muzycznym znaczącą renomę. W każdej ogólnopolskiej edycji bierze udział blisko stu wykonawców. Wśród laureatów Konkursu odnajdujemy znane nazwiska m. in. Agatę Szymczewską, Annę Marię Staśkiewicz, Michała Bryłę i wielu innych młodych, utalentowanych artystów. Nad 40. Ogólnopolskim Konkursem Bachowskim patronat honorowy objęła Pani Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Konkurs znajduje swoje miejsce w kalendarzu imprez w Polsce, promuje kulturę wysoką, zyskuje mecenasów kultury i darczyńców.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. dr hab. Marcin Baranowski - przewodniczący jury, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Skorupa – juror, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Tomasz Strahl – juror, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

mgr Jarosław Lewandowski – sekretarz, PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Prezentacja utworów Jana Sebastiana Bacha przez uczniów muzyki wiolinistycznej z całej Polski.

W programie:

a) jedną część z Sonaty, Partity lub Suity J. S. Bacha na instrument smyczkowy solo z wyjątkiem Chaconne z IV Sonaty d-moll na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części Double bez tańca głównego),

b) utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (z wykluczeniem wykonania utworów cyklicznych lub ich części: sonat, koncertów, suit).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia do organizatora do dnia 31 października 2017 r. i uiszczenie wpisowego w wysokości 100 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera” (ID 1209) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.