01.07.2017 - 27.07.2017

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie( edycja 2017)

Miejscowość Wydarzenia: Łańcut

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy

Specjalność: Altówka, Fortepian, Gitara, Harfa, Kameralistyka, Kontrabas, Orkiestra, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: kursy_muzyczne@op.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie są adresowane do uzdolnionych muzycznie dzieci, młodzieży, studentów oraz do nauczycieli szkół muzycznych. Prowadzone przez najwyższej klasy pedagogów i uznanych autorytetów w świecie muzyki wiolinistycznej takich jak K. A. Kulka, S. Krawczenko, T. Strahl, Andrzej Gębski, C. Raichardt, A. Orkisz. A. Szymczewska, J. Wawrowski, K. Budnik-Gałązka, J.Kotula, S. Firlej. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi uczestniczą w nich uczniowie z całego świata, zajęcia również prowadzą profesorowie z zagranicy co umożliwia wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty artystycznej. Oprócz lekcji w ramach działalności koncertowej organizator zapewnia uczestnikom nie tylko recitale znanych muzyków ale również pierwsze doświadczenia na scenie koncertowej, co jest istotnym etapem otwierającym ich indywidualny rozwój artystyczny. W swojej długoletniej tradycji kursy łańcuckie przygotowały wielu znakomitych skrzypków i wiolonczelistów.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie umiejętności artystycznych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni muzycznych jak również praktyczne umożliwienie wykorzystania nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. Organizacja kursów muzycznych uwzględnia innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania gry na instrumentach smyczkowych jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Projekt realizowany w Łańcucie ma charakter interdyscyplinarny , wzmacniający współpracę różnych typów szkół muzycznych , od szkół muzycznych I i II stopnia do uczelni wyższych,nie tylko w Polsce ale w wielu krajach na świecie. Potwierdzeniem tego jest udział w kursach uczestników z Unii Europejskiej, Indii, Chin, USA, Korei. Nauczanie utalentowanych uczniów i nauczycieli przez mistrzów znakomitychmuzyków i pedagogów realizowane jest w następujących formach:

1/ lekcje otwarte indywidualne i grupowe

2/ lekcje indywidualne zamknięte,

3/ lekcje pokazowe dla nauczycieli, studentów,uczniów, rodziców i opiekunów,

4/ wykłady i prelekcje na temat problemów interpretacyjnych i technicznych, mistrzowskichwykonań,sławnych kompozytorów i wykonawców/ ilustrowane przykładami wykonań na żywo lubnagraniami multimedialnymi/ ,także na temat budowy i konserwacji instrumentów, sposobów radzeniasobie z tremą, aktualnych przepisów prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, zagadnieńprawa autorskiego ważnych dla muzyków i słuchaczy,4/ konsultacje dotyczące m.i.korekty aparatu gry, pokonywania tremy, zachowania na estradzie,rozwiązywania problemów technicznych, interpretacyjnych, emocjonalnych, programu dalszej nauki,przygotowania do konkursów i wielu innych spraw zgłaszanych przez uczestników, nauczycieli i rodziców,

5/ studium orkiestrowegraniew orkiestrach kameralnych, przygotowujące praktycznie do pracy wzawodzie muzyka oraz do egzaminów decydujących o przyjęciu do orkiestry,

6/ granie w zespołach kameralnych pod kierunkiem znakomitych kameralistów,

7/ popisy na koncertach klasowych podsumowujących niejako pracę pedagogów i uczniów danej klasy,

8/ udział w koncertach publicznych, jako wykonawcy i słuchacze: w Filharmonii Podkarpackiej, SaliBalowej Zamku, Kasynie Urzędniczym, Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Łańcucie, łańcuckiej Farze ikościele parafialnym w Żołyni.

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie to zadanie o zasięgu międzynarodowym , odbywające się cyklicznie w terminie 1 27lipca każdego roku w Łańcucie.W ramach projektu prowadzenia zajęć podjęli się wybitni profesorowie wiolinistyki , wykładowcy uczelni muzycznych, również z zagranicy.Przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania :1/ kształcenie młodych wiolinistów, podniesienie umiejętności wykonawczych, warsztatowych iestradowych, 2/ kontakt z wybitnymi profesorami wiolinistyki światowej, 3/ organizacja w zabytkowych wnętrzach sali balowej MuzeumZamkuw Łańcucie koncertówotwartych wybitnych wiolinistów, wykładowców kursów , 4/organizacja koncertów promujących młodych, utalentowanych artystów, 5/ wymiana doświadczeń międzynarodowych,6/ podniesienie umiejętności metodycznych nauczycieli polskich szkół artystycznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania przewidywany jest udział 52 profesorów, w tym 13 obcokrajowców z takich państw jak Austria, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Dania. Do prowadzenia akompaniamentu dla uczestników zatrudnionych będzie 30 pianistów, w tym jeden z Niemiec.

Do prowadzenia zajęć z uczestnikami Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizatorzy zatrudnią znanych polskich profesorów wiolinistów tj. : Irena Albrecht, Ryszard Bałauszko, Izabela Ceglińska, Danuta Dobrowolska-Marucha/dwa turnusy/, Natan Dondalski, Stanisław Firlej,Andrzej Gębski/ dwa turnusy/, Ewa Groblewska, Dawid Jarząb, Krystyna Jurecka, Jan Kotula, Ewa Kowar-Mikołajczyk/dwa turnusy/,Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka Marucha, Urszula Mazurek,Magdalena Szczepanowska, Janusz Smolarski /dwa turnusy/, Tomasz Strahl, Łukasz Syrnicki, Janusz Wawrowski, Katarzyna Budnik-Gałązka,Michał Grabarczyk, Stefan Kamasa, Janusz Kucharski, Roman Lasocki, Zdzisław Łapiński, Marta Nowaczyk-Łapińska,Dorota Obijalska, Andrzej Orkisz, Maria Orzechowska, Paweł Radziński, Piotr Reichert, Leszek Sokołowski, Marek Szwarc, Agata Szymczewska. .Są to wybitni pedagodzy ,prowadzący zajęcia ze studentami i uczniami w szkołach średnich i wyższych uczelniach muzycznych tj. UMFC w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach ,Krakowie, Poznaniu,Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy ,Koszalinie.Wśród kadry profesorów obcokrajowców zatrudnieni będą :Helen Brunner- WielkaBrytania, Walentyna Jakubowska / dwa turnusy/ , Sergiej Krawczenko – Rosja ,Andrzej Grudzień- Belgia,Edward Zienkowski-Austria,Monika Urbaniak-Lisik,Dorota Sosnowska- Szwajcaria,Danuta Głowacka-Pitet– Francja, Larysa Kolos- Francja, Roland Baldini- Austria,Gotthard Popp- Niemcy,Dawid Shaw- Dania.

Akompaniament fortepianowy prowadzić będą pianiści : Jolanta Adamska, Piotr Kopczyński/ dwa turnusy/, Antoni Lichomanow, Wioletta Łukaszewska, Krystyna Makowska-Ławrynowicz /dwa turnusy/ ,Beata Musialska, Lubow Nawrocka/ dwa turnusy/, Irmina Obońska, Roma Orłowska, Żanna Parchomowska, Joanna Przybylska / Niemcy/, Anna Przyjemska-Śpiewak,Grzegorz Skrobiński / dwa turnusy/, Krystyna Stojek/ dwa turnusy/, Maria Szwajger-Kułakowska,Antoni Brożek, Halina Kordalska,Agata Lichoś, Soyeon Lim, Katarzyna Makowska, Beata Musialska, Anna Nowak-Dańda,AnnaWesołowska-Firlej,Alina Wojtowicz/dwa turnusy/.Kontakty między wykładowcami a uczestnikami ułatwiać będzie 3 tłumaczy w językuangielskim,niemieckim i rosyjskim.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Czynny uczestnik w ramach opłaty za Kurs podczas każdego turnusu ma zagwarantowane co najmniej 5 lekcji indywidualnych (45 min.), ma też prawo grać w orkiestrze lub zespole kameralnym i uczestniczyć w kursie kształcenia słuchu, lekcjach otwartych, wykładach, prelekcjach i koncertach oraz zasięgać konsultacji fachowych, a także zwiedzić bezpłatnie Muzeum-Zamek w Łańcucie. Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty ma prawo wstępu na wykłady, prelekcje, lekcjeotwarte i koncerty oraz czynnie uczestniczyć w zajęciach kursu kształcenia słuchu, grać w orkiestrze.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zadanie adresowane jest do uzdolnionych uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych oraz studentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych.Wśród uczestników dominują młodzi wioliniści uzdolnieni muzycznie w wieku 13 do 18 lat, którzy następnie są w gronie wybitnych wykonawców polskich i zagranicznych scen muzycznych. Jest dla nich znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną drogę muzyczną. Dodatkowo również adresatami są nauczyciele ze szkół muzycznych z całego kraju.Wśród odbiorców prezentacji estradowych znajduje się społeczność lokalna, łańcuccy i podkarpaccy melomani, którzy korzystają z bezpośredniego kontaktu z tzw. „sztuką wysoką”.Ważnym adresatem zadania są przedstawiciele młodego pokolenia, dla których jest to swoista edukacja kulturalna. Młodzi odbiorcy poznają najwartościowsze dzieła muzyki światowej a młodzi wykonawcy uczą się pokonywania tremy, zachowania na estradzie, reakcji na sytuacje estradowe.

Odpłatnośc za kurs uczestnika czynnego wynosi 950 zł a w przypadku zgłoszenia sie na dwa turniusy 1800 zł. Uczestnik bierny ponosi koszt 400 zł. Opiekun małoletniego uczestnika za każdy turnus płaci 50 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie( edycja 2017)” (ID 1211) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.