14.08.2017 - 15.08.2017

II Międzynarodowy Konkurs Nałęczów i Skrzypce

Miejscowość Wydarzenia: Nałęczów

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.konkursyskrzypcowe-naleczow.pl

Fundacja Agli Artisti ogłasza II Międzynarodowy Konkurs „Nałęczów i Skrzypce”, który odbędzie się w dniach 14 - 15 sierpnia 2017. www.konkursyskrzypcowe-naleczow.pl Konkurs jest w tej edycji dwuetapowy i skierowany głównie do uczestników II Międzynarodowego Kurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego, który odbędzie się w dniach 7-18 sierpnia b.r. w Nałęczowie www.kursyskrzypcowe-naleczow.pl Organizator zaprasza również uczestników spoza Kursu. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w auli Pałacu Małachowskich w Nałęczowie i będą otwarte dla publiczności. Nagrodą głowną - Grand Prix będą mistrzowskie skrzypce wykonanane przez polskiego artystę lutnika - Tomasza Madeja z Bydgoszczy. Nagroda została ufundowana przez tego lutnika oraz Burmistrza Nałeczowa - Andrzeja Ćwieka. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona międzynarodowe Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Sławomira Tomasika. Jest to, jak dotąd jedyna tego typu propozycja Konkursu w Kursie Mistrzowskim w kategorii skrzypiec w Polsce. Organizator jako pomysłodawca tej idei zatwierdza właśnie wyłączność jej autorskiej formuły w oparciu o istniejące zapisy prawne (prawa autorskie i pokrewne). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych obu imprezach!

ORGANIZATOR

Fundacja Agli Artisti

Adres: Stary Gaj 55A

24-204 Stary Gaj

Tel.: +48.22.6152652

e-mail: stomasik@poczta.onet.pl

www: www.kursyskrzypcowe-naleczow.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Prusa 13

24-140 Nałęczów

CELE WYDARZENIA

Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży w tym studentów z Polski, Białorusi, Gruzji, Armenii, Japonii, Niemiec, Ukrainy oraz z Korei Płd, Iranu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

JURORZY:

Magdalena Rezler – Freiburg

Bartosz Bryła – Poznań

Takashi Shimizu – TokioJan

Stanienda – Warszawa

Krzysztof Śmietana - Londyn

Dima Tkachenko – Kijów / Londyn

Sławomir Tomasik – Warszawa, przewodniczący jury

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w auli Pałacu Małachowskich w Nałęczowie i będą otwarte dla publiczności. Kandydaci zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie na podstawie rekomendacji pedagoga, z którym pracują w ramach II Międzynarodowego Kursu Skrzypcowego im. Tadeusza Wrońskiego. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa skrzypków spoza Kursu. W takim przypadku kandydat winien dostarczyć pisemną rekomendację pedagoga skrzypiec lub władz szkoły bądź uczelni oraz wnieść wpisowe w wysokości 150 zł. Wpłacone wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku niedopuszczenia kandydata do konkursu. Kolejność występów uczestników ustalona zostanie przed konkursem w drodze losowania. Konkurs w tej edycji jest dwuetapowy. Organizator poinformuje uczestników o dodatkowych nagrodach w odpowiednim biuletynie przed inauguracją konkursu. Organizatorzy przyznają nagrody oraz wyróżnienia w czterech grupach:

1. uczniowie podstawowych szkół muzycznych z klas I-VI

2. grupa gimnazjalna

3. grupa licealna

4. studenci i absolwenci uczelni muzycznych w Polsce i zagranicą. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona międzynarodowe Jury konkursu. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł laureatów Konkursu „Nałęczów i Skrzypce”.

PROGRAM:

Grupa najmłodsza: I Etap - dowolna etiuda, II Etap - utwór kompozytora polskiego na skrzypce i fortepian o czasie trwania do 5 minut

Grupa gimnazjalna:I Etap - dowolna etiuda lub kaprys z wyjątkiem kaprysów Paganiniego, II Etap: G. Ph. Telemann – dwie kontrastujące części z dowolnie wybranej Fantazji na skrzypce solo

Grupa licealna: I Etap: dowolna etiuda lub kaprys, II Etap: J. S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej Sonaty lub Partity na Skrzypce solo z wyjątkiem Ciaccony oraz Fug.

Studenci i absolwenci: I Etap: N. Paganini – jeden z kaprysów op. 1 lub H. Wieniawski – jeden z kaprysów z op. 10 albo 18 lub K. Lipiński – jeden z kaprysów z op. 29, II Etap - I część z wybranego Koncertu W.A. Mozarta KV 216, 218, 219 z kadencją

UWAGA: Utwory muszą być wykonane z pamięci.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunki: Uczestnicy II Międzynarodowego Kursu im. T. Wrońskiego w Nałęczowie są zwolnieni z opłaty w II Międzynarodowym Konkursie Nałeczów i Skrzypce. Uczestnicy spoza Kursu powinni zgłosić się listownie (mailowo)i wypełnić :

1. formularz zgłoszeniowy (informacja na dole) zawierający następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres, utwór, który uczestnik zamierza wykonać (patrz Program wyżej).

2. list z rekomendacją od pedagoga skrzypiec lub władz szkoły bądź uczelni muzycznej,

3. dowód wpłaty 150 zł

4. podpis kandydata

Uwaga! Zgłoszenia kandydatów spoza Kursu oraz wpisowe prosimy przesyłać najpóźniej do 10 lipca 2017 r. na adres biura organizacyjnego konkursu: fundacja.agli.artisti@gmail.com Organizatorzy poinformują kandydatów o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie do dnia 15 lipca 2017. W przypadku niedopuszczenia kandydata wpisowe zostanie zwrócone. Podpis złożony przez uczestnika na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.Pobierz Kwestionariusz uczestnika Konkursu Nałęczów i Skrzypce znajduje się na stronie www.konkursyskrzypcowe-naleczow.pl

HISTORIA

Oto wyniki I Międzynarodowy Konkurs Nałęczów & Skrzypce, któru odbył się 15 sierpnia 2016 r w Nałęczowie; Przie Winners of 1st International Nałęczów & Violin Competition: Międzynarodowe Jury pod przewodnictwem profesora Sławomira Tomasika postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I GRUPA/ Group 1

Laureaci I nagrody i złoty medal / Laureates of 1st prize & Gold Medal (ex aequo)

· Liley Adam – Polska / Poland oraz nagrody specjalne: bezpłatne czesne w Kursie w 2017 roku ufundowane przez Fundację SKRZYPCE IM. Tadeusza Wrońskiego i nagroda dla najbardziej utalentowanego skrzypka w wysokości 1000zł, ufundowana przez firmę Pawtrans

· Lisowicz Wiktor – Polska / Poland oraz nagroda specjalna za najciekawszą indywidualność w postaci wywiadu i recitalu, ufundowany przez Radio dla Ciebie

· Wawrzynkowska Inga – Polska / Poland

Laureat II nagrody / Laureates of 2nd prize

· Łuka Antonina – Polska / Poland oraz nagroda specjalna w postaci koncertu dla najlepszego uczestnika z Lublina ufundowana przez SPAM oddział Lublin

Wyróżnienia / Special mentions (ex aequo)

· Bielecka Aleksandra – Polska / Poland oraz Wąsik Adam – Polska / Poland

II GRUPA/ Group 2

Laureaci I nagrody oraz złoty medal Laureates of 1st prize & Gold Medal (ex aequo)

· Bujnowicz Oliwia – Polska / Poland

· Szwedowska Paulina – Polska / Poland

Laureaci II nagrody / Laureates of 2nd prize (ex aequo)

· Jackiewicz Aleksandra – Polska / Poland

· Rzechowska Magdalena – Polska / Poland oraz nagroda w postaci koncerty dla najlepszego uczestnika z Lublina ufundowana przez SPAM oddział Lublin

Laureat III miejsca / Laureate of 3rd prize

· Japarize Nikoloz – Gruzja/ Georgia

Wyróżnienia: Kaźmierczyk Wiktoria – Polska / Poland, Pyszczek Aleksandra – Polska / Poland oraz skibiński Maciej – Polska / Poland

III GRUPA / Group

Laureatka I nagrody oraz złoty medal, Laureate of 1st prize & Gold Medal

· Kuklińska Zuzanna – Polska / Poland

Laureatka II nagrody / Laureate of 2nd prize ·

Lembryk Aniela – Polska / Poland oraz nagroda w postaci koncerty dla najlepszego uczestnika z Lublina ufundowana przez SPAM oddział Lublin

Laureaci III nagrody / Laureate of 3rd prize (ex aequo)

· Kondo Sakura – Japonia / Japan

· Niewiadoma Agata – Polska / Poland

· Volkava Yeva – Białoruś/ Belarus

Laureat IV nagrody / Laureate of 4th prize (ex aequo)

· Karchenko Paulina – Ukraina/ Ukraine

· Koberidze Tinatin – Gruzja / Georgia

Wyróżnienie / Special mention

· Radziszewska Kornelia – Polska / Poland

IV GRUPA

Laureatka Grand Prix oraz złoty medal, Laureate of Grand Prix & Gold Medal

· Kitagawa Chisa – Japonia/ Japan GRAND PRIX Konkursu – smyczek mistrzowski wykonany przez Marcina Mazura ufundowany przez autora i Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka /A Master bow made by Marcin Mazur, funded by an author and The mayor of Nałęczów Mr. Andrzej Ćwiek

Laureaci II nagrody / Laureates of 2nd prize (ex aequo) oraz nagrody specjalne w postaci luksusowych długopisów ufundowanych przez firmę Korn Salony Jubilerskie · · Gutowska Karolina – Polska / Poland

· Kurihara Issei – Japonia / Japan

· Noguchi Wakana – Japonia / Japan

· Oshima Risako – Japonia / Japan

Laureatka III nagrody / Laureate of 3rd prize

· Danyliv Yuliia – Ukraina / Ukraine

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „II Międzynarodowy Konkurs Nałęczów i Skrzypce” (ID 1250) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.