19.10.2017 - 28.10.2017

Plenery Film Spring Open 2017

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne, Film

Rodzaj: Plenery, Warsztaty

Specjalność: Film, Multimedia, Techniki komputerowe, Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych, Studenci uczelni filmowej, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.filmspringopen.eu

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Plenery Film Spring Open unikalny projekt edukacyjny, powstały w 2005 roku dzięki inicjatywie prof. Sławomira Idziaka, operatora i reżysera filmowego oraz wykładowcy, który w ciągu swojej 45-letniej kariery zrealizował około 70 filmów w 19 krajach. Celem Plenerów Film Spring Open jest kompleksowa, cykliczna i ukierunkowana na przyszłość profesjonalna edukacja audiowizualna skierowana do uczniów, studentów i absolwentów edukacyjnych instytucji artystycznych, a także do programistów i producentów. Wykładowcami na Plenerach są wybitni profesjonaliści, także zdobywcy Oscarów (w 2015 między innymi Natalie Portman i Ewa Puszczyńska, w 2016 Juliette Binoche), a program szkolenia realizowany jest w profesjonalnych warunkach pracy i wykorzystuje najnowszą światową technologię (w 2016 r. sprzęt wartości 5 000 000 zł) udostępnianą uczestnikom, którzy pod opieką mistrzów realizują swoje projekty twórcze.

ORGANIZATOR

Fundacja Film Spring Open

Adres: Wazów 12

01-986 Warszawa

Tel.:

e-mail: marta.mamon@gmail.com

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Jodłowa 13

30-252 Kraków

CELE WYDARZENIA

Plenery Film Spring Open to interdyscyplinarne warsztaty filmowe, których zadaniem jest konieczne dokształcanie w dynamicznie zmieniającej się branży audiowizualnej. Celem Plenerów jest komplementarna, cykliczna i praktyczna edukacja audiowizualna, zarówno techniczna jak i językowa, wykorzystująca nowocześniejsze technologie i najlepszych specjalistów działających na co dzień w branży. Skierowana jest do studentów, absolwentów, artystów, producentów, programistów i techników (w ostatnich 4 latach 250-300 uczestników) i dotyczy przyszłości sztuki AV. Nasza strategia to "uczenie przez pracę". Uczestnicy pracują/uczą się w profesjonalnych warunkach z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki partnerom technologicznym uczestnicy Plenerów mają do dyspozycji sprzęt wartości 5 000 000zł. Wszystko odbywa się pod okiem wybitnych specjalistów jak przykładowo zdobywcy Oscarów np: Natalie Portman, Neil Corbould, Allan Starski, Juliette Binoche, Ewa Puszczyńska.

Plenery Film Spring Open w 2015 roku zostały nagrodzone przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w kategorii Program kształcenia profesjonalnego. Edycje Plenerów Film Spring Open 2017/18 otrzymały pozytywną opinię grona ekspertów europejskich i otrzymały wsparcie finansowe z Kreatywnej Europy w komponencie Media - Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej. Podstawowym celem Plenerów jest nienastawione na zysk (bardzo niskie opłaty rejestracyjne) dokształcanie wyrównujące szansę młodych w dynamicznie zmieniającym się rynku. Interdyscyplinarność, hybrydowość i bogactwo programu Plenerów Film Spring Open pozwala uczestnikom na indywidualne wybory dotyczące sposobu uczestnictwa w Plenerach - pod katem dostosowania go do planowanego przyszłego zawodu, indywidualizowanych talentów, oczekiwań i potrzeb. Wszystko to się odbywa w Interdyscyplinarnym środowisku wykraczającym poza ramy tradycyjnej edukacji (przykładowo – Artyści i programiści).

Nadrzędnym naszym celem jest trzymanie ręki na pulsie zmian i ułatwienie startu w zawodzie. Dlatego w 2017 roku głównym tematem Plenerów będzie Nowoczesna Produkcja Audiowizualna.

Naszymi celami są:- realizacja nastawionego na przyszłość programu szkoleniowego ułatwiającego rozpoczęcie kariery młodym twórcom za pomocą nowoczesnego sprzętu, a także za pomocą Cinebusa pod okiem wybitnych artystów i specjalistów z Polski i zagranicy,- wzmocnienie konkurencyjności i tworzenie nowych platform współpracy,- praktyczne uczenie się poprzez pracę, - budowanie oraz integrowanie społeczności filmowców w celu interaktywnego współdziałania, które stymuluje rozwój rynku audiowizualnego, -wymiana doświadczeń między uczestnikami,- wspieranie, promocja, pomoc w rozwoju kariery młodych twórców poprzez prezentację ich dokonań artystycznych, -kształcenie nowych umiejętności zawodowych w związku z postępem technologicznym - interakcyjność, poszerzona rzeczywistość,- znajdowanie współpracowników i partnerów do przyszłych projektów,- poprzez implementację nowoczesnego modelu produkcji audiowizualnej wyrównanie szans szczególnie młodych twórców poprzez ekonomiczne wykorzystanie środków, jakie w Polsce, ale także Europie przeznaczane są na produkcje audiowizualne, a Instytucjom, które są powołane do finansowania twórczości filmowej, zaproponują model ekonomicznego wykorzystania dostępnych środków.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami i koordynatorami grup artystycznych podczas Plenerów są najwybitniejsi specjaliści w swojej dziedzinie.Dotychczas swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem wspierali uczestników min.: laureatka Oscara® Juliette Binoche, laureatka Oscara®, Natalie Portman, podwójny laureat Oscara® Neil Corbould, laureatka Oscara® Mia Bays, laureat Oscara® Zbigniew Rybczyński, laureatka Oscara® Ewa Puszczyńska, laureat Oscara® Allan Starski, nominowany do Oscara® Tomasz Bagiński, nominowany do Oscara® Sławomir Fabicki, nominowany do Oscara® Sławomir Idziak , Hasraf Dullul (Haz), Detlev Buck, Lech Majewski, Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Dorota Kędzierzawska, Arthur Reinhart, Bodo Kox, Mikołaj Rybacki, Jan Komasa, Tomasz Wasilewski, Janusz Józefowicz, Andrzej Jakimowski, Piotr Szczepanowcz, Rafał Hanzl, Jacek Szymczak, Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski, Anna Maliszewska, Kaspar Kallas, Rafał Wieczorek, Daniele Siragusano, Ewa Ewart, Łukasz Kośmicki, Szymon Majewski, Maciej Pieprzyca, Hania Polak, Krzysztof Rak, Marcin Lech, Konrad Kruczkowski, Włodek Markowicz, Maciej Ziembiński, Piotr Ługowski, Paweł Świerczyński, Tomasz Wasilewski i wielu innych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

GRUPY TWÓRCZE/WARSZTATY- dla uczestników Plenerów W 2017 roku uczestnicy będą mieli do wyboru grupy dedykowane mające własnych konsultantów i program edukacyjny. Przyszli specjaliści różnych zawodów, tj. scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, muzycy, dźwiękowcy, scenografowie, graficy, aktorzy, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy i producenci współpracują ze sobą w ramach współpracy grup twórczych, w których mogą realizować swoje projekty pod opieką profesjonalistów.

GRUPA: SCENARIUSZOWA Celem bezpośrednim grupy scenariuszowej jest pomoc w przygotowaniu pakietu scenariuszowego zawierającego pełny treatment i eksplikację scenariuszową, gotowego do aplikacji dla producenta lub do zrealizowania Previsu (szkicu filmowego przyszłego filmu).PREWIZOWANIE FILMÓW FABULARNYCH - opiekun Paweł Świerczyński (Wiedźmin)Chcemy położyć większy nacisk na narzędzia i praktykę realizacji Animatików (Animowane prewizualizacje projektów filmowych)FILMU REKLAMOWEGO - opiekun Jakub Marczyński, Marcin Ziembiński O potrzebie reklamy swoich własnych produktów czy utworów nie trzeba nikogo przekonywać. Na Plenerach staramy się stymulować twórczość służącą "innym" - realizacja filmów reklamowych i dokumentalnych dla "Szlachetnej paczki”.GAME JAM - opiekun Maciej Miąsik (Wiedźmin), Jacek Strupiński Od czterech lat realizujemy projekt współpracy Filmowców i Game Developerów INTERAKCYJNYCH FORM NARRACJI AUDIOWIZUALNEJ - opiekun Florent Pallares, Adam WalkowskiOd czterech lat rozwijamy grupę zajmująca się interakcyjnymi formami narracji fabularnej. Dzięki współpracy programistów (Grupa Invent Core) i artystów (reżyserzy, scenarzyści, operatorzy) powstają rozbudowane projekty interakcyjne.VIRTUAL REALITY Konrad Ziaja - opiekun grupy specjalizujący się w tej technologii i budujący narzędzia do realizacji kontentu VR wprowadza młodych uczestników już od trzech lat w Virtual Reality https://www.youtube.com/watch?v=OIxzGV3ykA8~~HEAD=pobj Jesteśmy dumni, że pierwsze warsztaty i wykłady dotyczące technologii 3D w Polsce odbyły się na Plenerach FSO. FILMU DOKUMENTALNEGO - opiekun Bogdan Dziworski i Wojciech Staroń Od ośmiu lat ogromna popularnością cieszy się grupa filmu dokumentalnego, którą opiekuje się z powodzeniem Bogdan Dziworski. W roku 2017 będzie także opiekował się grupą wybitny operator i reżyser - Wojciech Staroń (Bracia).CGI. ANIMACJE I PREWIZUALIZACJE KOMPUTEROWE - opiekun Kuba Sobek (Wiedźmin)Będzie wprowadzać uczestników w technologię VFX ze szczególnym uwzględnieniem motion design za pomocą programu Adobe After Effects. TELEDYSKÓW - opiekun Piotr Onopa Krótkie klipy wideo są niebagatelnym poligonem doświadczalnym dla młodych i dla nauki współczesnego języka audiowizualnego. Do opieki nad grupą planujemy zaprosić Piotra Onopę.TWÓRCÓW INTERNETOWYCH - opiekun Marian Randall Nowakowski (Cyber Marian)Twórcy Internetowi mają wiele do zaproponowania w szczególności wiedzę i umiejętności w zdobywaniu i utrzymaniu widzów.GRUPA (SYMPOZJUM) NOWEGO MODELU PRODUKCJI - opiekun Frank Dohmann, Sławomir Idziak. Jego tematem będzie analiza Nowego modelu produkcji z punktu widzenia ekonomii, organizacji i wpływu, jaki nowoczesna technika powinna mieć na sposób pracy na planie filmowym. Oprócz naszych uczestników chcemy zaprosić do udziału w pracach tej grupy producentów, przedstawicieli przemysłu audiowizualnego i dziennikarzy filmowych. Proponowany Nowy model produkcji ma na celu produkowanie więcej filmów za mniejsze pieniądze, a co za tym idzie zaoferowanie większej ilości debiutantów możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwoli na wyrównanie szans szczególnie młodych twórców poprzez ekonomiczne wykorzystanie środków, jakie w Europie przeznaczane są na produkcje audiowizualne, a Instytucjom, które są powołane do finansowania twórczości filmowej, zaproponuje model ekonomicznego wykorzystania dostępnych środków. Cinebus, który zbudowaliśmy, ma służyć do implementacji i testowaniua Nowego modelu produkcji filmowej. Pozwoli na wyprodukowanie małych, kameralnych filmów od początku zdjęć do całkowitego zakończenia filmu (produkcja i postprodukcja). Za jego pomocą będzie można obsłużyć plan zdjęciowy łącznie z reżyserskim podglądem i charakteryzacją. Będzie można także zmontować, archiwizować, wykonać podstawowe manipulacje obrazu i korekcję barwną, a także udźwiękowić skończony już film czy program telewizyjny.

WARSZTATY SPRZĘTOWE:1. testy porównawcze kamer,2. warsztaty dotyczące najnowszego sprzętu filmowego3. warsztaty dotyczące oprogramowania. Ze względu na lawinowo zmieniającą się technologię produkcji audiowizualnych na Plenerach będziemy starali się poświęcić nowościom jak najwięcej miejsca. Niestety jest bardzo trudno nawet tylko z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zgadywać, jakie nowości pojawią się na rynku. I nie chodzi tutaj o nowe modele kamer, ale przede wszystkim o nowe narzędzia i systemy, które mają wpływ na język audiowizualnego opowiadania i model naszej pracy. Od wielu lat „trzymamy rękę na pulsie” i zapewnić, że nie będzie ich mniej. Już pozyskaliśmy nowych partnerów technologicznych, którzy na czas trwania warsztatów użyczą nam sprzęt: Akurat Light (światło), Samsung (monitory), MovieBird (krany), Movie Tools/GLC - (grip).

WYKŁADYCo roku zapraszamy wybitnych artystów i techników, których wykłady dotyczą każdej fazy realizacji projektów audiowizualnych od scenariusza poprzez finansowanie, realizację i promocję projektów. GWIAZDA PLENERÓW wykład - Daniel Crage i Rachel Weisz Staramy się aby co roku pojawił się specjalny gość Plenerów, wybitny twórca stymulujący energię twórczą. Planujemy zaprosić Rachel Weisz i Daniela Craiga.

Projekcje filmów i analiza ich powstaniaPunkt programu realizowany od samego początku Plenerów FSO. W 2016 roku składał się z dwóch części i w takiej formie będziemy kontynuować ten cykl naszego programu w kolejnych latach. W części pierwszej zapraszamy wyselekcjonowane i przeważnie nagradzane filmy - szczególnie twórców młodych lub średniego pokolenia. Starając się zapraszać szczególnie te, za których powstaniem stoi grupa twórcza. Robimy to, dlatego, że jednym z celów Plenerów Film Spring Open jest stymulowanie budowania takich twórczych grup już w trakcie Plenerów. Sprzyja temu interdyscyplinarność i zastosowana metoda nauki przez pracę.W części drugiej, którą nazwaliśmy „Da się” prezentujemy filmy naszych uczestników. Wybieramy te, które są dobrym i stymulującym przykładem dla innych. Będziemy kontynuować ten stymulujący dla uczestników Plenerów cykl także w 2017 roku. W serii, którą roboczo nazywaliśmy „Pokaz filmów nieskończonych” planujemy namawiać naszych uczestników, aby pokazywali innym filmy, które nie są skończone z prośbą o radę czy pomoc w produkcji.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapisy na Plenery są dostępne na stronie www.filmspringopen.eu (po uprzednim założeniu konta na stronie)link http://filmspringopen.eu/pl/zapisz-sie-plenery/

Opłata rejestracyjna w wysokości 300zł

O sukcesie Plenerów świadczy to, że ich początkiem w 2005 były małe szwajcarsko niemieckie warsztaty dla 15 osób, a w 2014-15 było 300 uczestników.

Co roku przejeżdżają: studenci, absolwenci, pracownicy uczelni artystycznych, filmowych, teatralnych. Młodzi profesjonaliści, przedstawiciele wszystkich kierunków i zawodów filmowych: producenci, scenarzyści, reżyserzy, operatorzy, kompozytorzy, dźwiękowcy, scenografowie, aktorzy, ale także przedstawicieli zawodów, które będą i mają wpływ na przyszłość branży audiowizualnej, technicy, programiści, graficy komputerowi, game developerzy, specjaliści VR, Videoblogerzy, Stereografowie.Są to: - Młodzi debiutanci, młodzi twórcy, studenci i absolwenci szkół i placówek artystycznych oraz młodzi przedsiębiorcy w sektorze audiowizualnym będący na początku swojej kariery.

To szczególnie do nich kierujemy wykłady poświęcone debiutowi oraz spotkania z młodymi twórcami odnoszącymi sukcesy na rynku audiowizualnym ( w 2016 r: Tomasz Wasilewski). - Czynnie działający w branży audiowizualnej. Profesjonaliści mogą szkolić swoje umiejętności oraz nawiązywać kontakty w swojej branży w Grupach Twórczych, których tematyka obejmuje szerokie spektrum twórczości audiowizualnej. Praktyczne testy najnowocześniejszego sprzętu, które oferujemy podczas Plenerów pozwalają również zorientować się w najnowszych trendach w technologiach i narzędziach dostępnych na rynku.

ADRESACI:Artyści specjalizujący się w różnych dyscyplinach: filmowych (reżyserzy, operatorzy, aktorzy, scenarzyści, montażyści, specjaliści ds. efektów i cyfrowej postprodukcji), sztuk pięknych (malarze, rzeźbiarze), informatyki (programiści, animatorzy i graficy), sztuk interaktywnych (game developerzy) oraz muzycy (kompozytorzy, artyści dźwiękowcy).

Wykłady Plenerów Film Spring Open są transmitowane na żywo na kanale YouTube Fundacji Film Spring Openhttps://www.youtube.com/user/filmspringopen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Plenery Film Spring Open 2017” (ID 1253) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.