30.11.2017 - 02.12.2017

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.Carla Loewego

Miejscowość Wydarzenia: Szczecin

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Śpiew

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://www.akademiasztuki.eu/WEM/Artykul/i-ogolnopolski-konkurs-wokalnyim-carla-loewe-w-szczecinie#regulamin-i-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-carla-loewe-w-szczecinie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. Carla Loewego jest wydarzeniem, które porusza temat znakomitego kompozytora, muzyka, śpiewaka Carla Loewego, dotychczas niedostatecznie obecnego w działaniach edukacyjnych, artystycznych i w ogólnej świadomości, daje impulsy do zastosowania nabytych umiejętności w praktyce, zwiększa udział społeczeństwa w kulturze, integruje wybitne autorytety oraz uzdolnionych artystów młodego pokolenia. Konkurs aktywizuje środowiska i instytucje na szczeblu ogólnopolskim oraz promuje wielokulturowość z jednoczesnym wskazaniem na najwyższewartości artystyczne i wielowiekowe dziedzictwo. Bezpośredni kontakt z wybitnymi autorytetami w dziedzinie wokalistyki oraz możliwość publicznej prezentacji nabytych umiejętności stanie się niezwykleistotnym elementem edukacji dla młodych śpiewaków. Zadanie, organizowane w rocznicę urodzinkompozytora, ma na celu na pielęgnowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, intensywną wymianę doświadczeń i promocję młodych śpiewaków.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuki w Szczecinie

Adres: pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Tel.:

e-mail: sekretariat@akademiasztuki.eu

www: http://www.akademiasztuki.eu

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

CELEM Ogólnopolskiego Konkurs Wokalnego im. Carla Loewego jest promowanie najlepszej jakości sztuki wokalnej poprzez odpowiednio skonstruowane wymagania repertuarowe. Dla młodych muzyków udział w tym przedsięwzięciu bezpośredni kontakt z autorytetami w dziedzinie wokalistyki

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestników oceniać będzie JURY złożone z autorytetów w dziedzinie śpiewu solowego, znakomici śpiewacy operowi, będący jednocześnie profesorami uczelni artystycznych w Polsce:

prof. Urszula Kryger Akademia Muzyczna w Łodzi, Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego,

prof. Henryka Januszewska Stańczyk AMw Katowicach,prof. Jadwiga Rappe UMFC w Warszawie,

prof. Piotr Kusiewicz Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Muzyczna w Gdańsku Kierownik Katedry Wokalistyki

dr hab. Ewa Filipowicz Kosińska AkademiaSztuki w Szczecinie, Kierownik Katedry Wokalistyki

sekretarz: dr Paweł Wolski Akademia Sztuki w Szczecinie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zgodnie z opracowanym regulaminem impreza składa się z dwóch zasadniczych części: konkursowej oraz koncertowej. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci wydziałów wokalnych polskich uczelni artystycznych. Uczestnicy będą startowaćw dwóch kategoriach:

kategoria I uczniowie i absolwenci szkół średnich muzycznych niebędący studentami, którzy do dnia30.11.2017 roku nie ukończyły 23 roku życia, (jeśli przekroczą limit wieku, przechodzą automatycznie do kategorii II),

kategoria II – studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a także osoby uczące się prywatnie (którzy

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Koszt uczestnictwa: 100 zł. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.Carla Loewego” (ID 1257) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.