11.10.2017 - 14.10.2017

XIII Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY

Miejscowość Wydarzenia: Wrocław

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Aktorstwo, Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.pwst.wroc.pl/mssl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

XIII Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY to cykliczny przegląd dokonań studentów uczelni artystycznych kształcących aktorów i reżyserów teatru lalek, zarówno z Polski, jak i z całej Europy. Dla organizatorów Spotkań nadrzędnym celem jest kultywowanie tradycji teatru lalek upowszechnianie go a także poszukiwanie nowych dróg i alternatyw dla współczesnego teatru lalkowego. Niewiele uczelni na świecie kształci aktorów teatru lalek, dlatego bardzo ważne jest organizowanie takiego przeglądu właśnie we wrocławskiej filii PWST, gdzie funkcjonuje jeden z nielicznych w Europie Wydziałów Lalkarskich, ponieważ dzięki temu możemy zaprezentować gościom Spotkań również dokonania naszych studentów i pedagogów. Chcemy, żeby nasz Festiwal umożliwił młodym artystom - lalkarzom wymianę doświadczeń i pomysłów artystycznych, żeby to spotkanie było dla nich inspiracją i początkiem współpracy.

ORGANIZATOR

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Adres: Straszewskiego 21-22

31-109 Kraków

Tel.: +48.12.4221855

e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl

www: http://www.pwst.krakow.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Brzniborska 59

53-680 Wrocław

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY to platforma dla prezentacji studenckich spektakli lalkowych, wymiany idei, dla młodych, początkujących twórców teatru lalek i miejsce powstawania nowych pomysłów dla teatru lalek. Najważniejsze jest dla nas zebranie wszystkich nowatorskich pomysłów, koncepcji artystycznych, które nieustanie powstają w szkołach teatralnych w całej Europie i pokazania ich w jednym miejscu. Chcemy usłyszeć głos młodych twórców i chcemy zapewnić im platformę spotkania z innymi artystami z Europy. Wierzymy, że takie spotkania prowadzą do powstania nowych jakości, nowych rozwiązań twórczych i rozwoju międzynarodowej współpracy. Zarówno w Europie jak i na świecie istnieje niewiele uczelni artystycznych kształcących twórców teatru lalek (zarówno aktorów, jak I reżyserów). Najczęściej uczelnie prowadzą programy połączone z innymi dziedzinami teatru takimi jak teatr alternatywny teatr plastyczny. Czasami wręcz nauczanie lalkarstwa ogranicza się do jednego kursu w ciągu całego toku studiów. W Polsce, na 3 publiczne uczelni teatralne, aż dwie kształcą aktorów i reżyserów teatru lalek, dlatego obowiązkiem tych uczelni jest prezentowanie swoich dokonań, doskonalenie metod nauczania, rozwijanie dziedziny sztuki, jaką jest teatr lalkowy. Wrocław od wielu lat jest silnym ośrodkiem teatru lalek na świecie współpracującym z twórcami teatru lalek uznawanymi nie tylko w Polsce. Kontynuowanie tradycji studenckich spotkań lalkarskich jest niezwykle istotne, ponieważ to właśnie ci młodzi artyści będą już za chwilę tworzyć europejski i światowy teatr lalek, a Spotkania mogą zapoczątkować tworzenie nowego teatru lalek. Jak co roku będziemy poszukiwać spektakli studenckich, które naszą ideę wcielają w życie, które pokazują alternatywy dla tradycyjnej animacji, ożywiania lalek, które poszukują nowych form lalkarskich. Zwłaszcza w czasach tak zaawansowanej technologii, w jakich żyjemy obecnie, ilość możliwych form, z którymi można występować na scenie lalkarskiej jest niezliczona.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do udziału w Spotkaniach zapraszamy uczelnie kształcące lalkarzy z całej Europy oraz z ośrodków światowych: z Pragi, Bratysławy, Budapesztu, Sofii, Osijeku, Kijowa, Berlina, Londynu, Teheranu, Reykjaviku i innych. Planujemy prezentację około 12 spektakli w ciągu 4 dni trwania Spotkań. Poza spektaklami gościnnymi zaprezentujemy spektakle dyplomowe Wydziału Lalkarskiego PWST Filia we Wrocławiu, powstałe w roku akademickim 2016/2017. Chcemy również prezentować mniejsze spektakle studenckie w nurcie OFFormy, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem podczas ubiegłorocznej edycji Spotkań. Odbędą się również w klubie festiwalowym koncerty wrocławskich artystów związanych z PWST, a także wystawy prac plastycznych absolwentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

XIII Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY, Wrocław 11 – 14 października 2017 W trakcie Spotkań będą miały miejsce następujące wydarzenia: - pokazy spektakli – planujemy łącznie ok. 12 pokazów w dniach 11 – 14 października 2017, w tym 7 – 8 pokazów spektakli zaproszonych i 2 pokazy spektakli dyplomowych Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu oraz 2 -3 pokazy w nurcie OFFormy. Pokazy będą odbywać się przede wszystkim na 3 scenach PWST: Duża Scena, Scena Studio i Czarna Sala oraz w mniejszych salach PWST. - wystawa poświęcona teatrowi lalek zainstalowana we foyer PWST - warsztaty prowadzone przez pedagogów z gościnnych uczelni - planujemy 2 warsztaty (ok. 2-3 godzin) prezentujące specyfikę metod pracy na danej uczelni. - wydarzenia artystyczne w klubie festiwalowym: koncerty, pokazy, kabaret – codziennie po ostatnim spektaklu; w ramach klubu festiwalowego wystąpią młodzi wrocławscy muzycy, oraz studenci PWST (piosenka aktorska)

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami wydarzenia są studentci szkół kształcących lalkarzy w Polsce i zagranicą oraz publiczność zainteresowana ta forma teatru.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY” (ID 1265) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.