20.08.2017 - 11.09.2017

"Młody Duch Tańca"

Miejscowość Wydarzenia: Łódź

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Gala baletowa

Specjalność: Taniec klasyczny, Taniec ludowy i charakterystyczny, Taniec współczesny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych, Nauczyciele szkolnictwa baletowego, Inni

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.osblodz.pl

Patronat MKiDN

Pomysłodawcą projektu oraz reżyserem spektaklu jest Wiesław Dudek - tancerz, absolwent Państwowej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, Przez 12 lat pierwszy solista Staatsbalett w Berlinie. Uczestnicząca w projekcie młodzież będzie miała wyjątkową możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych oraz kształtowania własnej osobowości artystycznej poprzez pracę nad układami choreograficznymi utrzymanymi w różnych technikach tańca (taniec klasyczny i współczesny) i współpracę ze znakomitymi artystami o międzynarodowej renomie, a jednocześnie pedagogami jak Wiesław Dudek, Shoko Nakamura, Eric Gautgier, Xenia Wiest czy Anna Nowak, Katarzyna Aleksander-Kmieć, Katarzyna Kozielska. Prezentowane w spektaklu choreografie w większości powstaną specjalnie dla tego projektu. Ponadto szczególne miejsce zajmą w widowisku polskie tańce narodowe – każda z polskich szkół baletowych zaprezentuje dwa układy choreograficzne w ramach spektaklu w danym mieście. Wydarzenie o takiej skali będzie organizowane po raz pierwszy, tworząc warunki do poszerzenia perspektyw edukacji baletowej w naszym kraju, promocji regionu w kraju i zagranicą i inspirując młodych uczestników do znalezienia w niedalekiej przyszłości własnej drogi aktywności zawodowej. W ramach dwutygodniowych warsztatów (próby do spektaklu) planowany jest pobyt tancerzy, jeden tydzień w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie oraz tydzień w Łodzi (od 28 sierpnia).

ORGANIZATOR

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Adres: ul. Wrocławska 3/5

91-052 Łódź-Bałuty

Tel.: +48.42.6131020

e-mail: sekretariat_baletowa@idsl.pl

www: http://www.osblodz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Plac Dąbrowskiego 1

90-249 Łódź

CELE WYDARZENIA

Projekt edukacyjno-artystyczny „Młody Duch Tańca” ma na celu stworzenie wieloaspektowego widowiska baletowego, w którym wezmą udział najzdolniejsi uczniowie dwóch publicznych szkół baletowych (Łódź, Bytom), jak również ich japońscy rówieśnicy uczący się w najlepszych szkołach baletowych w Europie i Japonii. Przygotowany przez nich spektakl zostanie zaprezentowany w teatrach dwóch miastach Polski, w których działają te szkoły baletowe (2 spektakle w Teatrze Wielkim w Łodzi, 1 spektakl w Operze Śląskiej w Bytomiu, 1 spektakl w Teatrze Rozrywki w Chorzowie), promując dokonania młodych adeptów sztuki tańca wśród szerokiej publiczności. Zakładane cele projektu to promocja polskiego szkolnictwa baletowego, jego prestiżu i znaczenia dla rozwoju kultury naszego kraju, promocja zawodu tancerza, przedstawienie polskiego, japońskiego i węgierskiego dorobku kulturowego w dziedzinie tańca, edukacja masowego odbiorcy w zakresie procesu tworzenia dzieła tanecznego, jak również historii tańca, a także przybliżenie poprzez taniec różnorodności kultur. Po raz pierwszy w Polsce będzie realizowany projekt angażujący w tak szerokim zakresie uczniów polskich i zagranicznych szkół baletowych, dający każdemu uczestnikowi możliwość z jednej strony rozwoju artystycznego i zaprezentowania własnych umiejętności oraz osobowości w atrakcyjnej dla masowego odbiorcy nowoczesnej formie, a z drugiej pogłębienie ich poczucia tożsamości kulturowej poprzez kontakt z obyczajowością i tradycjami innych narodów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wiesław Dudek, Shoko Nakamura, Eric Gautgier, Xenia Wiest, Anna Nowak, Katarzyna Aleksander-Kmieć, Katarzyna Kozielska

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

20 sierpnia 2017 roku - Przyjazd wykonawców (uczniów z łódzkiej szkoły, uczniów z bytomskiej szkoły, uczniów szkół w Budapeszcie, Stuttgarcie, Berlinie) do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie (na kolację)

21-27 sierpnia 2017 roku - Warsztaty w ramach projektu codzienne próby do spektaklu w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie (po śniadaniu i po obiedzie).

27 sierpnia 2017 roku - Wyjazd grupy wykonawców do Łodzi po obiedzie.

28-31 sierpnia 2017 roku - Próby na salach baletowych w szkole baletowej (od rana), próby na salach baletowych w Teatrze Wielkim w Łodzi (od godziny 14.30).

1-2 września 2017 roku - Próby na scenie w Teatrze Wielkim w Łodzi śniadanie w szkole w godz. od 10.00 do 14.00 – scena, widownia – próba (światła robocze) obiad w szkole w godz. od 14.00 do 17.00– scena, widownia, próba – ustawianie świateł w godz. od 17.00 do 21.00 – scena, widownia, próba ze światłami scenicznymi kolacja w szkole

3 września 2017 roku - Próba generalna na scenie w Teatrze Wielkim w Łodzi śniadanie w szkole w godz. od 11.00 do 14.00 – scena, widownia – próba generalna (światła sceniczne) obiad w szkole kolacja w szkole.

4 września 2017 roku - Spektakl „Młody Duch Tańca ”w Teatrze Wielkim w Łodzi, godzina 18.30 śniadanie w szkole obiad w szkole w godz. od 17.00 do 18.00 – scena, widownia – próba sytuacyjna w godz. od 18.30 do 21.30 – spektakl kolacja w szkole.

5 września 2017 roku - Próba generalna na scenie w Teatrze Wielkim w Łodzi. śniadanie w szkole obiad w szkole w godz. od 16.00 do 19.00 – scena, widownia – próba generalna (światła sceniczne) kolacja w szkole.

6 września 2017 roku - Spektakl „Młody Duch Tańca ”w Teatrze Wielkim w Łodzi, godzina 18.30 śniadanie w szkole obiad w szkole w godz. od 17.00 do 18.00 – scena, widownia – próba sytuacyjna w godz. od 18.30 do 21.30 – spektakl kolacja w szkole.

7 września 2017 roku - Wyjazd grupy wykonawców do Bytomia, zakwaterowanie w internacie. (Bytom, ul. Zabrzańska 93) w godz. 13.00 - 14.00 - obiad w godz. 15.00 - 18.00 - próby- sala baletowa w Operze Śląskiej w godz. 19.00 - 20.00 - kolacja w godz. 20.00 - 22.00 - spotkanie integracyjne.

8 września 2017 roku w godz. 8.00 - 9.00 - śniadanie w godz. 11.00 - 12.30 - rozgrzewka w OSB w Bytomiu w godz. 13.00 -14.00 - obiad w godz. 15.00 - 19.00 - próba w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w godz. 20.00 - 21.00 - kolacja.

9 września 2017 roku w godz. 8.00 - 9.00 - śniadanie w godz. 11.00 - 12.30 - rozgrzewka w OSB w Bytomiu w godz. 13.00 - 14.00 - obiad w godz. 15.00 - 17.00 - przygotowanie do spektaklu 18.00 - spektakl w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

10 września 2017 roku w godz. 7.30 - 8.30- śniadanie w godz. 9.00 - 15.00- rozgrzewka i próby w Operze Śląskiej w godz. 15.30 - 16.30- obiad w godz. 16.30 - 17.30- przygotowanie do spektaklu 18.00 - spektakl w Operze Śląskiej 20.00 - spotkanie zamykające tę edycję projektu.

11 września 2017 roku - Zakończenie projektu. w godz. 9.00 - 10.00 - śniadanie 11.00 - wyjazd gości

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy - uczniowie biorący udział w projekcie nie ponoszą kosztów. Widzowie płacą koszty biletów wstepu na spektakle.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „"Młody Duch Tańca"” (ID 1266) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.