20.10.2017 - 22.10.2017

Gradus ad Parnassum - akademia mistrzowskiej pianistyki

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Spotkania, Konferencje, Forum

Specjalność: Fortepian, Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.spmk.com.pl/index.php/2-uncategorised/28-gradus

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Projekt jest w istocie rodzajem konferencji o wyraźnym zorientowaniu praktycznym."Grauds ad parnassum" mogłoby mieć rownież podtytuł: "sztuka dobrych praktyk pedagogicznych", bowiem łączy w sobie wątki tradycyjnej edukacji pianistycznej (spotkania z wybitnymi polskimi pedagogami fortepianu: prof. Katarzyną Popową-Zydroń, prof. Ewą Bukojemską, prof. Ewą Pobłocką), w tym nawiązania do cenionej rosyjskiej szkoły pedagogicznej (prof. Viera Nosina) z kwestiami wszechstronnego kształcenia instrumentalnego iprofesjonalnego. Dlatego podczas konferencji pojawiają się zagadnienia kameralistyki fortepianowej, nieodzownej wszak w karierze każdego pianisty (prof. Jerzy Marchwiński). Istotnym wątkiem jest również zagadnienie improwizacji fortepianowej (prof. David Dolan), czytania a'vista (dr hab. M. Gardoń-Preinl, dr Grzegorz Mania), wyzwania początkowe gonauczania gry na fortepianie. Projekt obejmuje również zagadnienia z zakresu przygotowania uczniów i absolwentów do funkcjonowania w profesjonalnym życiu artystycznym wciąż aktualne aspekty psychologiczne czy nieuświadamiane problemy z zakresu profilaktyki zdrowotnej i (mgr J. Śmieszchalska, prof. Nelly Ben-Or). Projekt obejmuje również prezentacje młodych, polskich pianistów. Dotyczy to w pierwszej kolejności jednego z uczniów prof. Stefana Wojtasa: Szymona Nehringa, finalisty Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina i triumfatora Międzynarodowego Konkursu im. A.Rubinsteina w Tel-Avivie. W ramach projektu odbędą się także koncerty podopiecznych założonej przez Profesora Fundacji Pro Musica Bona, od lat wspierającej najzdolniejszych muzyków z południowej Polski.

W ramach projektu przygotowana zostanie również publikacja poświęcona czytaniu a’vistaw szkole średniej, mająca zapełnić istniejącą istotną lukę wydawniczą. Publikacja w tym zakresiema dostarczyć zestaw praktycznych ćwiczeń przydatnych dla uczniów i absolwentów, a także umożliwiających nauczycielom wzbogacenie oferty dydaktycznej. Publikacja prezentowana będzie podczas wydarzenia, związany jest z nią również wykład dr hab. Moniki Gardoń-Preinl i dr Grzegorza Mani.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Adres: Skarbona 4

66-614 Skarbona

Tel.:

e-mail: mania.grzegorz@gmail.com

www: www.spmk.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Basztowa 9

31-134 Kraków

CELE WYDARZENIA

 • Rozwijanie potencjału artystycznego uczniów szkół muzycznych, wspieranie ich talentu poprzez możliwość kontaktu z wybitnymi specjalistami, artystami, uznanymi autorytetami pianistycznymi.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i fizjologicznych w zakresie gry na instrumencie.
 • Nabywanie przez uczniów praktyki estradowej.
 • Podnoszenie wiedzy oraz kompetencji absolwentów i nauczycieli, stworzenie szansy na wymianę doświadczeń zawodowych, ukazywanie ścieżek rozwoju i pracy z uczniami.
 • Współpraca szkół muzycznych, uczelni artystycznych z kraju oraz zagranicznych.
 • Promocja dorobku pedagogicznego profesora Stefana Wojtasa oraz artystycznego jego uczniów.
 • Promocja podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona, wspierającej młodych, zdolnych małopolskich pianistów. Promocja PSM II st. im. W. Żeleńskiego jako ośrodka nowoczesnego i kompleksowego kształcenia pianistycznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

 • prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (AM wBydgoszczy),
 • prof. Ewa Pobłocka (UMFC, AM w Bydgoszczy),
 • prof. Ewa Bukojemska (AM w Krakowie),
 • prof. Jerzy Marchwiński (UMFC),
 • prof. Viera Nosina (Moskwa),
 • dr hab. Monika Gardoń-Preinl (AM w Krakowie), dr Grzegorz Mania (PSM II st. im. W. Żeleńskiego),
 • prof. David Dolan (Guildhall School of Music & Drama, Londyn),
 • prof. Nelly Ben-Or (Guildhall School of Music & Drama, Londyn),
 • mgr Jadwiga Śmieszchalska (UMFC),
 • Koncerty: Szymon Nehring,

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

20 października 2017

 • lekcje mistrzowskie, wykład i kurs: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (AM wBydgoszczy),
 • lekcje mistrzowskie, wykład I kurs: prof. Jerzy Marchwiński (UMFC),
 • lekcje mistrzowskie, wykład I kurs: prof. Viera Nosina (Moskwa),
 • wykład “Czytanie a’vista w średniej szkole muzycznej”: dr hab. Monika Gardoń-Preinl (AM w Krakowie), dr Grzegorz Mania (PSM II st. im. W. Żeleńskiego),
 • koncert stypendystów Fundacji Pro Musica Bona.

21 października 2017

 • lekcje mistrzowskie, wykład i kurs: prof. Ewa Pobłocka (UMFC, AM w Bydgoszczy),
 • lekcje mistrzowskie, wykład i kurs: prof. Ewa Bukojemska (AM w Krakowie),
 • lekcje mistrzowskie, wykład i kurs: prof. Viera Nosina (Moskwa),
 • recital Szymona Nehringa.

22 października 2017

 • wykład, prezentacja i warsztaty z zakresu improwizacji klasycznej: prof. David Dolan (Guildhall School of Music & Drama, Londyn),
 • wykład, prezentacja i warsztaty z zakresu techniki Alexandra: prof. Nelly Ben-Or (Guildhall School of Music & Drama, Londyn),
 • wykład, prezentacja i warsztaty z zakresu podstaw fizjologii muzyki: mgr Jadwiga Śmieszchalska (UMFC),

Publikacja: Czytanie a’vista w szkole muzycznej II st., cz. I (wyd. PWM)

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczniowie - bezpłatnie.

Studenci, absolwenci, nauczyciele chcący uzyskać zaświadczenie - 100 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Gradus ad Parnassum - akademia mistrzowskiej pianistyki” (ID 1282) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.