01.01.2018 - 11.01.2018

IV Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto"

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Historia sztuki

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.zpsp.smocza.edu.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

W roku szkolnym 2017/18formuła konkursu pt.: „Sztuka cenniejsza niż złoto” – IV Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki, pozostanie niezmieniona - konkurs będzie okazją do pogłębienia wiedzy z historii sztuki, wymiany doświadczeń podczas spotkań uczniów i nauczycieli z różnych rejonów Polski oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w tej dziedzinie. Konkurs będzie przebiegał etapowo: 1. etap: Opracowanie eseju na temat historiiawangardy polskiej 2. etap: Wzięcie udziału w konkursie wiedzy na temat awangardy polskiej. 3. etap: Wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranych dzieł. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym, CEA, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego konkurs będzie miał odpowiednią oprawę i rangę - finał konkursu odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Harmonogram konkursu: Wrzesień 2017 r. - ogłoszenie konkursu, wysłanie zaproszenia do szkół plastycznych i ogólnokształcących zawierającego pełną informację o konkursie, patronacie i dofinansowaniu CEA i MKiDN. grudzień 2018 r. - nadsyłanie eseju, obrady jury i wyłonienie laureatów pierwszego etapu konkursu. styczeń 2018 r. -konkurs wiedzy, prezentacje i finał konkursu w Muzeum Narodowym w Warszawie

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Konkurs wiedzy z historii sztuki jest inicjatywą skierowaną do młodzieży szkół plastycznych i ogólnokształcących w całej Polsce. Parafrazując tytuł książki wybitnego historyka sztuki Jana Białostockiego, chcemy zachęcić młodych miłośników tej dziedziny nauki do wzięcia udziału w konkursie. W roku 2014 tematem przewodnim pierwszej edycji było życie i twórczość Józefa Chełmońskiego, w 2015 roku konkurs poświęcony był Oldze Boznańskiej. W kolejnych latach każdy konkurs dedykowany jest innym wybitnym twórcom. Zadanie jest okazją do pogłębienia wiedzy z historii sztuki, wymiany doświadczeń podczas spotkań uczniów i nauczycieli z różnych rejonów Polski oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w tej dziedzinie. W Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie odbywają się co roku spotkania dla nauczycieli w ramach Seminarium historyków sztuki a nasz konkurs organizowany jest dopełnieniem tej imprezy, skierowanym do uczniów. Zadanie jest realizowane we współpracy z Muzeum Narodowym. W 2015 roku po raz pierwszy finał konkursu przeprowadzony został w Muzeum Narodowym w Warszawie. Muzeum jest żywo zainteresowane współpracą z naszą szkołą, poprzez udostępnienie sal, udział pracowników naukowych MNW w jury,a także w drodze porozumienia młodzież szkoły plastycznej ma wolny wstęp do muzeum. Muzeum Narodowe w Warszawie wpisało nasz konkurs do kalendarza imprez MNW. Pracownicy naukowi muzeum zasiądą także w jury oraz wspomagają organizacyjnie przeprowadzenie i promocję konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Koordynatorem zadania będzie Katarzyna Kawka. Eseje uczniowskie ocenią nauczyciele historii sztuki ZPSP - Katarzyna Kawka i Dominika Macios. Dokumentację fotograficzną wykona Maciej Jędrzejec. Aranżacje sali MNW przygotuje Ryszard Bojarski - nauczyciel ZPSP. Konsultacje i nadzór merytoryczny nad całością realizacji zadania w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych będzie sprawował dyrektor ZPSP –dr Beata Lewińska. Na każdym etapie realizacji włączeni będą pozostali nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie ZPSP jako wolontariat.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Imprezy planowane podczas konkursu pt.„Sztuka cenniejsza niż złoto” – IV Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki: Wycieczka do Muzeum Narodowego/Muzeum Sztuki Współczesnej, wykład nt polskiej awangardy związany z bieżącą wystawą w MNW, Test z wiedzy na temat awangardy polskiej, dyskusje panelowe uczniów, nauczycieli i pracowników muzealnych nt. sztuki wspólny obiad dla uczestników konkursu, poczęstunek w trakcie trwania konkursu,Gala finałowa, prezentacje uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu,Wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnikami będzie młodzież szkół plastycznych i ogólnokształcących z całej Polski.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki "Sztuka cenniejsza niż złoto"” (ID 1287) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.