17.10.2017 - 09.11.2017

Carte Blanche

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy

Specjalność: Chór, zespoły woklane, Instrumenty dawne, Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Inny

www Wydarzenia: www.capellacracoviensis.pl

CAPELLA CRACOVIENSIS jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się zespołów wykonujących muzykę epok minionych na historycznych instrumentach. W trosce o jakość artystyczną CC planuje projekt CARTE BLANCHE, który ma na celu podniesienie kwalifikacji młodych muzyków chcących nawiązać współpracę z CC. Stanie się to dzięki regularnej współpracy z najciekawszymi artystami światowej sceny muzyki dawnej. Projekt zakłada realizację sesji warsztatowych wspólnych dla stałych członków zespołu oraz młodych muzyków (studentów oraz absolwentów zaraz po studiach) w wykonawstwie muzyki dawnej. CARTE BLANCHE w swym założeniu jest platformą promocyjną dla młodych talentów muzycznych.

ORGANIZATOR

Capella Cracoviensis

Adres: Zwierzyniecka 1

31-103 Kraków

Tel.:

e-mail: p.jastrzab@capellacracoviensis.pl

www: www.capellacracoviensis.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele realizacji projektu związane z osobami młodych muzyków to:

- promocja młodych talentów muzycznych,

- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykonawstwa historycznego wśród studentów i absolwentów uczelni muzycznych,

- kształtowanie postaw młodych muzyków w celu upowszechniania świadomych i opartych na wiedzy wyborów wykonawczych,

- umożliwienie młodym muzykom wejścia na profesjonalny rynek muzyczny.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Alessandro Moccia

Owain Park

Fabio Ravasi

Poza ww. 3 pedagogami w projekcie wezmą udział zaproszeni muzycy profesjonalni, z którymi młodzi muzycy będą współpracować w projekcie i od których będą również czerpać wiedzę i doświadczenie. Planowane jest zatrudnienie następujących muzyków: Andreas Arendt teorba, Marcin Świątkiewicz klawesyn, Nataniel Wood trąbka, Marcin Szelest organy, Marek Pilch klawesyn

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Szczegółowy program kursu mistrzowskiego i warsztatów:

Podczas kursu każdy z uczestników pracuje indywidualnie z przypisanym mu pedagogiem. Odbywa się to rano przed wspólnymi sesjami warsztatowymi, w ciągu dnia w czasie przerw pomiędzy sesjami oraz wieczorem po zakończeniu sesji. Praca jest więc bardzo intensywna. Również podczas sesji warsztatowych każdy z pedagogów czuwa nad przypisanymi mu uczestnikami i udziela im uwag indywidualnych.

Planowany program warsztatów:

1) 17 X wieczorem lekcje indywidualne i warsztaty w sekcjach instrumentalnych

2) 18 X rano warsztat orkiestrowy w pełnym składzie

3) 18 X wieczorem warsztat interpretacji

4) 19 X rano warsztat w warunkach akustycznych sali koncertowej

5) 30 X wieczorem lekcje indywidualne i warsztaty w sekcjach instrumentalnych

6) 31 X rano warsztat orkiestrowy w pełnym składzie

7) 31 X wieczorem warsztat interpretacji

8) 1 XI rano warsztat w warunkach akustycznych sali koncertowej

9) 7 XI wieczorem lekcje indywidualne i warsztaty w sekcjach instrumentalnych

10) 8 XI rano warsztat orkiestrowy w pełnym składzie

11) 8 XI wieczorem warsztat interpretacji

12) 9 XI rano warsztat w warunkach akustycznych sali koncertowej

Program I (warsztaty nr 1-4):

Arcangelo CORELLI concerto grosso op. 6 no. 8 Fatto per la Notte di Natale g-moll

Giuseppe VALENTINI concerto grosso op. 7 no. 11 a-moll

Pietro Antonio LOCATELLI concerto grosso op. 7 no. 6 Il Pianto d’Arianna Es-dur

Antonio VIVALDI Sinfonia z opery L’Olimpiade RV 725 koncert skrzypcowy Il Favorito RV 277 e-moll

Tomaso ALIBIONI Si 7 Sinfonia na smyczki i basso continuo g-moll

Baldassare GALUPPI Concerto à 4 g-moll

Antonio VIVALDI koncert na smyczki i basso continuo g-moll RV 156

Program II (warsztaty nr 5-8):

Robert WHITE Christie qui lux es et dies III

Carl RUTTI O nata lux

Thomas TALLIS O nata lux

Carlo GESUALDO Tristis est anima mea Tenebrae factae sunt O vos omnes

Joanna MARSH Fading

Henry PURCELL Funeral Music for Queen Mary

Owain PARK For the Fallen

Program III (warsztaty nr 9-12):

Arcangello CORELLI concerto grossso op. 6 no. 5 B-dur

Leonardo LEO koncert na 4 skrzypiec i basso continuo

Arcangello CORELLI concerto grosso op. 6 no. 6 F-dur

Arcangello CORELLI concerto grosso op. 6 no. 7 D-dur

Antonio VIVALDI koncert skrzypcowy e-moll RV 275

Francesco GEMINIANI concerto grosso La Folia op. 5 no. 12

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Wyciąg z Regulaminu projektu w roku 2017:

1. Nabór uczestników do projektu odbywa się w trybie ciągłym do dnia rozpoczęcia każdej kolejnej sesji warsztatowej. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem info(at)capellacracoviensis.pllub telefonicznie 602 620 698.

2. Organizator nie refunduje kosztów podróży i / lub noclegu osób biorących udział w projekcie.

3. Ze względu na ograniczoną pojemność sal warsztatowych o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Carte Blanche” (ID 1292) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.