01.01.2018 - 31.12.2019

Memoria est vis magna. Warsztaty mistrzowskie Andrzeja Seweryna 

Miejscowość Wydarzenia: Radziejowice

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Aktorstwo

Adresaci: Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.takijestem.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Kontynuacja cyklu dla absolwentów szkół aktorskich. Relacja Mistrz­Uczeń wspiera w doskonaleniu talentów, tworzy warunki do kształtowania osobowości, podniesienia kompetencji artystycznych poprzez wdrażanie efektywnych metod nauczania, wymianę doświadczeń i publiczną prezentację dla szerokiego kręgu odbiorców. W 100. roku odzyskania przez Polskę niepodległości literackim motywem warsztatów będzie „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego i temat wolności. Poprzedzą je warsztaty inspirowane twórczością Sławomira Mrożka, w 180.rocznicę wydania „Balladyny” i „Mazepy odbędą się warsztaty poświęcone Juliuszowi Słowackiemu. Projekt wpisuje się w rozwój kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach odbędą się spotkania klasyki z nowoczesnością, połączenie teatru z muzyką na żywo, gdzie interakcja z publicznością staje się niezwykle ważna dla pogłębianie poczucia tożsamości kulturowej. Odbęda się rónież wydarzenia towarzyszące w innych miastach.

ORGANIZATOR

Fundacja Sztuki Filmowej TAKI JESTEM

Adres: Jagodowa 55/1

61-160 Czapury

Tel.:

e-mail: kkubacka@kinorp.pl

www: www.takijestem.org

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Sienkiewicza 4

96-325 Radziejowice

CELE WYDARZENIA

Celem jest podniesienie kompetencji artystycznych absolwentów szkół aktorskich rozpoczynających pracę artystyczną i doskonalenie ich umiejętności zawodowych w oparciu o wieloletnie doświadczenie mistrzowskie. Aktorzy zdobędą niezbędną do analizy tekstów wiedzę merytoryczną. Istotnym elementem codziennej pracy będą spotkania i wykłady pracowników naukowych, tłumaczy i praktyków zajmujących się omawianymi okresami literackimi.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

ANDRZEJ SEWERYN

aktor, reżyser, pedagog. Ambasador kultury polskiej, przyjęty do najbardziej prestiżowego teatru francuskiego Comedie Francaise jako jeden z trzech zagranicznych aktorów w kilkusetletniej historii tej sceny. Mianowany jej Honorowym Societariuszem. Odznaczony m.in. Legią Honorową Republiki Francuskiej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, propagator idei edukacji i tradycji.

JANUSZ MAJCHEREK

Krytyk teatralny, eseista, felietonista. Absolwent, a następnie wykładowca Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2002­2008 prodziekan WOT­u. W latach 1996­2006 redaktor naczelny czasopisma "Teatr". Od marca 2006 do 2010 członek kolegium redakcyjnego "Teatru". W latach 2010­2011 koordynator programu studyjnego w Teatrze Studio, następnie do sierpnia 2012 roku kierownik literacki tamże. Od marca 2013 roku pracuje w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – także jako kierownik literacki. Stały współpracownik Programu Drugiego Polskiego Radia. Publikuje w "Dialogu", "Zeszytach Literackich", "Scenie" oraz na portalu teatralny.pl. W czerwcu 2016 roku miała premiera książki Niedoskładanka – pierwszego wyboru tekstów krytyka. W 2011 roku został odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis – Zasłużony Kulturze. Recenzje, felietony i eseje publikował m.in. w „Teatrze”, „Dialogu”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie” „Twórczości”, „Kulturze Niezależnej”, „Res Publice”, „Zeszytach Literackich”, „Newsweeku”, „Gazecie Wyborczej”. Członek PEN Clubu.

JAN ZAMOJSKI

historyk filozofii, scenarzysta, tłumacz. Absolwent wydziału filozoficznego Uniwersytetu Leningradzkiego (1979), studium scenariuszowego przy PWSFTViT w Łodzi (1986), doktor nauk medycznych na podst. dysertacji z filozofii medycyny (2006). Pracownik naukowo­dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z filozofii i z estetyki. Autor, współautor i współredaktor książek i innych publikacji poświęconych historii filozofii medycyny oraz związkom filozofii i sztuk. W zakresie dramaturgii filmowej współpracował m.in. z Podyplomowym Studium Wiedzy o Kulturze przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pomysłodawca adaptacji książki Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych i autor wszystkich scenariuszy do filmów z cyklu Czternaście bajek z Królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego, które były prezentowane na ponad 70 festiwalach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z TV Studiem Filmów Animowanych w Poznaniu. W 1985 w trakcie studiów scenariuszowych odbył praktykę w filmie fabularnym Kronika wypadków miłosnych, reż. Andrzej Wajda. Następnie był asystentem reżysera w filmie fabularnym Weryfikacja, reż. Mirosław Gronowski. W latach 1990­1994 pracował w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu na etacie konsultanta programowego. W latach 1994­1998 współpracował z rosyjskim Teatrem Derevo. Współpracował z Teatrem KANA przy przedsięwzięciu Czy Japonia to Lailonia?, które zostało zaprezentowane w Tokio w 2011 r. w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W latach 2011­2014 brał jako wykładowca udział w programie 15 minutes Bielarus!, przeznaczonym dla niezależnych białoruskich twórców filmów dokumentalnych, był m.in. konsultantem artystycznym filmu Aleha Daszkiewicza Od dzwonka do dzwonka o Natalii Pinczuk – żonie uwięzionego białoruskiego działacza opozycyjnego Alesia Bialackiego. Publikował opowiadania i opracowania krytyczne, m.in. w dwumiesięczniku Czas Kultury. W 2018 r.

JÓZEF OPALSKI

Teatrolog, muzykolog, literaturoznawca, publicysta. Reżyser teatralny, organizator festiwali, pedagog. Od lat siedemdziesiątych związany z życiem teatralnym ­ jako reżyser, wykładowca w Zakładzie Teatru Instytutu Filologii Polskiej UJ i profesor na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Tam też założył specjalizację wokalno­aktorską i pierwszą w Polsce reżyserię teatru muzycznego. W latach 1975­1996 pełnił funkcję kierownika literackiego krakowskiej Opery i Operetki oraz p.o. dyrektora artystycznego (1995). Przez dziesięć lat (1980­1990) był też kierownikiem literackim Starego Teatru. Czynnie uczestniczy w znaczących wydarzeniach kulturalnych, między innymi jako dyrektor naczelny i artystyczny Festiwalu Mrożka (1990), dyrektor artystyczny Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), dyrektor 5. Festiwalu Teatrów Unii Europy (Kraków 1996), dyrektor programowy festiwalu "Kraków 2000", dyrektor artystyczny festiwalu "Dedykacje" (od 2004 roku, w cyklu dwuletnim). Jest członkiem Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie (od 2000), a także współgospodarzem "Krakowskiego Salonu Poezji" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (od 2002). Był dyrektorem Fundacji Państwowego Starego Teatru, był kierownikiem literackim Teatru Ewy Demarczyk (1986), konsultantem literackim i członkiem Rady Artystycznej Starego Teatru (1990­1996). Zasiadał w Radzie Artystycznej Opery Krakowskiej (2001­2004) i prezesował Stowarzyszeniu "Międzynarodowe sezony teatralne i baletowe" w Krakowie (2002­2004).

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program warsztatów obejmował będzie pracę nad wybranymi fragmentami sztuk, analizę teksów, przygotowanie monologów scenicznych, scen dialogowych i budowanie ról oraz relacji między postaciami. Działania warsztatowe dotyczyły będą pracy aktorskiej, ze wskazaniem na rolę reżysera przedstawienia. W ramach doskonalenia sztuki aktorskiej pod opieką artystyczną Mistrza młodzi aktorzy pracować będą nad plastyką ciała, emisją głosu, ruchem scenicznym. Ćwiczenia służyć będą rozwijaniu świadomości gestu jako elementu stylu, którego wyrażeniem jest także kostium i charakteryzacja. Istotnym elementem przygotowania merytorycznego uczestników oraz wyposażenia ich w niezbędną wiedzę dotyczącą podstaw historii i literatury będą wykłady merytoryczne i spotkania z pracownikami naukowymi oraz badaczami polskiej kultury i literatury. Literackim tematem 4. edycji materiałem do pracy młodych aktorów pod okiem Mistrza staną się teksty dramatów Sławomira Mrożka., który został patronem Sali Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie. To w jej murach odbyła się premiera ostatniego dramatu twórcy pt. "Karnawał czyli pierwsza żona Adama" z udziałem autora. Język jego dramatów pozornie prosty, w rzeczywistości pełen aluzji, stylizacji i prawd ukrytych w groteskowych dialogach stanowi dla aktora duże wyzwanie. Wymaga czujności, by nie popaść w przesadę, nie dać "ponieść się" satyrze i nie zagubić drugiego dna tekstu. W twórczości Sławomira Mrożka pod płaszczem subtelnego żartu kryje się bowiem bolesny obraz ludzkich wynaturzeń i absurdów wpisanych w funkcjonowanie społeczeństwa. S. Mrożek ­ dramatopisarz, prozaik, satyryk jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich pisarzy. Dzięki warsztatom poznamy jego wszechstronny talent, przeanalizujemy tragikomiczne spotkania bohatera ze światem, tęsknotę za transcendencją. Materiałem literackim będą m.in. fragmenty

2018 rok, to rok jubileuszowy ­ 100­lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W oparciu o „Wyzwolenie” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego podejmiemy temat wolności. Autor po wystawieniu „Wesela” w 1901 otrzymał wieniec z liczbą 44, która miała być symbolem czwartego wieszcza narodowego. Wyspiański odpowiedział na to publiczności „Wyzwoleniem”, którego głównym bohaterem uczynił Konrada, postać z „Dziadów” Adama Mickiewicza. Motywem warsztatów będzie cytat z utworu: „I trzeba wiedzieć, że jeśli są rzeczy, które ode mnie zależeć powinny, to grzechem jest pytać się o nie innych i żądać ich od innych.” Miejsce i środowisko, w jakim wychował się Wyspiański, w znacznej mierze ukształtowało jego sposób myślenia i wyobraźnię artystyczną, dlatego cześć merytoryczna warsztatów powierzona będzie prof. Józefowi Opalskiemu z Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 6. edycja warsztatów pn. „Przyśniło mi się tylko kilka pytań w grobie…” w 2019 r. poświęcona będzie twórczości wybitnego poety romantycznego, dramaturga, filozofa­wizjonera Juliusza Słowackiego i problematyce poruszanej w okresie polskiego romantyzmu. W roku 180. rocznicy wydania „Balladyny” i napisania przez poetę „Mazepy” odbędą się warsztaty poświęcone twórczości Juliusza Słowackiego i problematyce poruszanej przez artystę w okresie polskiego romantyzmu. Materiałem literackim przeznaczonym do analizy będą dramaty utrzymane w różnych konwencjach: historycznych („Mazepa”, „Horsztyński”), legendarno­baśniowych („Balladyna”), symboliczno­ mistycznych („Ksiądz Marek”), jak również wielki dramat metafizyczno­polityczny „Kordian” oraz wybrane wiersze poety. Do wykładu i rozmowy o Słowackim zaprosimy prof. Krzysztofa Rutkowskiego­ historyka literatury romantycznej, dziennikarza, tłumacza i eseistę.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Cena: 1 500 zł

Uczestnicy poprzednich edycji: 1 300 zł

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Memoria est vis magna. Warsztaty mistrzowskie Andrzeja Seweryna ” (ID 1294) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.