26.09.2017 - 28.10.2017

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego KALENDARZ AUTORSKI 2018- "DOM"

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Inne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.lp.poznan.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

"Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi "DOM". Wieloznaczność pojęcia stwarza możliwość jego różnorakiego rozumienia. Temat może być rozpatrywany w rozmaitych aspektach. W towarzystwie dodatkowych słów nabiera zupełnie innych znaczeń. Przykłady: dom rodzinny, dom poprawczy, dom modlitwy, dom publiczny, dom starców, dom kultury, wariatów, mieszkanie, twierdza, azyl, schronienie, dzieło architektury itp." - prof. Eugeniusz Skorwider - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Przedmiotem konkursu jest projekt wybranych kart kalendarza autorskiego na 2018 rok zrealizowany w oparciu o dowolną technike graficzną oraz z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych.

ORGANIZATOR

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Adres: ul. Junikowska 35

60-163 Poznań

Tel.: +48.61.8684868

e-mail: sekretariat@lp.poznan.pl

www: http://www.lp.poznan.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Ogólnopolski Konkurs Projektowy KALENDARZ AUTORSKI ma na celu:

- realizację złożonego zadania projektowego, stanowiącego poważne wyzwanie artystyczne

- stworzenie mozliwości prezentacji różnych postaw i zdolności kreacynych uczniów oraz prowadzących ich nauczycieli

- opracowanie wydawnictwa pokonkursowego, będącego kompilacją projektów zrealizowanych w pracowniach projektowych Liceów Plastycznych w Polsce

- aktywizację i integrację środowiska

Prace powinny uwzględniać kreatywność projektową, szczególnie w obszarze Typografii ( projekt grafiki i projekt kalendarium), z zachowaniem zasad czytelności w budowie kalendarium użytkowego oraz charakteryzować się różnorodnością technik realizacyjnych, nowatorskim rozwiązaniem formy w zakresie skojarzeń i przekazu treści.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Eugeniusz Skorwider - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

prof. Lex Drewiński - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

prof. Sławomir Kosmyka - Akademia Sztuk pięknych w Łodzi

sekretarz - Mariola Pieprzyk - Liceum Plastyczne w Poznaniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Technikę prac wybierają autorzy. Prace lub ich część nie mogą być zgłaszanie do innych konkursów. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę wybór i sposób interpretacji tematu, koncepcję graficzną i typograficzną oraz właściwy dobór środków artystycznego wyrazu. Prace należy nadsyłać w formie wydruków wielkoformatowych naklejonych na tekturę o grubości 1,5 - 2mm oraz dołączyć na płycie CD o parametrach: zapis każdej karty kalendarza w pliku o formacie TIFF, CMYK, 300dpi, skala 1:1, format 310x310mm z uwzględnieniem szerokości spadu - 3mm.

Każdy z uczestników może nadesłać wybrany zestaw projektów kalendarza autorskiego w formacie 310x310mm skaładajuącego się z 3 kart oraz strony tytułowej:

zestaw 1 - styczeń, maj, erzesień + karta tytułowa

zestaw 2 - luty, czerwiec, październik + karta tytułowa

zestaw 3 - marzec, lipiec, listopad + Karta tytułowa

zestaw 4 - kwiecień, sieprień, grudzień + karta tytułowa

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Prace należy opatrzyć 6 cyfrowym GODŁEM oraz dołączyć do nich kartę zgłoszenia projektu ( dostępną na naszej stronie internetowej). Autor oraz nauczyciel ponoszą pełną odpowiedzialność za czytelność i prawidłowy opis pracy. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenie jury. Prace zostaną odesłane zgodnie z deklaracja na karcie zgłoszeniowej. Prace należy nadsyłać do dnia 28 października 2017 (decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłanie po tym terminie nie będą oceniane przez jury i zostaną odesłanie na koszt nadawcy.

Jury ogłosi swój werdykt do końca listopada 2017r. Organizator dokona wyboru nadesłanych projektów do realizacji (druku) kalendarza. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróznienia. Wybrane przez organizatorów karty kalendarza stworzą "Kalendarz prac laureatów konkursu na rok 2018", który będzie wydany przez Liceum Plastyczne w Poznaniu i rozprowadzany przez organizatora konkursu. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplom uczestnictwa. Prawa autorskie zwycięskich prac przechodzą w całości na organizatora konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego KALENDARZ AUTORSKI 2018- "DOM"” (ID 1297) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.