14.05.2018 - 18.05.2018

IV Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych

Miejscowość Wydarzenia: Koszęcin

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Taniec ludowy i charakterystyczny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.osblodz.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych zwany dalej Festiwalem ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów ogólnokształcących szkół baletowych.

Organizatorami Festiwalu są: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Festiwal obejmują jeden etap, w którym:

a) w kategorii polskie tańce narodowe obowiązuje wykonanie w formie scenicznej co najmniej dwóch polskich tańców narodowych. W układzie należy wykorzystać elementy i figury prezentowanego tańca w formie właściwej dla jego stylu tanecznego, charakteru i muzyki.

b) w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego obowiązuje wykonanie co najmniej jednego układu choreograficznego w dowolnej technice tańca nawiązującego w stylu do polskiego folkloru tanecznego.

Każda ze szkół zobowiązana jest zaprezentować, co najmniej dwa różne tańce narodowe w kategorii polskie tańce narodowe (minimum jeden duet i minimum jeden taniec zespołowy). Każda ze szkół zobowiązana jest w ramach programu Festiwalu do prezentacji, co najmniej jednego układu choreograficznego do muzyki kompozytora wybranego przez Jury poprzedniej edycji Festiwalu – Stanisława Moniuszki.

ORGANIZATOR

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Adres: ul. Wrocławska 3/5

91-052 Łódź-Bałuty

Tel.: +48.42.6131020

e-mail: sekretariat_baletowa@idsl.pl

www: http://www.osblodz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Zamkowa 3

42-286 Koszęcin

CELE WYDARZENIA

Festiwal ma na celu:

a) propagowanie polskiej, ludowej kultury tanecznej, polskich tańców narodowych oraz twórczości wybitnych polskich kompozytorów nawiązujących do polskiego folkloru,

b) promowanie twórczości Stanisława Moniuszki,

c) rozwijanie i promowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych uczniów,

d) umożliwienie nauczycielom zaprezentowania osiągnięć w zakresie nauczania tańca i stworzenie możliwości ich porównania.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie klas III-VIII ogólnokształcących szkół baletowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

14 maja 2018 r. – poniedziałek

12.00 – 13.00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

15.45 – 18.30 Próby sceniczne uczestników w kategorii polskie tańce narodowe

19.00 Inauguracja festiwalu

15 maja 2018 r. - wtorek

8.45- 10.15 Lekcje – rozgrzewki

9.00 Spotkanie Jury

11.00 – 14.00 Prezentacja sceniczna uczestników w kategorii polskie tańce narodowe

14.00 Obrady Jury

17.00 – 20.00 Próby sceniczne uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego

16 maja 2018 r. – środa

8.45- 10.15 Lekcje – rozgrzewki

15.00 – 18.00 Prezentacja sceniczna uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego

18.00 Obrady Jury

17 maja 2018 r. – czwartek

10.00 – 12.00 Spotkanie podsumowujące

12.00 – 13.00 Lekcje – rozgrzewki

13.00 – 14.00 Próby sceniczne laureatów i wyróżnionych

15.00 Spotkanie Jury

16.00 Koncert galowy festiwalu

18.00 Bankiet pożegnalny

18 maja 2018 r. – piątek Wyjazd uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy przyjeżdżają na Festiwal na koszt własny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, sale do prób i scenę na prezentację.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych” (ID 1301) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.