23.11.2017 - 26.11.2017

XXV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu

Miejscowość Wydarzenia: Sochaczew

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

W 2017r. odbędzie się XXV jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. Na Festiwal składają się recitale w wykonaniu członków jury, przesłuchania konkursowe i koncerty laureatów. Międzynarodowe Jury pracuje pod przewodnictwem prof. Jana Kadłubiskiego (Polska). Uczestnicy występują w kategoriach repertuarowych, nie wiekowych, co wyróżnia ten konkurs spośród innych propozycji.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Adres: ul. Bartosza Głowackiego 2

96-500 Sochaczew

Tel.: +48.46.8622962

e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl

www: http://www.muzyczna.e-sochaczew.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Festiwalu jest kultywowanie muzyki Fryderyka Chopina, rozwijanie zainteresowania twórczością Fr. Chopina u dzieci i młodzieży, wspieranie, utrwalanie i udostępnianie wiedzy o życiu i twórczości kompozytora, danie możliwości konsultacji merytorycznych z autorytetami, najwyższej klasy pedagogami (członkowie Jury), wspieranie i promowanie najbardziej uzdolnionych muzycznie uczniów, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej młodzieży i ich pedagogów z różnych krajów, wspieranie młodych uczestników Festiwalu w nabieraniu doświadczeń.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jan Kadłubiski (UMFC Warszawa) przewodniczący

Andrzej Dutkiewicz (UMFC Warszawa)

Dorian Leljak (Academy of Art Serbia/Chorwacja)

Murray McLachlan (Chetam’s School of Music Mancheste, Wielka Brytania)

Marco Scolastra (Włochy)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Każdy z uczestników wybiera program spośród podanych niżej czterech zakresów repertuarowych zgodnie z poziomem swego zaawansowania (bez podziału na grupy wiekowe).

I Zakres repertuarowy

po jednym z następujących utworów J.S.Bacha i F.Chopina:

1. J.S. Bach: Menuet c-moll (Suita Francuska c-moll); Menuet G-dur (Łatwe Utwory nr 1); Preludium d-moll (Małe Preludia nr 5)

2. F. Chopin: Polonez dziecięcy g- moll, B- dur, As-dur (Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Poloneza As-dur)

II Zakres repertuarowy

po jednym z 2 grup następujących utworów J.S. Bacha i F. Chopina:

1. J. S. Bach: Inwencja 2 lub 3 głosowa albo F. Chopin: Fuga a-moll (Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Fugi a-moll F. Chopina)

2. F.Chopin (wyd. I.J. Paderewski): Nokturn c-moll op.posth.; Nokturn cis-moll op.posth.; Mazurek F-dur op.68 nr 3; Mazurek cis-moll op.6 nr 2; Mazurek B-dur op.posth. nr 56; Kontredans; Cantabile; Largo; Feuille d’Album; Walc a-moll op. pośm.; Walc E-dur op.pośm. (wyd PWM, Dwa zapomniane Walce).

III Zakres repertuarowy

1. J.S. Bach: Preludium i Fuga z I lub z II tomu DWK (wyd. URTEXT)

2. F. Chopin: 2 różne formy spośród następujących utworów: Walce; Nokturny; Mazurki; Impromptus;3 Ecossaises op. 72; Rondo c-moll op.1; Etiudy op.10; op. 25; 3 Etiudy z Méthode des Méthodes (Trois Nouvelles Études); Polonezy (z wyłączeniem 4 wielkich Polonezów)

IV Zakres repertuarowy

1. J.S. Bach: Preludium i Fuga z I lub z II tomu DWK (wyd. URTEXT)

2. F. Chopin: 2 Etiudy z op. 10 lub z op.25; 3. F. Chopin – 1 utwór spośród następujących: Ballady; Scherza; Polonezy: As-dur, op.53; fis-moll, op. 44; Tarantella op. 43; Bolero op.19; Berceuse op. 57; Variations brillantes op. 12 „Je vends des Scapulaires”

UWAGA: programy czterech Zakresów powinny być wykonane z pamięci

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplomy Uczestnictwa

2. Laureaci otrzymają dodatkowo Dyplomy Wyróżnienia i nagrody rzeczowe

3. Program Koncertu Laureatów ustala Jury Festiwalu

4. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne

5. Laureaci zobowiązani są ponadto do udziału w Koncertach organizowanych w dniu 12 listopada 2017 r. w warszawskich salach koncertowych i w domu urodzenia Fr. Chopina w Żelazowej Woli.

6. Pedagodzy i Uczestnicy XXV Festiwalu mają możliwość konsultacji z Jurorami Festiwalu bezpośrednio po ogłoszeniu listy Laureatów (pożądane jest przy tym dysponowanie materiałem nutowym)

7. Jury dokonuje wyboru Laureatów po wysłuchaniu uczestników wszystkich czterech zakresów repertuarowych.

8. Listę zakwalifikowanych uczestników oraz orientacyjne terminy występu będzie można sprawdzić na stronie internetowej www.muzyczna.e-sochaczew.pl w zakładce Konkursy i Festiwale

9. Próby uczestników odbywać się będą po telefonicznym ustaleniu z organizatorem tel. 46 862 29 62.

10. Wszyscy uczestnicy powinni być do dyspozycji Jury na godzinę przed terminem swojego występu.

11. Przesłuchania uczestników oraz Koncert Laureatów mogą być nieodpłatnie transmitowane przez radio i TV oraz fotografowane dla celów prasowych i promocji Festiwalu.

12. Koszty podróży oraz pobytu w Sochaczewie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Karty zgłoszeń (do pobrania na stronie www.muzyczna.e-sochaczew.pl ) wraz z dowodem wpłaty na konto 11 1010 1010 0101 0013 9130 0000 w wysokości 150 PLN od uczestnika należy nadsyłać do dnia 31.X. 2017 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fr. Chopina

96-500 Sochaczew, ul. Głowackiego 2.

tel. 46 862 29 62, fax 468622970 e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl

Uwaga: w razie rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XXV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu” (ID 1308) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.