30.04.2018 - 30.05.2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT „K-DRON W ŚWIECIE FORM”/ „K-DRON I POLSKA INNOWACYJNA”

Miejscowość Wydarzenia: Kościelec

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.plastyk-koscielec.pl

Ogólnopolski Konkurs na Plakat pt: „K-dron i Polska innowacyjna”/ „K-dron – w świecie form” jest konkursem jednorazowym, skierowanym do uczniów średnich szkół plastycznych z całej Polski. K-Dron to figura geometryczna wymyślona i opatentowana przez polskiego artystę, ilustratora i scenografa – Janusza Kapustę w 1985 r. Jest to figura uniwersalna w swoim kształcie, którą można stosować z powodzeniem w różnych dziedzinach życia. Tematy konkursu i poznanie idei K-Dronu ma zachęcić uczniów do poszukiwań w świecie form poprzez poznanie twórczości wybitnego polskiego artysty- Janusza Kapusty. Wyjątkowa aktywność artystyczna tego twórcy powinna stać się wzorem własnych postaw artystycznych uczestników konkursu i służyć wzbogaceniu środków wypowiedzi plastycznej.

ORGANIZATOR

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

Adres: ul. Długa 1

62-604 Kościelec

Tel.: +48.63.2622900

e-mail: sekretariat@plastyk-koscielec.pl

www: http://www.plastyk-koscielec.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Stworzenie płaszczyzny do porównania różnych tradycji szkolnych w nauczaniu sztuki plakatu.2. Inspirowanie i motywowanie młodzieży do pogłębionej refleksji twórczej.3. Dbanie o rangę plakatu w przestrzeni publicznej.4. Wymiana doświadczeń szkół w zakresie działań projektowych. 5. Stworzenie uczniom możliwości rozwoju poprzez poznanie K-Dronu, który jest powszechnie traktowany jako wyjątkowy wynalazek z pogranicza sztuki i nauki. 6. Popularyzowanie idei K-Dronu. 7. Promocja działań szkolnictwa artystycznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury w składzie Przewodniczący: Janusz Kapusta – grafik, twórca K-dronu Członkowie: prof. Elżbieta Banecka - grafik, ASP Warszawa, laureatka ponad 50 prestiżowych nagród polskich i międzynarodowych, Wiesław Rosocha - grafik, niezależny twórca plakatów, laureat prestiżowych nagród, w tym Srebrnego Medalu XX Międzynarodowego Biennale Polskiego Plakatu w Katowicach i Złotego Medalu na VI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lahti. Komisarz: Krzysztof Pawlak - dyrektor PLSP w Kościelcu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Termin przyjmowania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury.2. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 30 maja 2018 r.3. Otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi 19 czerwca 2018 r.

Nagrody 1. Jury przyzna regulaminowe nagrody: I nagrodę – Grand Prix II i III nagrodę oraz wyróżnienia Jury może zadecydować o przyznaniu Nagrody Specjalnej. 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 3. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa 1. Liczba zgłoszonych przez uczestnika prac nie jest ograniczona. 2. Przyjęte będą wyłącznie pojedyncze plakaty (nie będą brane pod uwagę zestawy plakatów). 3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, a plakaty powinny zostać wydrukowane i naklejone na podkład pcv grubości 3mm. 4. Organizatorzy dopuszczą do oceny tylko plakaty w formacie 500 × 700 mm. 5. Nadsyłane plakaty powinny mieć naklejoną na odwrocie wypełnioną czytelnie etykietkę z godłem (kodem składającym się z trzech liter i czterech cyfr). W przypadku zgłoszenia kilku prac przez jednego autora, każda praca musi być opatrzona osobnym godłem. 6. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem i zawierającą kartę zgłoszenia oraz opisaną płytę CD z cyfrowym zapisem do katalogu pracy zmniejszonej tak, by dłuższy bok miał 297 mm, w formacie tiff, CMYK, 300 dpi. 7. Szkoła wysyłająca większą liczbę plakatów może załączyć jedną zbiorczą płytę CD z pracami w zaklejonej kopercie (wraz z kartami zgłoszeń) opisanej wszystkimi godłami. Nazwa pliku musi być zapisana według schematu: miasto_szkoła_nazwisko_imię_godło 8. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ plakaty zniszczone nie będą zakwalifikowane. 9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu Ul. Długa 1 62-604 Kościelec z dopiskiem „K-dron” 10. Prace konkursowe mogą zostać odesłane na koszt uczestników po zakończeniu wystawy.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT „K-DRON W ŚWIECIE FORM”/ „K-DRON I POLSKA INNOWACYJNA”” (ID 1310) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.