23.02.2018 - 30.03.2018

VII Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe poszukiwania w sztuce "Niepodległośc=Wolnośc"

Miejscowość Wydarzenia: Łódź

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia, Malarstwo, Podstwy projektowania, Rysunek, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.plastyklodz.pl

Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. Wybrane akty odzyskania niepodległości upamiętniane są jako święta narodowe, np.: 11 listopada (Święto Niepodległości) – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku; 4 lipca (Dzień Niepodległości) – rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku.

W 2018 roku przypada rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów ziem polskich przez Rosję, Prusy i Austrię w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Nie tylko nasz kraj przeżywał tak wspaniałe i donośne chwile. Wiele krajów w Europie i na Świecie odzyskiwało swoją suwerenność i niepodległość. Prawdziwa wolność dla jednostki ludzkiej i jej ojczyzny jest pojęciem i odczuciem zrozumiałym w aspekcie międzynarodowym dla każdego. Uczcijmy to wydarzenie najważniejsze dla nas i naszych krajów. "Niepodległość = Wolność".

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą. Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury:

Przewodniczący Jury: prof. Sławomir Iwański – Profesor Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wiceprzewodniczący Jury: prof. Piotr Karczewski – Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Członkowie jury:

1. prof. ASP Sławomir Kosmynka - Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej

2. Pavel Noga – kierownik pracowni projektowania graficznego - katedra grafiki i rysunku - Uniwersytet w Ostrawie, (Czechy).

3. Alexander Shantarovich – Dyrektor Mińskiego Kolegium Państwowego Sztuk Plastycznych im. A. K. Glebova.” – Mińsk Republika Białorusi.

4. Grzegorz Kalinowski – Kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Honorowi członkowie jury:

1. Alves Soares Rui Miguel – Rotary Club (Portugalia).

2. Andrzej Jaskólski – Prezes Allmendinger Sp. z o.o. Łódź.

3. Henryk Dudek - Prezydent Rotary Club Łódź.

4. Grégoire Brault, Dyrektor Alliance Française Łódź, Delegat Alliance Française w Polsce

5. dr Machlański Piotr - Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Warunki konkursu dla szkół średnich:

1. Prace będą oceniane w kategoriach dla szkół średnich:

- rysunek,

- malarstwo,

- grafika warsztatowa,

- fotografia,

- plakat

2. Rozmiary prac dla szkół średnich:

- rysunek i malarstwo - minimalny format A3,

- grafika warsztatowa, fotografia - minimalny format A3,

- plakat – format minimalny A3,

Dla uczniów szkół średnich: Każda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. ( Załącznik 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa).

Warunki konkursu dla studentów uczelni artystycznych:

1. Prace będą oceniane w kategorii dla studentów uczelni artystycznych: plakat

2. Rozmiary prac dla studentów uczelni wyższych:

a) format minimalny B2.

Dla studentów: Każda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko, rok studiów, wydział, pracownia, imię, nazwisko i tytuł wykładowcy, nazwę i adres uczelni. ( Załącznik 2 - Karta zgłoszenia uczestnictwa).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego a w kategorii plakat również do wszystkich studentów uczelni artystycznych z kraju i z zagranicy.

Warunki ogólne:

a) Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

b) Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace.

c) Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników konkursu.

Prace należy przesłać na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego 14, 91-112, Łódź

Termin nadsyłania prac: 23.02.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe poszukiwania w sztuce "Niepodległośc=Wolnośc"” (ID 1317) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.