13.04.2017 - 31.12.2017

Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie.

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Aktorstwo

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych, Inni

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: https://www.facebook.com/teatralnewarsztatyaktorskie/

Głównym celem zadania jest rozwój artystyczny absolwentów szkół teatralnych, którzy wybrali teatr jako główny cel uprawiania zawodu aktora. Aktorstwo sceniczne wymaga specyficznego warsztatu, szczególnych sprawności a wreszcie aktywnej gotowości do samodzielnego uczestniczenia w procesie twórczym, szczególnie w okresie prób. Doświadczenie pokazuje, że wielu, również utalentowanych, absolwentów w zetknięciu się z pracą profesjonalnego zespołu teatralnego, wykazuje dość poważne mankamenty natury zarówno warsztatowej jak i metody pracy nad rolą, które stają się barierą utrudniającą właściwy udział w pracy artystycznej. Program "Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie" ma na celu dokształcanie w zakresie warsztatu zawodowego absolwentów szkół teatralnych, w trybie warsztatów z wybitnymi specjalistami i artystami.

ORGANIZATOR

Teatr Współczesny w Warszawie

Adres: Mokotowska 13

00-640 Warszawa

Tel.: +48.22.8251352

e-mail: wspolczesny@wspolczesny.pl

www: www.wspolczesny.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem naszym jest, aby po ukończeniu całego cyklu, artyści mieli nie tylko lepszy warsztat, ale świadomość różnych dróg, którymi można podążać w rozwoju artystycznym i poczucie indywidualnej odpowiedzialności każdego za uprawiany zawód i wspólnej - za jakość polskiego teatru. Liczymy też, że uda się wyposażyć w niezbędne instrumentarium i metody pracy nad własnym rozwojem.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

 • Maciej Englert(nadzór merytoryczny nad całością programu, prowadzący warsztaty): absolwent PWST w Warszawie,aktor, reżyser, pedagog.1976–79 Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie, od 1981 roku dyrektor Teatru Współczesnego wWarszawie.Wielokrotny nagradzany za reżyserię: V Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatr TVP "Dwa Teatry"nagroda za reżyserię spektaklu "Wniebowstąpienie" Tadeusza Konwickiego, Feliks Warszawski nagroda zaspektakl "To idzie młodoś ć", VII Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji "Dwa Teatry" nagrodaza reżyserię spektaklu telewizyjnego "Rozmowy z katem" ; i wiele innych.Przygotował adaptacje i wyreżyserował takie klasyki światowej i polskiej literatury jak "Mistrz iMałgorzata" M. Bułhakowa (1987) , czy "Proces "F . Kafki (2008), a także "Wniebowstąpienie" TadeuszaKonwickiego (2002).Znany z wielkiego nacisku jaki kładzie w pracy reżyserskiej na prowadzenie dialogu i grę zespołową.Prowadził warsztaty aktorskie na podstawie tekstu "Fantazy" ze studentami AT w Warszawie, zestudentami reżyserii AT w Warszawie prowadził Kursy mistrzowskie na podstawie tekstu "Hamlet"; dlastudentów wydziału aktorskiego PWST w Krakowie prowadził Kursy mistrzowskie.
 • Jurij A. Vasiljev (Yury Vasilyev)(prowadzący warsztaty); studiował dramat w Instytucie Teatru , Muzyki i Sztuki Filmowej wLeningradzie. Został dyrektorem własnego teatru w Lenningradzie i uzyskał doktorat: "Fonetyka ,Mówienie na scenie i Recytacja ". Od 1976 roku jest wykładowcą , później profesorem w InstytucieTeatru , Muzyki i Sztuki Filmowej (obecnie Akademia Teatralna St.Petersburg). W Akademii Petersburskiejjest jednym z sześciu dziekanów i jako taki odpowiedzialny jest za kształcenie ustawiczne nauczycieliakademickich , którzy specjalizują się w sztukach teatralnych , reżyserów teatralnych , aktorów itwórców teatralnych. Dodatkowa praca pedagogiczna Jurij Vasiljev obejmuje "Interstudio" i "Szkołę dlaDramatu Rosyjskiego" w Petersburgu , a także , od 1993 roku, Letnią Akademię w Haus Urbana wTrstěnice / Czechy. Jako znany specjalista od głosu i języka Jurij Vasiljev napisał cztery książki o TeatrzePedagogiki: "Rozwój Aktorskiej skali głosu" (1981) , "Głos i Język szkolenia" (1996), "Ćwiczenia dlaMówienie na scenie" (1997), oraz "Wyobraźnia RuchVoice" (2000). Pracował w różnych instytutach i uczelniach teatralnych m.in. w Zurychu, Hamburgu,Lipsku, Nowym Jorku, Helsinkach; każdego roku prowadzi seminaria i warsztaty w Niemczech, Rosji,Czechach i Szwajcarii.
 • Janusz Sieniawski - Szermierz, trener, jeździec, aktor, konsultant filmowy i teatralny. Profesjonalista i praktyk w swoimzawodzie.Jest choreografem i trenerem scen fechtunkowych w polskich superprodukcjach „Ogniem i mieczem” i „Bitwa Warszawska 1920”, i spektaklach teatralnych. W teatrze zajmuje się również ruchem scenicznym,a także pracą z aktorami nad świadomością ciała, naturalnością ruchu, nie tylko przy ustawianiu scenpojedynków.Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanegoze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwegodo spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoStrona 6 / 20B.3. Informacje na temat osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem oraz organizacjęzadania (funkcja, zakres obowiązków, doświadczenie zawodowe)Współpracował z naukowcami, i wybitnymi szermierzami, szkoleniowcami: Wojciechem Zabłockim,Andrzejem Przeździeckim, Markiem Poznańskim, Marianem Sypniewskim. Był związany z OśrodkiemReprezentacyjnym Wojska Polskiego. Występował przed przedstawicielami europejskich rodzinkrólewskich, NATO i korpusu dyplomatycznego. Znawca europejskich traktatów szermierczych.Scenograf i autor wielu scenariuszy widowisk historycznych epoki napoleońskiej.Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład wniesiony w obszarze propagowania rekonstrukcjihistorycznej i zachowania dziedzictwa narodowego.Zajęcia prowadzi wspólnie ze swoimi synami Krzysztofem i Bartoszem Sieniawskimi.
 • Jarosław Tumidajski reżyser. Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest absolwentem Wydziału ReżyseriiDramatu krakowskiej PWST. Debiutował w 2004 roku podczas pierwszej edycji Intermedialnego ForumTeatru Baz@rt NOCNYM AUTOBUSEM Michała Walczaka. Spektakl wszedł później do repertuaruNarodowego Starego Teatru w Krakowie. Od sezonu 2016/2017 jest etatowym reżyserem TeatruWspółczesnego. Zrealizował między innymi: "Grupę Laokoona" Tadeusza Różewicza (Teatr Wybrzeże,2007), BARBARĘ RADZIWIŁŁÓWNĘ Z JAWORZNASZCZAKOWEJwg Michała Witkowskiego (Teatr Śląski wKatowicach, 2008), ŚWIĘTĄ JOANNĘ SZLACHTUZÓW Bertolta Brechta (Teatr Miejski w Gdyni, 2008 orazTeatr Nowy w Łodzi, 2011), "Disneyland" wg Stanisław DYGATA (Teatr Ludowy w Krakowie,2009), "Transatlnatyk"wg Witolda Gombrowicza (Wrocławski Teatr Współczesny, 2010), PANATADEUSZA wg Adama Mickiewicz (Teatr Wybrzeże, 2011), ZABÓJCĘ Aleksandra Mołczanowa (TeatrLudowy w Krakowie, 2013), PROCES 2.0 wg Franza Kafki (Teatr im. Solskiego w Tarnowie, 2014),KREACJĘ Ireneusza Iredyńskiego (Teatr Wybrzeże, 2016), BUCHAREST CALLING (Teatr Współczesny wWarszawie, 2016). Jego najnowszą premierą są UWIEDZENI na podstawie tekstów Franciszka Bohomolcai Aleksandra Fredry. Ma także doświadczenie w pracy edukacyjnej – w roku 2015 zrealizował zestudentami wydziału lalkarskiego PWST w Krakowie (Filia we Wrocławiu) SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY wgPatricka Nessa. Jest dwukrotnym zdobywcą Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego –za reżyserię G®UPY LAOKOONA (2008) oraz za reżyserię ONYCH i ŚWIĘTEJ JOANNY SZLACHTUZÓW(2009). Laureat nagrody na XII Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia za reżyserię CZERWONYCH KOMETAndreasa Sautera i Bernharda Studlara w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie (2008).
 • Weronika Pelczyńska (prowadząca warsztaty); absolwentka Eksperymentalnej Akademii Tańca Współczesnego SEAD wSalzburgu i Politechniki Warszawskiej. Stypendystka programu DanceWeb 2013 (ImpulsTanz) oraz CarteBlanche 2013 (Modul Dance). Jest tancerką z międzynarodowym doświadczeniem scenicznym:współpracowała z Marią Stokłosą (Fundacja Burdąg), Małgorzatą Haduch (Unfinnished Company). Zagranicą pracowała z takimi artystami, jak Matej Kejžar (Bodhi Project), Stephanie Thiersch (MouvoirCompany), Johannes Wieland(Staatstheater Kassel), Davis Freeman (Random Scream Company), RafaëleGiovanola i Rainald Endrass (Cocoon Dance Company), Jozef Frucek i Linda Kapetanea (RootlessrootCompany), czy z Samuel Mathieu (Cie Samuel Mathieu). Autorka wielu choreografii do spektakliteatralnych w Teatrze Narodowym, Teatrze Studio, Teatrze Współczesnym. Jest członkinią grupyCENTRUM W RUCHU, przestrzeni dla sztuk performatywnych w Warszawie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

 • Kurs mistrzowski z Maciejem Englertem1. „Dialog – partner, myśl, słowo, emocja, sprawa. Paradoks aktorstwa.”Zajęcia poświęcone technikom dialogu i budowania roli, na bazie funkcji postaci w dramacie.2. „Relacje – widz, partner, przestrzeń sceny.”Zajęcia z budowania właściwych relacji w scenach wieloosobowych i zbiorowych, Budowa ról na baziescen, w których są tylko uczestnikiem zdarzeń. Gra spojrzeń i dialog bez słów.Praca nad rolą wymaga od aktora całościowej wizji swojej roli w spektaklu oraz umiejętności pracy zinnymi aktorami, wiedzy o czym ma być spektakl i umiejętności prowadzenia postaci, żeby treść tę za jejpomocą przekazać. Wymaga to umiejętnego stawiania zadań przed aktorem, nie ograniczającjednocześnie jego ekspresji twórczej.
 • Kurs mistrzowski z Jurij A. Vasiljevem opracowałon niekonwencjonalną i innowacyjną metodęuczenia się, która opiera się na idei: że ruch wynika z doświadczenia zmysłowego, a dźwięk jest tylkonaturalną konsekwencją. Praca profesora z aktorami nawiązuje do wielkiej tradycji Stanisławskiego,Meyerholda i Czechowa, jednak wszystkie etiudy wykorzystywane w warsztatach są autorstwaJ.A.Vasilieva. Punktem wyjścia do pracy nad rolą jest zawsze indywidualne podejście reżysera dokażdego aktora, i to oddziaływanie pomiędzy aktorem i reżyserem sprawia, że pomysł przybiera formę, akoncepcja" mise en scene " się rozwija. Kurs oferuje nie tylko trening ciała i głosu, ale także intensywnykurs aktorstwa. Celem jest zawsze szczere odkrycie roli w ramach każdej jednostki, a nie wedługustalonej roli wzorca. Ponieważ emocje, ruch i głos nie mogą być oddzielone od siebie, ćwiczenia zawszeobejmują wszystkie trzy aspekty jednocześnie.2.Zajęcia specjalistyczne.
 • Warsztaty z Weroniką Pelczyńską - "Taniec współczesny, ciało warsztat" praca nad ruchem scenicznym poprzez elementy tańca współczesnego,improwizacji i koordynacji ruchowej. Ćwiczenia te mają na celu zyskanie świadomości ciała,Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanegoze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwegodo spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoStrona 5 / 20wypracowanie narzędzi, które mają pomóc w budowaniu roli, która obok słowa i psychologii składa się zsylwetki gestycznej aktoraw ruchu.
 • "Koordynacja, szermierkadialog"– Janusz Sieniawski . "Koordynacja, szermierka dialog" – Janusz Sieniawski wraz z synami warsztaty. Warsztat I. Seminaria dotyczące rodzajów i sposobów wykorzystania broni białej w warunkach scenicznych. Warsztaty szermierka jako przekraczanie osobistej przestrzeni partnera na scenie. Ukazywanie relacji za pomocą scen walki. Pokonywanie dystansu naturalnej hierarchiczności opartej na starszeństwie w zespole teatralnym, ułatwiające współtworzenie na równych warunkach i współodpowiedzialność za całokształt spektaklu (aktorzy, reżyserzy). Warsztat II. wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności technicznych w pracy z tekstem dramatycznym: Dialogiczność w myśleniu o ruchu.
 • Warsztaty z Jarosławem Tumidajskim - Praca nad rolą i dialogiem w różnych odmianach dramaturgii współczesnej. Bogactwo współczesnej dramaturgii sprawia, że coraz trudniej się w niej odnaleź ć, c zęsto też okazujesię, że klasyczne, rozpoznane już środki aktorskie nie wystarczają, by pozwolić jej w pełni wybrzmieć nascenie. Te zajęcia mają przygotować aktorów na spotkania z dramaturgią współczesną i usamodzielnićich w pracy z taką materią. Bo w dzisiejszym teatrze nadal najważniejszy jest aktor – twórczy i samodzielny.
 • Warsztat z Borysem Szycem - Warsztaty z Borysem Szycem. Praca na tekście Williama Shkespeare'a "Hamlet".

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia warsztatowo – studyjne dla aktorów z udokumentowanym stażem scenicznym. Program warsztatów zawiera szereg obowiązkowych dla uczestników zajęć z pracy nad ruchem i wyrazistością ciała, metody operowania głosem, oraz szermierką jako formą aktywnego dialogu. Program warsztatów podzielony jest na dwie części. Warunkiem uczestniczenia jest obecność na wszystkich zajęciach w ramach przynajmniej jednej części. Zapraszamy aktorów zainteresowanych doskonaleniem warsztatu aktorstwa scenicznego (dużych scen), o nadsyłanie zgłoszeń do 3.05.2017 na adres studio@wspolczesny.pl. Zgłoszenie powinno zawierać CV, 3 zdjęcia, ewentualnie demo. Wybrane osoby otrzymają drogą e-mailową zaproszenie na przesłuchania, tekst do przygotowania oraz szczegółowy terminarz warsztatów.

Przesłuchania odbędą się w dniach 16-18.V.2017I część warsztatów będzie odbywała się od 5.VI do 4.VII.2017

 • 5-13.VI. Maciej Englert Dialog, a budowa roli - „Dialog – partner, myśl, słowo, emocja, sprawa. Paradoks aktorstwa.”
 • 17-22.VI Jurij Vasiljev "Doświadczenie zmysłowe - ruch -dźwięk."
 • 23.VI. -29.VI Janusz Sieniawski "Koordynacja, szermierka, dialog"
 • 30.VI-2.VII Borys Szyc "O warsztacie aktorskim"
 • 4.VII podsumowanie pierwszego etapu Maciej Englert

II część warsztatów będzie odbywała się od 21 października.

 • 4-10.XI. Weronika Pelczyńska "Taniec, ciało, warsztat"
 • 22.XI -3.XII Jarosalw Tumidajski "Praca nad rolą i dialogiem w różnych odmianach dramaturgii współczesnej".
 • 13 - 19.XI. Janusz Sieniawski "Dialogiczność w myśleniu o ruchu."
 • 6.XII - 16.XII. Maciej Englert "Relacje – widz, partner, przestrzeń sceny.”

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie.” (ID 1332) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.