04.02.2018 - 09.02.2018

XIII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”

Miejscowość Wydarzenia: Sanok

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Kursy, Forum, Seminaria

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://forum.interpiano.pl/

XIII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” trwać będzie od 04.02.–09.02.2016 r. Odbędzie się głównie w Sanoku, a dodatkowe koncerty edukacyjne obejmą inne miasta Polski i Słowacji. MFP to kompleksowa oferta edukacyjna gromadząca młodych pianistów z całego świata, umożliwiająca wszechstronny rozwój artystyczny pod okiem wybitnych Mistrzów. Podczas XIII edycji odbędą się:

 • lekcje indywidualne i pokazowe
 • wykłady tematyczne
 • kursy specjalistyczne
 • seminaria
 • warsztat mistrzowski
 • koncerty edukacyjne – seria wieczorów recitalowosymfonicznych
 • konkurs o 3 prestiżowe nagrody „Złoty Parnas 2018” i inne wyróżnienia XIII MFP.

Ważną c zęścią Forum są koncerty edukacyjne służące doskonaleniu warsztatu pianistycznego i kreowaniu osobowości artystycznej młodego muzyka. Dodatkowe atrakcje MFP stanowić będą konsultacje medyczne, ćwiczenia wzmacniające i relaksujące kręgosłup oraz aparat.

ORGANIZATOR

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

Adres: 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Tel.: +48.13.4640344

e-mail: fundacja@interpiano.pl

www: interpiano.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Mickiewicza 24

38-500 Sanok

CELE WYDARZENIA

Głównym celem XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” (MFP) jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji muzycznej i artystycznej dzięki osiągnięciu następujących celów szczegółowych:

1. Zapewnienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu i czerpanie wiedzy z doświadczeń zawodowych i kulturalnych najwyższej klasy pedagogów i autorytetów czyli Mistrzów Forum.

2. Zwiększenie umiejętności interpretacyjnych i technicznych młodych pianistów poprzez organizację:

 • 240 lekcji indywidualnych i pokazowych z Mistrzami Forum
 • 7 wykładów tematycznych
 • 4 kursów specjalistycznych
 • 1 warsztatu
 • 2 seminaria
 • 18 koncertów
 • 2 konkursów pianistycznych: „Złoty Parnas”, „Młody Wirtuoz” i innych wyróżnień XIII MFP.

3. Praktyczne wykorzystanie i publiczna prezentacja nabytych na Forum umiejętności poprzez udział wzorganizowanych koncertach edukacyjnych w kraju i zagranicą.

4. Promocja muzykowania zespołowego poprzez przygotowanie młodych solistów do koncertów z kwartetem i orkiestrą odbywających się podczas Forum.

5. Kształtowanie osobowości artystycznych i zwiększanie aktywności zawodowych poprzez nagrody w postaci koncertów i stypendiów edukacyjnych.

6. Podnoszenie kwalifikacji pedagogów fortepianu poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach pokazowychi indywidualnych swoich i innych uczniów, wymianę doświadczeń oraz udział w wykładach

7. Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz praktyczne umiejętności umożliwiające planowaniei kształtowanie własnej aktywności zawodowej.

8. Trwałe uzupełnienie oferty doszkalania artystycznego o cykliczne wydarzenie zawierające: kursy,lekcje i koncerty.

9. Wymiana doświadczeń pomiędzy uznanymi pedagogami – Mistrzami z Polski i świata, dotyczących szkolnictwa artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie kameralistyki orazczytania nut a’vista.

10. Promowanie młodych artystów wśród szerokiego grona odbiorców, w tym użytkowników stronyinternetowej Wnioskodawcy oraz serwisów branżowych poprzez koncerty edukacyjnew różnych miastach Polski i Słowacji, transmisje onlinekoncertów oraz przesłanie informacji promocyjnejo projekcie do ogólnopolskich portali muzycznych.

11. Inicjowanie i popieranie współpracy naukowokulturalnejmiędzy instytucjami, placówkami kultury inauki, szkołami i organizacjami wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny naszychspołeczeństw, pozwalającej tworzyć nowe wartości.

12. Otoczenie mecenatem Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury młodych utalentowanych pianistówpoprzez rekomendowanie wybranych pianistów do koncertów, doradztwo w zakresie rozwojuartystycznego oraz konsultacje pedagogiczne z uznanymi autorytetami, także po zakończeniu projektu.

13. Stworzenie miejsca spotkań, nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy uznanymi pedagogami zc ałego świata, swoistej płaszczyzny inicjującej międzynarodowe projekty edukacyjne.

14. Uzupełnienie programu kształcenia młodego muzyka o wartościową, kompleksową propozycjędoskonalenia.

Dodatkowo celem MFP jest:

 • Upowszechnienie muzyki klasycznej na Podkarpaciu poprzez aktywizację kulturalną mieszkańców Sanoka i okolic.
 • Rozwój kompetencji kulturowych wśród mieszkańców Podkarpacia.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej, a także wzrost świadomości młodzieży o różnorodności kulturowej poprzez udział pianistów z różnych krajów i prezentację utworów zagranicznych kompozytorów.
 • Poszerzenie współpracy z lokalnymi instytucjami, firmami i władzami na rzecz propagowania muzyki klasycznej oraz kultury muzycznej.
 • Promowanie tradycji narodowych oraz tożsamości narodowych uczestników, a także zacieśnieniewspółpracy pomiędzy Polską a krajami sąsiadującymi.
 • Działanie na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

PEDAGODZY, ARTYŚCI XI MFP I KONFERANSJERZY – MISTRZOWIE FORUM:

1. prof. Bartkiewicz Urszula - Polska – AM w Bydgoszczy

2. prof. Lidia Grychtołówna – Polska/Niemcy - VII nagroda na V MKP im. F.Chopina w Warszawie

3. prof. Viera Nosina – Rosja – AM im. Gnesinych w Moskwie

4. dyr. Artur Jaroń – Polska - dyrektor Międz.Festiwalu Muz.im.K.Jamroz w Busku Zdroju

5. prof. Andrzej Jasiński – Polska - Akademia Muzyczna w Katowicach (dydaktyk, wykładowca)

6. prof. Kevin Kenner – USA - II nagroda na XII MKP im. F.Chopina w Warszawie

7. Osokins Andrejs – Łotwa – pianista, laureat MKP im.P.Czajkowskiego w Moskwie

8. Osokins Georgij – Łotwa - pianista, laureat XVII MKP im. F.Chopina w Warszawie

9. prof. Osokins Sergey – Łotwa - pianista i pedagog, AM w Rydze (Łotwa)

10. prof. Jarosław Drzewiecki – Polska - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

11. mgr Janusz Ostrowski – Polska - pianista, organista, dyrygent, działacz społeczny

12. prof. Olena Pylatyuk - Ukraina – LAM we Lwowie

13. Gary Guthman - USA – trębacz jazzowy, kompozytor, aranżer, producent

14. Sasha Strunin - Polska/Rosja – wokalistka jazzowa

15. Takashi Yamamoto - Japonia - IV nagroda na XV MKP im. F.Chopina w Warszawie

16. prof. Andrzej Tatarski – Polska - AM w Poznaniu

17. prof. Aleksandra Zvirblyte - Litwa – AM w Wilnie (Litwa)

18. prof. Mihail Woskriesienski - Rosja – Konserwatorium im.P.Czajkowskiego w Moskwie (Rosja)

19. prof. Matti Asikainen – Finlandia - AM w Helsinkach (Finlandia)

20. prof. Eva Kosorinova-Cahowa – Słowacja AU Bańska Bystrzycka (Słowacja)

21. dyr. Maxymilian Bylicki – Polska - doradca Ministra w MKiDN

22. dr Zofia Dramińska – Machowska - Polska - lekarz, kier. Kliniki Leczenia i Rehabilitacji dla Artystów

23. prof. Igor Pylatyuk - Ukraina – rekator, skrzypek, dyrygent w AM we Lwowie

24. prof. Artur Mykitka - Ukraina – kier.katedry kameralistyki w AM we Lwowie

25. prof. Piotr Biskupski - Polska – perkusista klasyczny i jazzowy, AM w Bydgoszczy

26. Cezary Konrad - Polska – perkusista klasyczny i jazzowy

27. dr. Mariusz Dubaj - Polska – kompozytor na UMCS w Lublinie

28. prof. Małgorzata Furche-Jurczyk - Polska – pianistka na UKW oraz AM w Bydgoszczy

29. Janusz Paszek (Polska) – stroiciel i korektor pianin i fortepianów

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W ramach XIII MFP odbędą się:

1. LEKCJE INDYWIDUALNE – każdy uczestnik bierze udział w 2 spotkaniach z różnymi pedagogami –Mistrzami Forum, na których prezentuje wybrane przez siebie utwory. Lekcje mają na celu nadaniekierunku kształcenia i kariery, poprawić błędy merytoryczne i skorygować błędy warsztatowe.

2. LEKCJE POKAZOWE – stanowią poniekąd formę koncertu, podczas którego uczestnik prezentujewybrane utwory. Występ jest na bieżąco omawiany, a także korygowane są błędy wykonawcze przez Mistrzów Forum.Pozostali uczestnicy obserwują przebieg lekcji na 2 dużych ekranach, pokazujących zapis nutowy orazklawiaturę i pracę rąk pianisty.

3. WYKŁADY TEMATYCZNE – Uczestnicy otrzymują specjalistyczną wiedzę teoretycznąo problemach nurtujących młodych wykonawców podaną przez zaproszonych gości z całego świata,korzystając z ich doświadczenia estradowego i pedagogicznego.

4. KURSY SPECJALISTYCZNE – specjalistyczne zajęcia, dzięki którym uczestnicy projektu otrzymająpraktyczną wiedzę z danego tematu.

5. KONCERTY EDUKACYJNE – służą doskonaleniu warsztatu pianistycznego i kreowaniu osobowości artystycznej młodego muzyka

6. WARSZTAT – warsztat mistrzowski „Sztuka mowy ciała – język uniwersalny” prowadzony przezpolskiego mima – Ireneusza Krosnego. Warsztat ma na celu podkreślenie znaczenia ruchów, gestów,postawy muzyka na scenie, tzw. elementów mowy ciała w wizerunku scenicznym artysty, a takżewskazanie podstawowych błędów i ukazanie właściwych zachowań.

7. SEMINARIUM – w ramach MFP odbędą się dwa seminaria tematyczne, które połączą ze sobą formę wykładu i ćwiczeń:seminariumpoświęcone czytaniu a’vista, harmonii, kształceniu słuchu i kadencjom w koncertachbarokowych i klasycznych z Konstantym Wileńskim,seminariumdr Zofii Machowskiej n/t „Jak walczyć z przeciążeniami kręgosłupa i nadgarstków”.

8. KONKURSY PIANISTYCZNE – o „Złotego Parnasa” na najciekawszą osobowość pianistyczną Forum dla3 wyróżniających się pianistów z różnych krajów. Zwycięzcy otrzymają statuetki – rzeźby „ZłoteParnasy 2016” z zaproszeniem na bezpłatny udział w XII MFP 2017 oraz udział w koncertach. „MłodyWirtuoz”dla młodych pianistów do lat 13, którzy zaprezentują się przed jury. W ramach konkursuprzyznane zostaną dyplomy i nagrody dla laureatów i pozostałych uczestników konkursu.

9. KONSULTACJE MEDYCZNE I MASAŻE REHABILITACYJNE – w ramach projektu odbędą się codzienne konsultacje medyczne z dr Zofią Machowską Dramińskąz kliniki „LIRA” – Leczenie i Rehabilitacja Artystów, a także masaże rehabilitacyjne przeznaczone dla uczestników, którzy zostali na nie skierowani po konsultacjach medycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Nabór uczestników odbywa się drogą internetową poprzez wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Forum oraz wpłatę kosztów uczestnictwa w wysokości 550 zł brutto. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są głównie młodzi pianiści pochodzący przede wszystkim z trzech sąsiednich krajów: Ukrainy, Słowacji i Polski

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” ” (ID 1345) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.