07.03.2018 - 09.03.2018

XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”

Miejscowość Wydarzenia: Legnica

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Seminaria, Wystawy

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.mlodypaganini.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w terminie 7 - 9 marca 2018r. Ideą Konkursu jest popularyzacja gry skrzypcowej na najwyższym poziomie edukacyjnym. Konkurs skupia młodych skrzypków prezentujących bardzo wysoki poziom wykonawczy, co określa już sam obowiązujący program konkursu. Zadanie obejmuje prezentacje konkursowe, spotkania warsztatowe, seminarium, konsultacje indywidualne – z udziałem znakomitych artystów – muzyków gry skrzypcowej z Polski i zagranicy oraz Koncert Inauguracyjny i Koncert Laureatów. Składowe zadania odbywać się będą w odrestaurowanej, barokowej Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy oraz pomieszczeniach Zespołu Szkół Muzycznych w Akademii Rycerskiej. Realizacja zadania ma charakter bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych muzyką, w tym muzyką skrzypcową.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

Adres: ul. Chojnowska 2

59-220 Legnica

Tel.: +48.76.8622636

e-mail: zsmuzlca@wp.pl

www: http://www.zsmuz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest:

a) promocja polskiej szkoły skrzypcowej,

b) popularyzacja wśród młodzieży grającej najwybitniejszych, jak i tych zapomnianych dzieł N.Paganiniego,

c) konfrontacja uzdolnionych wykonawców,

d) promocja najzdolniejszych wykonawców,

e) wsparcie edukacyjne i finansowe uczestników laureatów.

Cele szczegółowe konkursu:

·dostępność międzynarodowego konkursu dla wykonawców z różnych grup wiekowych oraz utalentowanej młodzieży zamieszkującej różne tereny,

·konfrontacja najzdolniejszych skrzypków z całego świata, która niewątpliwie wesprze rozwój ich muzykalności, zdolności interpretacyjnych, rozwój intelektualny i emocjonalny,

·spotkanie młodzieży i ich pedagogów ze światowej sławy muzykami, pedagogami,

·umożliwienie konsultacji metodycznej dla pedagogów skrzypcowych talentów z mistrzami o światowej renomie,

·wymiana doświadczeń w pracy nad rozwojem talentu,

·prezentacja różnych rodzajów i gatunków muzycznych oraz technik i praktyk wykonawczych,

·wyłonienie i promocja najciekawszych osobowości artystycznych, ich finansowe wsparcie poprzez nagrody,

·upowszechnienie efektów i wyników Międzynarodowego Konkursu „Młody Paganini”,

·promocja kraju, regionu, miasta, regionu dodatkowo poprzez foldery i publikacje.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury:

*WIESŁAW KWAŚNY - Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, I koncertmistrz Filharmonii Krakowskiej przewodniczący jury (Polska),

*STEFAN TARARA - profesor Konserwatorium w Bernie, I koncertmistrz i solista “Hulencourt Soloist Chamber Orchestra” (Szwajcaria),

*JAN STANIENDA - profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (Polska),

*IZABELA CEGLIŃSKA - Profesor Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Polska),

*KONRAD DRAGAN - nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy (Polska).

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs jest dwuetapowy i przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych:

1.Grupa młodsza - skrzypkowie urodzeni po 31.12.2001 r.

2.Grupa starsza - skrzypkowie urodzeni po 01.12.1998 r.

I etap:

(1)DOWOLNY UTWÓR N.PAGANINIEGO LUB KAPRYS N.PAGANINIEGO (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego np. jednej części sonaty lub koncertu, wyjątek stanowi "La Campanella")

(2)UTWÓR DOWOLNY O CHARAKTERZE WIRTUOZOWSKIM DOWOLNEGO KOMPOZYTORA z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego)

- czas trwania I etapu nie powinien przekroczyć 20 min.

II etap: - I lub II i III CZĘŚĆ KONCERTU SKRZYPCOWEGO DOWOLNEGO KOMPOZYTORA

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Realizacja zadania – jako wydarzenie artystyczne jest ofertą dla wszystkich zainteresowanych – muzyków, melomanów, osób zainteresowanych działalnością muzyczną (koncertową, konkursową, kulturalną) szkoły. Uczestnicy z Polski nie płacą wpisowego na konkurs.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”” (ID 1376) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.