20.05.2015 - 03.07.2015

XI Makroregionalne Biennale „Dyplom 2015”

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Regionalny

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Wystawy

Specjalność: Ceramika, Dekoracja wnętrz, Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Metaloplastyka, Multimedia, Rysunek, Rzeźba, Snycerstwo, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/xi-makroregionalne-biennale-dyplom-2015/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w obecnym roku szkolnym 2014/2015, po raz kolejny jest organizatorem biennale, będącego przeglądem wyróżnionych dyplomów lat 2014 i 2015, w specjalnościach i specjalizacjach szkół plastycznych makroregionu północno – wschodniego.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Przegląd XI Makroregionalne Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych daje możliwość konfrontacji artystycznego poziomu realizowanych w szkołach plastycznych prac dyplomowych, a także jest prezentacją i promocją możliwości twórczych młodych artystów w lokalnym środowisku, w którym szkoła jest osadzona. Zaproszenie przedstawicieli środowisk akademickich daje możliwość wymiany doświadczeń między szkołami reprezentującymi różne poziomy artystycznego kształcenia.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Dr hab. Sławomir Toman

Dr hab. Sławomir Plewko

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Makroregionalne Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych jest imprezą podsumowującą dwuletni dorobek z nauczanych w szkołach plastycznych całej Polski specjalności i specjalizacji. Podzielone na 4 makroregiony, daje obraz artystycznego poziomu szkolnictwa, dającego zawodowy tytuł „Plastyk”. Z tego też powodu, Biennale przyjmuje postać wystawy wyróżnionych prac dyplomowych, połączony z prezentacją innych prac nie znajdujących się na ekspozycji, a dopełniających obraz kształcenia zawodowego w danej szkole. Możliwości wystawiennicze ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie, pozwalają na ekspozycję wszystkich szkół w podobnych warunkach oraz na wydłużenie czasu wystawy przez cały okres wakacyjny, co zwiększa potencjalny krąg odbiorców, nie ograniczony tylko do środowisk samych szkół biorących udział w przeglądzie. Wystawa posiada swoją oprawę graficzną, katalog, połączony z wydaniem płyty z prezentacją kształcenia zawodowego biorących udział w imprezie szkół. Otwarcie Biennale posiada uroczysty charakter, połączone jest także z dyskusyjnym panelem dotyczącym problematyki kształcenia zawodowego w szkołach plastycznych. W otwarciu uczestniczą przedstawiciele biorących udział w imprezie szkół, przedstawiciele CEA oraz artyści i pracownicy naukowi środowisk akademickich związanych z kształceniem artystycznym. Informacja o otwarciu Biennale jest podawana w lokalnych mediach.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Utalentowana artystycznie młodzież szkół drugiego i trzeciego etapu kształcenia w Lublinie, młodzież szkół plastycznych makroregionu, zainteresowana młodzież szkół z zagranicy, mieszkańcy Lublina.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 64

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 11

Przebieg Wydarzenia

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie po raz kolejny był organizatorem Makroregionalnego przeglądu wyróżnionych prac dyplomowych uczniów szkół plastycznych (makroregion północno – wschodni). Organizatorzy przygotowania i organizację imprezy podzielili na 2 etapy: przygotowania w okresie maj – czerwiec oraz otwarcie biennale w dniu 16 czerwca 2015 roku. Przygotowania do organizacji przeglądu rozpoczęły się w maju 2015. Dyrektor Krzysztof Dąbek i kierownik sekcji komunikacji wizualnej Andrzej Mazuś, przygotowali harmonogram prac oraz informacje dla zainteresowanych szkół o przewidzianym terminarzu i przygotowaniu stosownej dokumentacji na potrzeby organizacji przeglądu. Osobą odpowiedzialną za organizację pobytu zaproszonych szkół została p. Jolanta Jarosińska Stowarzyszenie Lubelski Plastyk przy ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie. Na początku maja 2015 zostały wysłane do szkół makroregionu zaproszenia, z informacją o przewidywanych terminach zakończenia etapów przygotowań do przeglądu. Na stronie internetowej szkoły została utworzona zakładka dotycząca przygotowań do imprezy, a której umieszczono obok harmonogramu, także projekt stron w katalogu (layout), który towarzyszy przeglądowi. Każda szkoła dysponowała 2 stronami, na których obowiązkowo znajdują się informacje o placówce oraz dołączone zdjęcia wyróżnionych prac, reprezentujących szkołę w XII biennale. Określony został termin przysyłania zapisanych na płytach CD makiet stron prezentujących szkołę oraz format plików pozwalający na wykorzystanie ich do wydawnictwa.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

W dniu 16 czerwca 2015 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Makroregionalnego przeglądu „Dyplom 2015” (harmonogram organizacji tego dnia wcześniej został wydrukowany w zaproszeniach i rozesłany do uczestniczących w imprezie szkół oraz dodatkowo umieszczony w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej szkoły). Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne szkoły: katalog Biennale Dyplom 2015, plakat imprezy, katalog Portret Rodzinny 2015 i katalog Warsztaty Rzeźbiarskie 2014. W pierwszej części po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektora ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie Krzysztofa Dąbka zabrał głos wizytator CEA Włodzimierz Gorzelańczyk, który przedstawił prezentację „Kogo kształcimy, jakie dyplomy? 1990-2015”. Następnie odbył się przegląd prezentacji i  filmów dotyczących kształcenia artystyczno - zawodowego i  realizacji dyplomów zaproszonych szkół. W odróżnieniu od ekspozycji przywiezionych prac, multimedialne prezentacje prowadzone przez przedstawicieli szkół (dyrektorów, nauczycieli) obejmowały także często opis powstania samych prac oraz kontekst w jakich były realizowane. Ta część uroczystości w przeciwieństwie do lat ubiegłych odbyła się w zaplanowanym czasie, prelegenci przestrzegali dyscypliny (10 min. dla szkoły) co podniosło atrakcyjność pokazów. Niektóre szkoły skorzystały z prezentacji za pomocą swoich stron internetowych. Zebrane prezentacje, połączone zostały później w jednolity materiał wizualny, zgrany na płytę DVD, będącą dokumentacją przeglądu. Część druga to uroczyste otwarcie wystawy połączone z omówieniem ekspozycji poszczególnych szkół, przez dyrektorów i nauczycieli prowadzących dyplomy, w którym obecni byli  pozostali uczestnicy imprezy – zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie. Omówienie ekspozycji odbywało się w obecności p. wizytatora CEA Włodzimierza 

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XI Makroregionalne Biennale „Dyplom 2015”” (ID 139) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.