09.04.2018 - 11.04.2018

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2018

Miejscowość Wydarzenia: Augustów

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.szkola-muzyczna.com.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Przesłuchania konkursowe VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego – Augustów 2018 odbędą się w dniach 9 – 11 kwietnia 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie ul. Wybickiego 1. Kolejność występów rozpocznie się od wylosowanej komisyjnie litery ,,F’’. Uczestników oceniać będzie grono wybitnych pedagogów muzycznych powołanych przez Dyrektora Deparamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. Spośród każdej kategorii wiekowej jury wyłoni laureatów i wyróżnionych oraz przyzna nagrody rzeczowe i finansowe, w tym Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Claude’a Debussy’ego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uroczyste wręczenie nagród i Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. w sali koncertowej PSM w Augustowie. Spośród laureatów III i IV kategorii Jury wytypuje najlepszych wykonawców, którzy wystąpią z mini recitalami solowymi w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Koncert Inauguracyjny odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Sali koncertowej PSM w Augustowie. W koncercie wystąpi pianista pan Łukasz Krupiński, laureat wielu konkursów pianistycznych w kraju i za granicą, półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2015 r.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Adres: ul. Wybickiego 1

16-300 Augustów

Tel.: +48.87.6433600

e-mail: psmuz@data.pl

www: http://www.szkola-muzyczna.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Prezentacja umiejętności pianistycznych dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków do promocji utalentowanych młodych pianistów, podnoszenie poziomu dydaktyki fortepianowej, konfrontacja poziomu gry uczestników z kraju i z zagranicy, integracja środowisk muzycznych, promocja muzyki polskiej, promocja kultury muzycznej w mieście i w regionie

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Członkowie jury: przewodniczący prof. Andrzej Tatarski (AM Poznań), prof. Alicja Paleta – Bugaj (UMFC Warszawa), prof. Tatiana Szewczenko (Odeska AM / Ukraina), prof. Grzegorz Kurzyński (AM Wrocław), prof. Robert Marat (AM Łódź); artysta – pianista Łukasz Krupiński, półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2015 r

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania konkursowe odbędą się w 4 kategoriach wiekowych. Program przesłuchań należy wykonać z pamięci. Kategoria I: kl. I-III/6 i kl. I-II/4 st. I · Utwór dowolny kompozytora polskiego XX lub XXI w. lub kompozytora kraju pochodzenia uczestnika XX lub XXI w. · Utwór dowolny o odmiennym charakterze od utworu pierwszego Kategoria II: kl. IV-VI/6 i kl. III-IV/4 st. I · Etiuda wirtuozowska · Allegro sonatowe lub część sonatiny (w tempie szybkim), lub rondo lub wariacje z epoki klasycznej · Utwór dowolny Kategoria III: kl. I-III st. II Etap I · Utwór barokowy (lub wybrane części cyklu utworu barokowego) · Etiuda wirtuozowska lub utwór wirtuozowski Etap II · Allegro sonatowe, lub rondo lub wariacje z epoki klasycznej · Utwór lub utwory dowolne Kategoria IV: kl. IV-VI st. II Etap I · Allegro sonatowe lub wariacje, lub rondo z epoki klasycznej lub romantycznej · 2 etiudy o wirtuozowskim charakterze, w tym jedna etiuda F. Chopina Etap II · Jeden z podanych utworów Fryderyka Chopina: - Rondo c – moll op. 1 - Fantazja f – moll op.49 - Rondo a la Mazur F – dur op. 5 - Barkarola Fis – dur op. 60 - Rondo Es – dur op. 16 - Andante spianato i Polonez Es – dur op. 22 - Scherzo h – moll op. 20 - dwa Polonezy op. 26 cis-moll i es-moll (grane łącznie) - Scherzo b – moll op. 31 - Polonez fis – moll op. 44 - Scherzo cis – moll op. 39 - Polonez As – dur op. 53 - Scherzo E – dur op. 54 - Polonez – Fantazja As – dur op. 61 - Ballada g – moll op. 23 - Ballada F – dur op. 38 - Ballada As – dur op. 47 - Ballada f – moll op.52 · Utwór lub utwory dowolne

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs odbywa się co 2 lata i przeznaczony jest dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II st. z kraju i z zagranicy. Kartę zgłoszenia do konkursu z podanym programem, kopią dokumentu stwierdzającego datę urodzenia i fotografią uczestnika należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy szkoły psmuz@data.pl do dnia 5 marca 2018 r. Lista uczestników oraz harmonogram prób i występu zamieszczone zostaną na stronie szkoły www.szkola-muzyczna.com.pl do dn. 20 marca 2018 r. W związku z umieszczeniem konkursu na liście rekomendowanej przez MKiDN wpisowe w wysokości 120 zł (30 Euro) wnoszą tylko uczestnicy spoza Polski na konto: Rada Rodziców przy PSM I st. im. E. Młynarskiego 16 - 300 Augustów ul. Wybickiego 1 PL11935100000019350020000030 SWIFT code: POLUPLPR z dopiskiem ,,6 th Piano Competition ’’. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nieodpłatne rejestrowanie przez organizatora występów artystycznych. Zgłoszenie uczestnika oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2018” (ID 1398) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.