04.06.2018 - 31.10.2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918–1921”

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Formy rzeźbiarskie, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/aktualnosci/skrzydla-wolnosci-konkurs-plastyczny/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skrzydła wolności 1918–1921. Drogi do polskiej niepodległości” jest w zamierzeniu organizatorów imprezą okolicznościową, związaną z obchodami stulecia odzyskania polskiej niepodległości 1918–2018.

Prace będą eksponowane na wystawach w kraju, organizowanych we współpracy z współorganizatorem imprezy – lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki czemu znacząco zwiększy się liczba odbiorców zestawu nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Drugim założeniem jest poszerzenie historycznej wiedzy i świadomości wśród uczniów szkół plastycznych oraz możliwość konfrontacji i dialogu współczesnego języka i warsztatu plastycznego z tradycją polskiej sztuki nurtu historycznego i patriotycznego (także symbolizmu i awangardy) wieku XIX i XX. W tym znaczeniu konkurs ma stymulować własną twórczość utalentowanych uczniów.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

Adres: Muzyczna 10a

20-612 Lublin

Tel.: +48.81.5327239

e-mail: rwojniusz@gmail.com

www: http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/stowarzyszenie/

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

 • Opisanie przez młodych artystów wydarzeń, postaci kształtujących procesy historyczne.
 • Próba znalezienia współczesnej interpretacji dramatycznych, ale i pełnych heroizmu zdarzeń związanych z nie tylko z czynem zbrojnym na frontach wojen i powstań.
 • Sięgnięcie do domowych archiwów zawierających pamiątki po pokoleniu uczestniczącym w niepodległościowym zrywie sprzed 100 lat – osobista rodzinna opowieść o często bezimiennych bohaterach tego czasu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

 • dr hab. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie (przewodniczący jury)
 • dr hab. Tomasz Milanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Zawadzki – ISP WA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marcin Kruszyński – IPN oddział Lublin

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

 • Pierwszy etap konkursu: opracowanie regulaminu, otwarcie terminu nadsyłania prac – marzec – wrzesień 2018.
 • Drugi etap: posiedzenie komisji konkursowej – jury, złożonego z zaproszonych artystów, pedagogów wyższych uczelni artystycznych (ASP Warszawa, ASP im. Jana Matejki w Krakowie, ISP WA UMCS) oraz przedstawiciela lubelskiego oddziału IPN. Ogłoszenie wyników – poł. września 2018.
 • Trzeci etap: koniec września – październik 2018 – podsumowanie konkursu, rozdanie nagród, publikacja katalogu, wernisaż wystawy pokonkursowej w ZSP. Październik – grudzień 2018 – wystawy wybranych prac w krajowych oddziałach IPN.

W założeniach współorganizatora – lubelskiego oddziału IPN – istnieje także możliwość wydania odrębnego wydawnictwa o charakterze edukacyjnym, ilustrowanego pracami uczestników konkursu, bądź wykorzystanie ich w innych formach przekazu (materiał ilustracyjny w prelekcjach, konferencjach, sympozjach, itp.), co pozwoli znacząco zwiększyć promocję twórczości uczniów szkół plastycznych w środowiskach objętych działaniami IPN (także poza granicami kraju).

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ideowo będzie połączony w realizowanymi w czerwcu 2018 roku VII Międzynarodowymi Warsztatami Artystycznymi Rzeźbiarskimi, organizowanymi przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk i ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie, nt. „Skrzydła polskiej wolności – 1918–2018” – posiadającymi podobną tematykę, rozszerzoną o rzeźbiarskie, historyczne interpretacje postaci, wydarzeń stulecia, do czasów współczesnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

 • Konkurs ma charakter otwarty – uczestnikami konkursu może być młodzież licealna w wieku 15–20 lat
 • Pierwszym adresatem konkursu jest grupa starszych uczniów szkół plastycznych, którzy dają rękojmię wysokiego poziomu artystycznego i warsztatowego, wyróżniającego tę imprezę na tle innych okolicznościowych konkursów organizowanych w roku jubileuszu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918–1921”” (ID 1400) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.