15.10.2018 - 20.10.2018

Ogród strefą dizajnu

Miejscowość Wydarzenia: Bolestraszyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne, Inne

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe, Malarstwo, Podstwy projektowania, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.bolestraszyce.com.pl

"Ogród strefą dizajnu" to interdyscyplinarne międzynarodowe i międzyuczelniene warsztaty dla studentów uczelni artystycznych. We współpracy z artystycznymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy: z Łodzi, Krakowa, Poznania, Lwowa, Wilna poprzez realizację różnorodnych zadań z użyciem biodegracyjnych materiałówprowadzone będą w przestrzeni Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach działania artystyczne związane z szeroko rozumianym dizajnem. Międzynarodowy charakter zadania będzie gwarancją innowacyjności zarówno na poziomie samych eksperymentów artystycznych jak i unikatowości realizacji projektu. Tego typu warsztaty mistrzowskie to także pierwszy w takiej formie eksperyment w kraju, w znacznym stopniu wzbogacający edukację w uczelniach o nowe doświadczenia jak projektowanie i realizację dzieła w kontekście unikatowej w kraju zgromadzonej w Arboretum w Bolestraszycach kolekcji roślin i miejsca o wielkim znaczeniu dla kultury i sztuki w Polsce.

ORGANIZATOR

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Adres: 130

37-722 Bolestraszyce

Tel.: +48.16.6716425

e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

www: bolestraszyce.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest umożliwienie młodym artystom - studentom szkół artystycznych podniesienie poziomu edukacji artystycznej poprzez doskonalenie swoich umiejętności, ich praktyczne wykorzystanie i zaprezentowanie publiczności uzyskanych efektów projektu. Zadanie odbędzie się w formie kilkudniowych warsztatów na terenie Arboretum w Bolestraszycach. Działania warsztatowe będą prowadzone w przestrzeni ogrodu w bezpośrednim kontakcie z osobami zwiedzającymi Arboretum w dniach trwania warsztatów. Realizacja projektu to także ważne wydarzenie artystyczne w promocji dorobku artystów plastyków z Polski i zagranicy, wpisujące się na stałe w historię działalności Arboretum. Wykonane przez uczestników prace zaprezentowane zostaną na wystawie i pozostaną w zbiorach Arboretum. Realizacja zadania niewątpliwie będzie promocją województwa Podkarpackiego, wpłynie na podniesienie wartości kulturowej Arboretum, które corocznie odwiedza ponad 50 000 zwiedzających.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W projekcie uczestniczyć będą wykwalifikowani prowadzący pochodzący z różnych uczelni, co gwarantuje dużą efektywność i wysoki poziom realizacji zadania. Zadanie prowadzić będą następujące osoby: w formie wolontariatu koordynator projektu dr Narcyz Piórecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego; prof. dr hab. Marek Sak z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr. hab. Lilla Kulka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Szwiec prof. z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Żivile Jasutyte z Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wykładowca Andrzej Petrovski z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia różnego typu działań edukacyjno-artystycznych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

"Ogród strefą dizajnu" to interdyscyplinarne międzynarodowe i miedzyuczelniane warsztaty dla studentów uczelni artystycznych z Polski i zagranicy. W przestrzeni Arboretum w Bolestraszycach przeprowadzone zostaną działania artystyczne związane z szeroko rozumianym dizajnem. Program warsztatów zawierać będzie podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz ukierunkowany będzie na praktyczną naukę w zakresie różnych dziedzin sztuki, głównie dizajnu ogrodowego i rzeźby. Działania warsztatowe prowadzone będą z zakresu rzeźby, rysunku, sztuki włókna, obiektów użytkowych i obiektów w przestrzeni ogrodu. Uczestnicy pracując w grupach lub indywidualnie pod kierunkiem prowadzących wykorzystując różne materiały plastyczne i materiały naturalne np. wiklina, kamień, drewno będą realizować różnego typu prace artystyczne. Odbęda się konsultacje dla uczestników, indywidualne działania warsztatowe w ogrodzie, prezentacje dorobku artystycznego przez uczestników oraz prezentacja w przestrzeni ogrodu przez uczestników uzyskanych efektów zadania tj. wykonanych prac na wystawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Odpłatnośc dla uczestników - bilet wstępu na warsztaty.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogród strefą dizajnu” (ID 1416) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.