23.06.2018 - 30.06.2018

XII. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka, Taniec

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Spotkania, Sesje naukowe, Seminaria

Specjalność: Altówka, Flet, Gitara, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Klawesyn, Kontrabas, Obój, Organy, Rytmika, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Wiolonczela, Taniec dawny, Psychologia, Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół baletowych, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykadawna.org

Patronat MKiDN

Od ponad dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli. Stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego.

Kursy adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy:

 • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
 • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych,
 • uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia,
 • uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.,
 • uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
 • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną,
 • grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:

 • Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie |ul. Bednarska 11|
 • Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie |ul. Moliera 4/6|
 • Teatrze Wielkim - Operze Narodowej |plac Teatralny 1|
 • Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

Kursy są szkoleniem rekomendowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR

Fundacja Bednarska

Adres: Bednarska 11

00-310 Warszawa

Tel.: +48.22.8266314

e-mail: koncerty@bednarska.art.pl

www: http://fundacja.bednarska.art.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

• upowszechnienie świadomości oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwej stylistyki muzyki dawnej w polskiej edukacji,

• doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych w oparciu o repertuar solowy jak również kameralny okresu XVI i XVIII w.,

• prezentacja dokonań i wymiana doświadczeń artystycznych i dydaktycznych,

• wspieranie środowiska pedagogicznego w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji metodycznych,

• rozwijanie umiejętności improwizacji oraz pracy w zespole kameralnym,

• wzmożenie i wsparcie aktywności dydaktycznej w dziedzinie tańca dawnego

• integracja sztuk (muzyka, taniec, teatr),

• wprowadzenie do repertuaru dydaktycznego utworów mało znanych lub na bieżąco odkrywanych,

• podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychoedukacji i profilaktyki ruchowej a także właściwej prezentacji artysty na scenie,

• integracja i współpraca szkolnictwa muzycznego oraz baletowego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W Y K Ł A D O W C Y XII L K M M D

klawesyn → prof. dr hab. URSZULA BARTKIEWICZ * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie

śpiew → prof. dr hab. MAREK RZEPKA (Polska, Niemcy) * Hochschule für Music und Theater Leipzig | Akademia Muzyczna w Krakowie | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Hochschule für Künste in Bremen

flet/ flet traverso, kameralistyka → prof. MICHAEL SCHMIDT-CASDORFF (Niemcy) * Orkiestra XVIII Wieku F. Brüggena | Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

obój / obój barokowy, flet prosty, kameralistyka → prof. PETER FRANKENBERG (Holandia) * Dutch Bach Society | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

skrzypce/ skrzypce barokowe, altówka/altówka barokowa, kameralistyka → prof. DANIEL DEUTER (Niemcy) * CordArte Ensemble z Kolonii | Koncertmistrz Batzdorfer Hofkapelle | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

wiolonczela / wiolonczela barokowa, kameralistyka → prof. MARKUS MÖLLENBECK (Niemcy) * Musica Antiqua Köln | Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

organy, klawikord, podstawy kompozycji MARIA ERDMAN * Akademia Muzyczna w Krakowie | ZPSM im F. Chopina w Warszawie

viola da gambaKAROLINA KOŚLACZ * ZPSM im F. Chopina w Warszawie

lutnia, gitara, teorba, kameralistyka ANTON BIRULA, ANNA KOWALSKA * LuteDuo | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie → dr hab. EWA MROWCA * Akademia Muzyczna im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi | Akademia Muzyczna w Krakowie

praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących → dr ANNA URSZULA KUCHARSKA * ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

podstawy improwizacji, skrzypce, altówka, kameralistykaMARCIN TARNAWSKI * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Opera Nova w Bydgoszczy | Toruńska Orkiestra Symfoniczna | Laboratoire de la Musique

realizacja basso continuo, kameralistyka → dr DOROTA ZIMNA * Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Laboratoire de la Musique

basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych → dr JAKUB KOŚCIUKIEWICZ * Akademia Muzyczna w Łodzi | ZPSM im F. Chopina w Warszawie | Musicae Antique Collegiae Varsoviense |Wrocławska Orkiestra Barokowa

taniec dawny, choreografiaROMANA AGNEL * Balet Dworski - Cracovia Danza

taniec dawny, choreorelaksacja DARIUSZ BROJEK * Balet Dworski - Cracovia Danza

psychoedukacjaEWA BIAŁY * Poznań – trener NLP

prezentacja sceniczna → dr MAŁGORZATA KACZMARSKA - FERENC * Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynuJACEK GUZOWSKI * ZPSM im. F. Chopina | ZPSM im. K. Szymanowskiego| ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzykówJAKUB SANIEWSKI * Klinika Gamma Medical Center w Warszawie

pianista – korepetytor, akompaniament → dr KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA * Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im F. Chopina w Warszawie

pianista – korepetytor, akompaniamentALINA HOFFMANN * Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im F. Chopina w Warszawie

akompaniament basso continuoWERONIKA JANYST

wykłady muzykologiczno-historyczne:

→ dr hab. SZYMON PACZKOWSKI * Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

→ JOANNA SOLECKA * SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

→ dr PAULINA TKACZYK * PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie

oraz pozostali wykładowcy Kursu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Szeroka oferta dydaktyczna uporządkowana została według następujących bloków tematycznych:

I. Seminaria i warsztaty specjalistyczne dla muzyków – instrumentalistów:

Składające się z wykładów, lekcji otwartych oraz indywidualnych konsultacji artystycznych, dotyczących praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania. Zajęcia realizowane będą dla następujących specjalności:

 • flet /flet traverso,
 • obój /obój barokowy/ flet prosty,
 • skrzypce / skrzypce barokowe,
 • altówka / altówka barokowa,
 • wiolonczela / wiolonczela barokowa,
 • klawesyn,
 • lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba,
 • organy,
 • klawikord,
 • viola da gamba

Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne

II. Mistrzowski Kurs Wokalny

Warsztaty i lekcje otwarte dla uczniów, studentów i absolwentów klas śpiewu. Liczba uczestników czynnych jest ograniczona (decuduje przesłuchanie pierwszego dnia Kursów).

Repertuar obejmuje pełen zakres historii muzyki. W ramach Mistrzowskiego Kursu Wokalnego odbędzie się Seminarium muzyki wokalnej wieku XVII i XVIII.

III. Taniec dawny:

Zajęcia skierowane są do dwóch rodzajów odbiorców: muzyków i tancerzy. Z uwagi na stopień zaawansowania i umiejętności ruchowych uczestników zajęcia zostaną utworzone osobne grupy:

1) Warsztaty dla muzyków (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy,)

 • grupa początkująca
 • grupa zaawansowana

2) Seminarium metodyczne i warsztaty dla uczniów i nauczyciel szkół baletowych

 • wykłady teoretyczne i warsztaty dla uczniów
 • wykłady metodyczne i lekcje pokazowe dla nauczycieli

Realizowany będzie repertuar baletu barokowego oparciu o oryginalne zapisy choreograficzne.

IV. Wykłady otwarte:

1) wykłady muzykologiczno-historyczne - prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historycznomuzycznych, metody poszukiwania i praktycznego zastosowania treści traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

2) wykłady i pokazy praktyczne z zakresu psychoedukacji, prezentacji scenicznej oraz profilaktyki i rehabilitacji.

V. Seminaria i warsztaty uzupełniające:

1) Podstawy improwizacji

2) Kameralistyka

3) Podstawy kompozycji

4) Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących

5) Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie

6) Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych

7) Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu

8) praca z akompaniatorem

VI. Warsztaty ogólnorozwojowe

1) Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów

2) Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków

3) Prezentacja sceniczna

4) Warsztaty Choreorelaksacji

VII. Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty:

 • Koncert wykładowców
 • Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 • Koncert Finałowy

ZADANIA DODATKOWE:

VIII. Praktyki basso continuo - zadanie skierowane do studentów bądź absolwentów klas klawesynu, organów, gitary, lutni lub wiolonczeli, którzy pragną doskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie akompaniamentu basso continuo. Szczegółowe informacje u organizatora

IX. Staż w sektorze kultury - zadanie mające na celu aktywizację studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych i humanistycznych do tworzenia i realizacji projektów artystycznych – szczegółowy Szczegółowe informacje u organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kursy adresowane są do:

 • uczniów, studentów i absolwentów oraz nauczycieli szkolnictwa artystycznego
 • początkujących, zaawansowanych i profesjonalnych: instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy.

Akceptowane są instrumenty klasyczne i historyczne.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie przelewu opłaty wpisowej.

Formularz zgłoszeniowy, cennik oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kursów www.muzykadawna.org

HISTORIA

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak i konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli solistów i kameralistów (muzyków instrumentalistów, rytmików, wokalistów i tancerzy). Głównym założeniem formuły imprezy jest właściwe przygotowanie obecnej oraz przyszłej kadry pedagogicznej (dot. studentów oraz absolwentów uczelni) zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności wykonawczych muzyki okresu XVI – XVIII, zwłaszcza w oparciu o praktykę muzykowania kameralnego, stanowiącego integralność sztuk – muzyka, gest, taniec, prezentacja słowa.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XII. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej” (ID 1424) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.