16.04.2018 - 18.04.2018

VII Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Flet

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psm.katowice.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego zaistniał w 2003 roku. Jego organizatorami byli wówczas: Centrum Edukacji Artystycznej - Region Górnośląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - Katedra instrumentów dętych i perkusji i Zespół Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Konkurs skierowany został do najzdolniejszych uczniów Regionu Śląskiego w celu dokonania wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego organizować będzie po raz pierwszy, aczkolwiek odnotować należy, iż podejmie się kontynuowania pięknej już tradycji funkcjonowania tej imprezy. Zaznaczyć w tym miejscu wypada, iż prof. Marian Katarzyński był znamienitym absolwentem Szkoły, a już jako Profesor Sztuk Muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wykształcił szereg wybitnych muzyków, artystów i pedagogów. W okresie od 1969 do 1977 roku, będąc pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach, edukował kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki gry fletowej. W 1976 roku został zaangażowany na stanowisko pierwszego flecisty Wielkiej Orkiestry Symfonicznej PRiTV.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Zasadniczym celem konkursu jest permanentne podnoszenie poziomu kształcenia młodych adeptów klas fletu, wymiana doświadczeń pedagogicznych w aspekcie różnorakich postaw interpretacyjnych, umożliwienie zdolnym wykonawcom zaprezentowanie swych umiejętności w sytuacji konkursowej oraz stworzenie, w trakcie Finału grupy II, szansy na muzykowanie z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Śląskiej pod kierunkiem koncertmistrzyni Orkiestry Historycznej {oh!} Martyny Pastuszka.

Konkurs, odbywając się w siedzibie NOSPR-u w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, jednoczy ośrodki kulturotwórcze Śląska, stanowiące jednocześnie miejsca aktywności artystycznej i pedagogicznej prof. Mariana Katarzyńskiego. W ramach Konkursu zaplanowano dwa, istotne dla pedagogów i uczniów klasy fletu, wykłady. Pierwszy z nich, o znamionach praktycznej natury, powierzony zostanie wybitnemu budowniczemu, a co za tym idzie znawcy wszelakich możliwości instrumentu – Wernerowi Tomasiemu z Wiednia. Drugi wykład, stanowiący znaczący wkład w sztukę właściwej interpretacji dzieł fletowych, powierzony zostanie dr. Wiesławowi Suruło, wybitnemu fleciście, soliście Opery Krakowskiej i wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie. Szczególnie istotnym elementem konstytuującym Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego stanie się prezentacja instrumentów wielu znaczących firm wytwarzających najznamienitsze egzemplarze fletów. Dystrybutorem fletów marki Tomasi, Haynes, Pearl, Muramatsu czy Sankyo jest Centrum Fletowe Alec Music Katowice. Szefem i założycielem firmy jest Aleksander Fojcik - absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach i Akademii Muzycznej w Krakowie.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jurorami Konkursu będą:

dr hab. Maria Grochowska – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Gareth McLearnon – wybitny irlandzki flecista, kompozytor i aranżer

Barbara Gisler-Haase - Profesor Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs dla Grupy I zaprojektowany został jako jednoetapowy. Uczestnik zobligowany zostanie do wykonania dwóch zróżnicowanych części sonaty barokowej lub doby klasycyzmu oraz utworu dowolnego na flet solo lub z fortepianem. Wykonanie utworów winno zmieścić się w czasie do 15 minut.

Konkurs dla Grupy II zaplanowano w wymiarze dwuetapowym. W etapie pierwszym uczestnik wykona dwie zróżnicowane części sonaty barokowej lub doby klasycyzmu oraz utwór dowolny na flet solo lub z fortepianem. Wykonanie utworów winno zmieścić się w czasie do 15 minut. W etapie drugim uczestnik zaprezentuje wykonany z pamięci, a wybrany spośród niżej podanych koncert fletowy:

- Johann Joachim Quantz: Koncert fletowy G-dur QV 5: 173 cz. I

- Carl Philipp Stamic: Koncert fletowy G-dur op. 29 cz. I

- František Benda: Koncert fletowy e-moll L2.4 cz. I

- Saverio Mercadante: Koncert fletowy e-moll op. 57 cz. I

- Wolfgang Amadeusz Mozart: Koncert fletowy G-dur KV 313 cz. I

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

VII Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego mieć będzie charakter ogólnopolski. Przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych. Grupę I stanowić będą uczniowie klas I – III szkół muzycznych II stopnia, natomiast grupę II uczniowie klas IV – VI szkół muzycznych II stopnia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego” (ID 1426) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.