19.06.2018 - 23.06.2018

IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA

Miejscowość Wydarzenia: Białystok

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Aktorstwo

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: https://atb.edu.pl/festiwal/

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA to największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata. Odbywa się w Białymstoku co dwa lata, od 2002 roku. Do udziału w Festiwalu zapraszane są zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. Festiwal nie ma charakteru konkursu to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach prezentacji: studenckiej i profesjonalnej.

ORGANIZATOR

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Adres: ul. Miodowa 22/24

00-246 Warszawa

Tel.: +48.22.8319545

e-mail: rektorat@at.edu.pl

www: http://www.at.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: H. Sienkiewicza 14

15-092 Białystok

CELE WYDARZENIA

Festiwal jest miejscem prezentacji i twórczego spotkania. Służy obserwacji tendencji, nowych trendów w teatrze lalek i tworzy płaszczyznę do konfrontacji dokonań młodych artystów, dyskusji studentów i ich pedagogów. Spotykamy się, by dzielić się pomysłami, wzajemnie inspirować. To przedsięwzięcie wyróżniające się unikatową formułą –jedyny w Europie festiwal skierowany do studentów szkół lalkarskich z całego świata, w którym uczestniczą najlepsi adepci i profesjonaliści tej dyscypliny.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Festiwal nie ma charkteru konkursu. To cykl prezentacji, masterss classes, skoncentrowanych na różnych formach sztuki lalkarskiej.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program Festiwalu w znacznej części stanowią prezentacje teatralne. Każda ze szkół przedstawia co najmniej dwie propozycje. Są to spektakle dyplomowe i etiudy, prezentowane premierowo przed publicznością międzynarodową, otwierające studentom drogę do świata zawodowego teatru. Z kolei w nurcie profesjonalnym, na scenie BTL, pokazywane są spektakle w oryginalny sposób łączące innowację w klasyką; występują grupy należące do światowej czołówki. Gośćmi każdej edycji Festiwalu są znakomici lalkarze z Polski i ze świata; twórcy, którzy dla młodej generacji artystów mogą być mistrzami i autorytetam

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

O zakwalifikowaniu szkół do udziału w festiwalu decyduje Rada Artystyczna, w skład której wchodzą władze Wydziału Sztuk Lalkarskiej, dyrektorzy teatrów lalek, wybitni znawcy tej dziedziny.

Wydarzenie jest adresowane do trzech głównych grup odbiorców:

1) studenci szkół teatralnych, młodzież akademicka, kształcąca się w różnych dziedzinach sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy z Polski i ze świata

Na Festiwalu występują reprezentanci poszczególnych szkół, najczęściej studenci najstarszych lat, prezentujący profesjonalnie przygotowane spektakle dyplomowe. Dodatkowo mają okazję pokazać etiudy eksperymentalne, zrealizowane na wcześniejszych etapach edukacji. Prezentując swoje spektakle przed publicznością i oglądając wzajemnie swoje produkcje, studenci mają możliwość zebrania najcenniejszej wiedzy – popartej doświadczeniem. Ponadto mają szansę zetknąć się z publicznością o innej wrażliwości, korzeniach, doświadczeniach, kulturze. Festiwal stanowi również okazję do nawiązania dalszych profesjonalnych kontaktów zawodowych, co w obecnej sytuacji rynku pracy (problem dotyczy również teatru) jest niezwykle istotne. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie, studenci, będą mieli szansę spotkać się z czołowymi twórcami teatru lalek – podczas warsztatów, z dyrektorami teatrów i krytykami teatralnymi – zaproszonymi jako widzowie. Stwarza to okazję do nawiązania w pełni profesjonalnych kontaktów zawodowych. Z myślą o tej grupie docelowej przygotowane będą wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu: by umożliwić im przygotowanie się do publicznych pokazów, występ na scenie, udział w innych wydarzeniach, obejrzenie spektakli przygotowanych przez zespoły z innych szkół, spotkanie z profesjonalnymi twórcami – autorytetami w swojej dziedzinie. Program Festiwalu zostanie w taki sposób opracowany, by występy grup nie nakładały się, a także by znaczące wydarzenia towarzyszące nie odbywały się w czasie najważniejszych pokazów. Również studenci w pierwszej kolejności będą mieli zagwarantowany wstęp na pokazy mistrzowskie.

2) studenci kierunków humanistycznych na białostockich uczelniach wyższych

Dzięki współpracy i kontaktowi z Festiwalem zdobywają narzędzia do umiejętnego opisywania spektakli teatru lalkowego oraz nowych zjawisk, które mają możliwość oglądać dzięki spektaklom z zagranicznych uczelni artystycznych. Z tego grona rekrutowane będą osoby do prowadzenia bloga, a także wybranych spotkań po spektaklach, czy też do wolontariatu. Zdobywając doświadczenie, będę oni mogli jednocześnie uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych.

3) widzowie, mieszkańcy Białegostoku i regionu W większości będzie to młodzież i dorośli, osoby zainteresowane teatrem, ciekawe nowinek w tej dziedzinie. Organizatorzy dokładać będą starań, by uatrakcyjnić Festiwal również dla tych, który nie odkryli jeszcze różnorodności i bogactwa współczesnego teatru lalek i teatru ożywionej formy. Sprzyjać temu będzie bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia oraz zróżnicowanie programu. Dzięki temu możliwe będzie przyciągnięcie widzów, którzy być może niewiele wiedzą o teatrze, ale za to interesują się muzyką. Główną jednak grupą wiekową są osoby w wieku 12-25 lat. To do nich adresowana jest część przedstawień oraz wydarzeń towarzyszących. Ponadto to najaktywniejsza grupa widzów Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA” (ID 1474) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.