01.07.2018 - 27.07.2018

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

Miejscowość Wydarzenia: Łańcut

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy, Seminaria

Specjalność: Fortepian, Gitara, Harfa, Kameralistyka, Kontrabas, Orkiestra, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.kursymuzyczne.pl

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie są adresowane do uzdolnionych muzycznie dzieci, młodzieży, studentów oraz do nauczycieli szkół muzycznych. Prowadzone przez najwyższej klasy pedagogów i uznanych autorytetów w świecie muzyki wiolinistycznej takich jak K. A. Kulka, T. Strahl, Andrzej Gębski, C. Raichardt, A. Orkisz. A. Szymczewska, J. Wawrowski, K. Budnik-Gałązka,A.Marucha,E.Zienkowski J.Kotula, S. Firlej. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi uczestniczą w nich uczniowie z całego świata, zajęcia również prowadzą profesorowie z zagranicy co umożliwia wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty artystycznej. Oprócz lekcji w ramach działalności koncertowej organizator zapewnia uczestnikom nie tylko recitale znanych muzyków ale również pierwsze doświadczenia na scenie koncertowej, co jest istotnym etapem otwierającym ich indywidualny rozwój artystyczny. W swojej długoletniej tradycji kursy łańcuckie przygotowały wielu znakomitych skrzypków i wiolonczelistów, wielu z nich jest obecnie pedagogami na naszych kursach.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie umiejętności artystycznych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni muzycznych jak również praktyczne umożliwienie wykorzystania nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. Organizacja kursów muzycznych uwzględnia innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania gry na instrumentach smyczkowych jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Projekt realizowany w Łańcucie ma charakter interdyscyplinarny , wzmacniający współpracę różnych typów szkół muzycznych , od szkół muzycznych I i II stopnia do uczelni wyższych, nie tylko w Polsce ale w wielu krajach na świecie. Potwierdzeniem tego jest udział w kursach uczestników z Unii Europejskiej, Indii, Chin, USA, Korei. Nauczanie utalentowanych uczniów i nauczycieli przez mistrzów znakomitych muzyków i pedagogów realizowane jest w następujących formach:

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania przewidywany jest udział 43 profesorów, w tym 10 obcokrajowców z takich państw jak Austria, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Dania. Do prowadzenia akompaniamentu dla uczestników zatrudnionych będzie 22 pianistów, w tym jeden z Niemiec. Do prowadzenia zajęć z uczestnikami Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizatorzy zatrudnią znanych polskich profesorów wiolinistów tj. : Irena Albrecht, Ryszard Bałauszko, Izabela Ceglińska, Danuta Dobrowolska-Marucha/dwa turnusy/, Natan Dondalski, Stanisław Firlej, Andrzej Gębski/ dwa turnusy/, Ewa Groblewska, Łukasz Syrnicki,, Krystyna Jurecka, Jan Kotula, Ewa Kowar-Mikołajczyk/dwa turnusy/,Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka Marucha,Magdalena Szczepanowska, Janusz Smolarski /dwa turnusy/, Tomasz Strahl, Janusz Wawrowski, Katarzyna Budnik-Gałązka,Michał Grabarczyk, Roman Lasocki, Zdzisław Łapiński, Marta Nowaczyk-Łapińska,Dorota Obijalska, Andrzej Orkisz, Paweł Radziński, Piotr Reichert, Leszek Sokołowski, Marek Szwarc, Agata Szymczewska,Patrycja Piekutowska, Arkadiusz Kubica, Maksym Dondalsk. .Są to wybitni pedagodzy ,prowadzący zajęcia ze studentami i uczniami w szkołach średnich i wyższych uczelniach muzycznych tj. UMFC w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach ,Krakowie, Poznaniu,Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy ,Koszalinie.Wśród kadry profesorów obcokrajowców zatrudnieni będą :Helen Brunner- WielkaBrytania, Walentyna Jakubowska / dwa turnusy/ ,Andrzej Grudzień- Belgia,Edward Zienkowski-Austria,Monika Urbaniak-Lisik,Dorota Sosnowska- Szwajcaria,Danuta Głowacka-Pitet– Francja, Roland Baldini- Austria,Gotthard Popp- Niemcy,Anna Gutowska. Akompaniament fortepianowy prowadzić będą pianiści : Jolanta Adamska, Piotr Kopczyński/ dwa turnusy/, Antoni Lichomanow, Krystyna Makowska-Ławrynowicz /dwa turnusy/ ,Beata Musialska, Sebastian Nawrocki, Irmina Obońska, Roma Orłowska, Żanna Parchomowska, Joanna Przybylska / Niemcy/, Anna Przyjemska-Śpiewak,Grzegorz Skrobiński / dwa turnusy/, Krystyna Stojek/ dwa turnusy/, Maria Szwajger-Kułakowska,Antoni Brożek, Halina Kordalska,Agata Lichoś, Soyeon Lim, Katarzyna Makowska, Beata Musialska, Anna Nowak-Dańda, AnnaWesołowska-Firlej,Alina Wojtowicz.Kontakty między wykładowcami a uczestnikami ułatwiać będzie 3 tłumaczy w języku angielskim,niemieckim i rosyjskim.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie służą wymianie doświadczeń międzynarodowych , są promocją młodych artystów, a także regionu podkarpacia tak na terenie całego kraju jak i poza granicami. Ze względu na to ,że zadanie dotyczy młodych, utalentowanych muzyków kursy przygotowują uczestników do występów estradowych, udziału w konkursach oraz prowadzenia szeroko rozumianej działalności artystycznej. Uczestnicy kursów muzycznych mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi pedagogami-artystami, co przekłada się na ich doskonalenie estradowe. Uczestniczą w cyklu lekcji indywidualnych, mają możliwość obserwowania zajęć także innych pedagogów, grają w zespołach kameralnych i orkiestrze. Niezwykle ważnym elementem kursów są koncerty z udziałem wybitnych artystów oraz uczestników kursów. Są to koncerty otwarte , adresowane nie tylko do uczestników kursów ale też do mieszkańców Łańcuta . Organizacja koncertów pozwala na bezpośredni kontakt z muzyką na światowym poziomie , rozwija kulturę muzyczną oraz jest sposobem na organizację wolnego czasu w okresie wakacyjnym. Dużym przeżyciem dla młodych artystów jest fakt występu w Sali Balowej łańcuckiego Muzeum-Zamku przy wymagającej publiczności , wśród której znajdują się liczni mieszkańcy Łańcuta i goście przebywający w tym czasie w mieście. Organizator planuje również zorganizowanie koncertu w Kościele Farnym skierowanego do szerokiej rzeszy odbiorców.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zadanie adresowane jest do uzdolnionych uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych oraz studentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Wśród uczestników dominują młodzi wioliniści uzdolnieni muzycznie w wieku 13 do 18 lat, którzy następnie są w gronie wybitnych wykonawców polskich i zagranicznych scen muzycznych. Jest dla nich znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną drogę muzyczną. Dodatkowo również adresatami są nauczyciele ze szkół muzycznych z całego kraju. Wśród odbiorców prezentacji estradowych znajduje się społeczność lokalna, łańcuccy i podkarpaccy melomani, którzy korzystają z bezpośredniego kontaktu z tzw. „sztuką wysoką”.Ważnym adresatem zadania są przedstawiciele młodego pokolenia, dla których jest to swoista edukacja kulturalna. Młodzi odbiorcy poznają najwartościowsze dzieła muzyki światowej a młodzi wykonawcy uczą się pokonywania tremy, zachowania na estradzie, reakcji na sytuacje estradowe

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” (ID 1478) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.