25.06.2018 - 30.06.2018

Mistrzowskie Kursy Perkusyjne " Nad Nilem"

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Kursy będą przeprowadzone w postaci aktywnej pracy dydaktycznej najwybitniejszych profesorów, artystów wszystkich specjalnościach sztuki perkusji - (kotły, bębny, wibrafon, marimba, multiperkusja, zespoły kameralne) z młodymi adeptami. Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas perkusji. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji najnowszego repertuaru, pozycji literatury obecnej w programach prestiżowych konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą: - publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety danej specjalności (w tej edycji oprócz tradycyjnych zajęć z gry na marimbie, wibrafonie i bębnach główny położony będzie na zajęcia zespołowe, łatwo dostępne dla każdego adepta sztuki perkusyjnej – Tarbaning) . Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach ( taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Perkusyjnego), - koncerty ( koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej, - wykłady seminaryjne połączone z dyskusją.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej . Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska perkusistów w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów. Kursy dają możliwość obserwacji i wysłuchania koncertów wykładowców kursów. Koncerty takie są stałym, nieodłącznym elementem każdej edycji MKP.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psm_kolb1@wp.pl

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Początkowo Kursy Perkusyjne organizowane były jako coroczna impreza stanowią integralną całość z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Perkusyjnej. Od 2010 roku miejscem organizacji Kursów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I w Kolbuszowej. Planowana ósma edycja Kursów tradycyjnie skierowana będzie do uczniów .

Celem kursów Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych jest:

- wdrażanie podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami perkusji – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego,

- edukacja młodych adeptów sztuki perkusyjnej, doskonalenie ich warsztatu artystycznego poprzez zaznajomienie ich z najwybitniejszymi dziełami współczesnej i dawnej literatury perkusyjnej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja współczesnej Sztuki Perkusyjnej w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu,

- prezentacja dorobku młodych adeptów gry na perkusji, w tym laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie do kontynuacji tej współpracy w przyszłości ( przyszli studenci uczelni artystycznych),

- wyrównanie poziomu wśród wszystkich uczestników (uczniów i nauczycieli) oraz jako jedna z form pomocy w należytym przygotowaniu potencjalnych kandydatów do dalszego kształcenia, - powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej, bogatej indywidualności artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcy Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych : kotły, marimba, wibrafon, werbel, zespoły kameralne, zestaw perkusyjny):

· dr hab. prof. ndzw. Piotr Biskupski – Polska, nauczyciel akademicki AM w Bydgoszczy i AM w Łodzi (werbel, zestaw perkusyjny - jazzowy)

· dr hab. prof. ndzw. Karol Szymanowski – Polska , nauczyciel akademicki AM w Bydgoszczy (wibrafon)

· prof. Bernard Maseli – Polska, nauczyciel akademicki AM w Katowicach (wibrafon)

· dr Leszek Lorent – Polska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (multiperkusja)

· doc. Se MI Hwang - Niemcy , Stuttgart ( marimba )

· dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio – Kuba (kotły, werbel)

· mgr Piotr Wróblewski – Polska (werbel, ksylofon)

· mgr Adam Polachowski – Polska, nauczyciel w PSM w Będzinie (werbel, tarabaning)

· mgr Krzysztof Niezgoda – Polska, nauczyciel w PSM I st. w Kolbuszowej (kotły)

· mgr Mirosław Żyta – Polska – Polska, nauczyciel w ZSM I i II st. w Bydgoszczy

Mgr Aleksandra Niezgoda to kolejna osoba zaangażowana w organizację kursów – dyrektor PSM I st. w Kolbuszowej, w swoim stażu zawodowym ma doświadczenie w organizacji różnego rodzaju przeglądów, festiwali, koncertów i imprez plenerowych .

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PRZEBIEG MISTRZOWSKICH KURSÓW PERKUSYJNYCH „NAD NILEM”

25 czerwca 2018

– godz. 12.00 - Inauguracja MKP – aula PSM ,

- godz. 12.30 - spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów.

- godz. 15.00 – 17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny – Krzysztof Niezgoda

- godz. 19.00 – 19.45 wykład ( Aula PSM)

26 czerwca 2018

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 – lekcje mistrzowskie

- godz. 17.00 – 18.30 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 19.00 - Koncert

27 czerwca 2018

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 17.00 – 18.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

28 czerwca 2018

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 16.00 – 17.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 17.00 – 18.00 – zajęcia indywidualne/ zajęcia zespołowe

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

29 czerwca 2018

- godz. 09.00 – 10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 16.00 wykład ( Aula PSM)

- godz. 17.00 – 18.00 zajęcia zespołowe

- godz. 18.30 – 19.30 Koncert uczestników

30 czerwca 2018

- godz. 9.00 – 9.45 wykład(Aula PSM)

- godz. 10.00 – 11.00 lekcje mistrzowskie

- godz. 11.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne / zajęcia zespołowe

- godz. 13.00 - Podsumowanie kursów. Koncert zamykający MKP w wykonaniu uczestników. Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Mistrzowskie Kursy Perkusyjne " Nad Nilem"” (ID 1494) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.