06.08.2018 - 12.08.2018

14. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe

Miejscowość Wydarzenia: Leszno

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Akordeon, Altówka, Chór, zespoły woklane, Fortepian, Gitara, Jazz i muzyka rozrywkowa, Kontrabas, Perkusja, Saksofon, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Trąbka, Wiolonczela, Wokalistyka jazzowa i rozrywkowa

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

14. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe obywać się będą w Lesznie w okresie od 06.08.2018 r. do 12.08.2018 r. i skierowane są do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych z Polski, Ukrainy, Czech, Niemiec oraz Słowacji. Głównym ich celem jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych artystów, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej oraz ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Warsztaty będą prowadzone przez wybitnych muzyków jazzowych z kraju i zagranicy, będą składać się z zajęć w klasach instrumentalnych/ wokalnych oraz spotkań teoretycznych, będą prowadzone w zespołach zajęcia typu combo. Wieczorem w klubie teatralnym Maskarada odbywać się będą koncerty typu jam session, podczas których uczestnicy będą mogli pokazać umiejętności zdobyte w ciągu dnia. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej.

ORGANIZATOR

Fundacja Edukacyjna Pro Musica

Adres: Geodetów 1

64-100 Leszno

Tel.: +48.65.5292488

e-mail: info@pro-musica.org.pl

www: www.pro-musica.org.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Gabriela Narutowicza 69

64-100 Leszno

CELE WYDARZENIA

Głównym celem 14. Międzynarodowych Leszczyńskich Warsztatów Jazzowych jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych muzyków jazzowych, rozwijanie ich ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej, ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Poprzez realizację zadania Fundacja dąży do: podniesienia wiedzy teoretycznej i praktyczniej uczestników w dziedzinie muzyki jazzowej i rozrywkowej, poszukiwania nowych rozwiązań artystycznych, zwiększenia zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, wymiany doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami warsztatów, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa, zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenia warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Fundacja planuje, że w warsztatach jazzowych weźmie udział 50 uczestników. Głównym i podstawowym rezultatem zadania będzie indywidualny rozwój artystyczny (rozwinięcie ekspresji twórczej i kreatywności) każdego z uczestników. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje: zdobycie nowych umiejętności muzycznych przez uczestników warsztatów , możliwość gry na jam session wraz z wykładowcami – wybitnymi artystami muzyki jazzowej z kraju i zagranicy (praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności), wymianę doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami, nawiązanie kontaktów przez młodych muzyków z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej, zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa,zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenie warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na rozwój kulturalny społeczeństwa i podniesienie świadomości artystycznej. Głównym celem 14. Międzynarodowych Leszczyńskich Warsztatów Jazzowych jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych muzyków jazzowych, rozwijanie ich ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej, ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Poprzez realizację zadania Fundacja dąży do: podniesienia wiedzy teoretycznej i praktyczniej uczestników w dziedzinie muzyki jazzowej i rozrywkowej, poszukiwania nowych rozwiązań artystycznych, zwiększenia zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, wymiany doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami warsztatów, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa, zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenia warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Fundacja planuje, że w warsztatach jazzowych weźmie udział 50 uczestników. Głównym i podstawowym rezultatem zadania będzie indywidualny rozwój artystyczny (rozwinięcie ekspresji twórczej i kreatywności) każdego z uczestników. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje: zdobycie nowych umiejętności muzycznych przez uczestników warsztatów , możliwość gry na jam session wraz z wykładowcami – wybitnymi artystami muzyki jazzowej z kraju i zagranicy (praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności), wymianę doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami, nawiązanie kontaktów przez młodych muzyków z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej, zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi muzyką i historią jazzu, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa,zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenie warunków do rozwijania aktywnej twórczości. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na rozwój kulturalny społeczeństwa i podniesienie świadomości artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych wykładowców z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec tj:

Natalia Lubrano - wokal, Piotr Wyleżoł – piano, Martin Uherek – saksofon, David Dorużka - gitara, Piotr Schmidt - trąbka, Igor Zakus – gitara basowa/kontrabas, Frank Parker - perkusja. Hans Peter Salentin - zajęcia grupowe, Andrzej Winiszewski - historia jazzu, Sekcja rytmiczna, która będzie towarzyszyła na każdych zajęciach w klasie wokalnej. Skład sekcji rytmicznej: gitarzysta - Fryderyk Szulgit, kontrabasista - Marcin Zimmer, perkusista - Andrzej Konieczny.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Warsztaty polegać będą na codziennych zajęciach w klasach instrumentalnych/ wokalnych – 3 godziny przedpołudniem, 2 godziny popołudniu oraz 1 godzinne spotkania improwizacyjne prowadzone przez Hansa Petera Salentina oraz 1 godzinne wykłady z historii jazzu. Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów twórczych, będą prowadzone w zespołach – zajęcia typu combo. Wieczorem po warsztatach odbywać się będą koncerty typu jam session, podczas których uczestnicy będą mogli pokazać umiejętności zdobyte w ciągu dnia. Koncerty odbywać się będą w klubie teatralnym "Maskarada", wstęp będzie bezpłatny. Koncerty: Atom String Quartet - Teatr Miejski (Koncert biletowany) Andrzej Jagodziński Trio - ­Teatr Miejski (Koncert biletowany), Piotr Salata Quintet - Bibliteka Ratuszowa (koncert biletowany) Ponadto uczestnicy będą przygotowywać się do występów podczas koncertu finałowego, który odbędzie się na zakończenie warsztatów w Teatrze Miejskim. Podczas gali zostaną wręczone uczestnikom certyfikaty. Koncert finałowy będzie muzycznym dowodem talentu i pracy uczestników oraz wykładowców

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500 złotych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „14. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe” (ID 1515) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.