05.07.2015 - 12.07.2015

Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale

Miejscowość Wydarzenia: Jarosław

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Spotkania

Specjalność: Chór, zespoły woklane, Instrumenty dawne, Klawesyn, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykadawna.jaroslaw.pl

Zamysłem Letniej Akademii Madrygałów jest stworzenie w Jarosławiu – mieście o ponad dwudziestoletniej tradycji wykonywania muzyki dawnej centrum wokalnej (i instrumentalnej)polifonii. Początkowo będzie się ona odbywać przez jeden tydzień lipca, podczas którego śpiewacy i instrumentaliści będą pracować z tutorami specjalizującymi się w muzyce dawnej (jeden z nich jestWłochem). Praca obejmie teoretyczne i praktyczne aspekty wykonawstwa wokalnej i instrumentalnej polifonii europejskiego baroku i późnego renesansu. To rzadka (w Polsce) okazja dla śpiewaków naspotkanie i wspólne wykonywanie muzyki, która służy rozwojowi wokalnemu, technicznemu i duchowemu. Tydzień wypełnią również wydarzenia towarzyszące: panele dyskusyjne oraz wykłady, azakończy się on publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Studia nad madrygałami i ich wykonywanie to najlepszy sposób dla śpiewaków i instrumentalistów na zbliżenie się do istoty muzyki baroku, która pozostaje wciąż domeną wykonawców włoskich ifrancuskich. Jednym z naszych celów jest więc popularyzacja i rozwój nurtu muzyki barokowej w Polsce.Śpiew wielogłosowy poprawia znacząco w każdym muzyku poczucie współbrzmienia, intonacji i rytmu, technikę wydobycia dźwięku oraz ogólną wrażliwość muzyczną.Biorąc pod uwagę powyższe, celem Letniej Akademii Madrygałów jest stworzenie centrum studiów nad madrygałem oraz zaszczepienie w młodych wykonawcach pasji dla tego nieocenionego dlarozwoju muzyki europejskiej gatunku, wypełniając tym samym jedną z białych plam na mapie studiów muzycznodawnych w Polsce.Rezultatem będzie wyposażenie absolwentów polskich akademii muzycznych w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności dotyczących jednego gatunku, traktując go jako laboratorium – pole odkryći odnowy, wpłynie na poprawę jakości wykonawstwa muzyki barokowej w polskich salach koncertowych i przyczyni się do wzrostu jakości życia artystycznego w Polsce.Jednym z istotnych celów Akademii jest również stworzenie sieci znajomości wśród muzyków specjalizujących się w wykonawstwie muzyce barokowej, a domniemanym rezultatem – ich ściślejszawspółpraca nad nowym materiałem w przyszłości i podejmowanie wspólnych projektów artystycznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcy Letniej Akademii Madrygałów:- Marco Vitale- Marcel Beekman- Enrique Gomez-Cabrero Fernandez.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Podstawą pracy podczas tygodniowych warsztatów będzie VIII Księga Madrygałów Claudia Monteverdiego, znana także jako „Madrygały wojenne i miłosne” (Madrigali guerrieri e amorosi).

Tygodniowa praca warsztatowa obejmie następujące zagadnienia:– konstrukcja dźwięku w zespole wokalnym,– intonacja mezotoniczna (tercje czyste i kwinty temperowane),– analiza złożonych znaczeń poetyki madrygałowej,– indywidualne lekcje śpiewu, techniki wokalnej, skrzypiec i basso continuo.

Praca będzie miała charakter porannych i popołudniowych lekcji mistrzowskich prowadzonych przez uznane autorytety w tej dziedzinie. Wieczory będą zarezerwowane na prezentacje muzyczne (w tym prezentacje mistrzowskie, egzemplifikujące wykonawstwo muzyki tego okresu i prezentację efektów warsztatów w postaci otwartego dla publiczności koncertu) oraz panel wykładów poświęconych renesansowej i barokowej poezji włoskiej oraz interdyscyplinarnym związkom literatury i muzyki.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników warsztatów. Podstawowym językiem kursu będzie język angielski.

Koszt uczestnictwa w Letniej Akademii Madrygałów wynosi 460 zł i obejmuje:– materiały warsztatowe,– zakwaterowanie i wyżywienie.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 20

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 7

Przebieg Wydarzenia

Letnia Akademia Madrygałów odbyła się w dniach 05-12 lipca 2015 w Jarosławiu. Wydarzenie poświęcone było pracy nad wykonawstwem madrygałów. Podstawą zajęć była VIII Księga Madrygałów Claudio Monteverdiego. Zajęcia warsztatowe, grupowe i indywidualne, odbywały się codziennie w dwóch sesjach, w godzinach od 10:30-13:30 i 16:00-18:30. Prowadzącymi zajęcia byli: Marco Vitale, Marcel Beekman i Enrique Gomez-Cabrero Fernandez. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z praktycznymi i teoretycznymi aspektami wykonywania muzyki barokowej. Jako wydarzenia towarzyszące odbyły się spotkania z profesorem Tomaszem Jeżem i Maciejem Kazińskim, muzykiem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. W ramach Akademii odbyły się również trzy koncerty.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Zajęcia warsztatowe, grupowe i indywidualne, odbywały się codziennie w dwóch sesjach, w godzinach od 10:30-13:30 i 16:00-18:30 konstrukcja dźwięku w zespole wokalnym, intonacja mezotoniczna, analiza znaczeń poetyki madrygałowej. Każdego dnia odbywały się również indywidualne lekcje śpiewu, techniki wokalnej, klawesynu, skrzypiec i basso continuo. 

"muzyka dawna". Odbył się również wykład profesora Tomasza Jeża na temat "Muzyka i muzycy włoscy w Pierwszej Rzeczpospolitej". 

W ramach Letniej Akademii Madrygałów odbyły się również trzy koncerty. Pierwszy wykonany został przez profesorów Akademii. Na drugim koncercie, zawierającym program na styku muzyki dawnej i tradycyjnej, wystąpili zaproszeni goście: lutnista Antoni Pilch oraz śpiewaczka Julia Doszna. Trzeci koncert był koncertem finałowym Letniej Akademii Madrygałów. Na jego program złożyły się utwory przygotowane w ramach zajęć przez uczestników warsztatów.

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale” (ID 153) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.